Show them your work or product!

Title
Title
Title
hffgh
Title

Zobacz, co nowego w naszej szkole!

Aktualności
Uchwałą nr 317/XXXV/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie została przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). W ramach Szkoły Podstawowej na podstawie w.w. przepisów funkcjonują oddziały Gimnazjum.
Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie należą miejscowości:
 • Antoniów
 • Czarny Las
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Kuźnica Lechowa
 • Wola Hankowska
Do obwodu szkolnego Gimnazjum w Czarnym Lesie należą miejscowości:
 • Antoniów
 • Czarny Las
 • Florków
 • Kolonia Wierzchowisko
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Kuźnica Lechowa
 • Lubojna
 • Pasieka
 • Tylin
 • Wierzchowisko
 • Wola Hankowska
 • Wola Kiedrzyńska