Archives

2010

Zasady realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego

Uczniowie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie są zobowiązani do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). (więcej…)

2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im P. E. Strzeleckiego w Czarnym Lesie nr 3/2010/2011 z dnia 29 października 2010r.,  ustalone zostały terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)). (więcej…)

Testy diagnostyczne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu eAkademia Przyszłości, 5 października rozpoczynamy diagnozowanie uczniów.

Terminy i czas trwania testów diagnostycznych

 • Matematyka z elementami przedsiębiorczości
  informatyki od 5 do 7 października 2010 r.
 • Język angielski lub test kompetencji językowych dla uczniów, którzy nie uczyli się wcześniej języka angielskiego od 11 do 12 października 2010 r.
 • Przedmioty przyrodnicze od 18 do 20 października 2010 r.
(więcej…)

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Starostwo Powiatowe w Częstochowie przystępuje do realizacji kolejnego naboru w ramach II edycji programu w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego rozpocznie się 1 września o godzinie 9.00 Mszą św. w Kościele w Czarnym Lesie, po czym uczniowie przejdą na salę gimnastyczną Gimnazjum. (więcej…)

PRZYDZIAŁ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH na rok szkolony 2010/2011

Do realizacji w klasie II Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w ramach przedmiotów uzupełniających tj. zajęć technicznych i zajęć artystycznych zostały wybrane następujące moduły: (więcej…)

Terminy egzaminów poprawkowych

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy poprawkowe dla uczniów Gimnazjum zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • Część pisemna 
  • 26 sierpnia 2010r
   • od godziny 9.00
 • Część ustna
  • 27 sierpnia 2010r.
   • j. angielski
    • od godziny 9.00
   • fizyka
    • od godziny 11.00
   • matematyka
    • od godziny 9.00
   • j. niemiecki
    • od godziny11.00

Informacja dla uczniów klas I (rok szkolny 2010/2011)

Spotkanie informacyjne rodziców klas I Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2010/2011 odbędzie się 30 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 w sali nr 1.
(więcej…)

Informacja o uroczystym zakończeniu roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się 25 czerwca 2010 roku w dwóch etapach:

 • o godzinie 8.15 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Czarnym Lesie,
 • o godzinie 9.00 – Uroczysta Akademia na sali gimnastycznej Gimnazjum

Zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców!

Zestawy podręczników na rok szkolny 2010/2011

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2010/2011. (więcej…)

Strona 1 z 3123