Archives

2012

Projekt EduScience

Od dnia 1 września 2012 r. nasze Gimnazjum realizuje projekt EduScience. Projekt EduScience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.W projekcie na etapie testowania bierze udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znajdują się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%). Podział ten jest dokładnym odzwierciedleniem struktury sektora edukacji w Polsce. Proces rekrutacji szkół został tak przygotowany, aby w ramach każdego województwa liczba poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie była proporcjonalna do liczby szkół w danym województwie. Próba 250 szkół pozwoli na ekstrapolację wyników badań ewaluacyjnych po okresie dwuletniego testowania w szkołach. Wyniki te można będzie uogólnić na cały kraj. (więcej…)

Sport łączy pokolenia

W dniach 1 i 2 września 2012 roku LKPS Borowno, Gmina Mykanów, PSZS, ZSP w Borownie, ZSP w Mykanowie oraz ZSP zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mykanów, powiatu częstochowskiego i kłobuckiego na imprezę sportową pod hasłem: SPORT ŁĄCZY POKOLENIA (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

W dniu 3 września 2012 roku uczniowie Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie uroczyście rozpoczną rok szkolny 2012/2013 spotkaniem na sali gimnastycznej. (więcej…)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2012/2013. (więcej…)