Archives

2013

Życzenia świąteczne

Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia/Przy Wigilijnym stole

Dnia 20.12.2013r. odbyły się szkolne Jasełka oraz Wigilie klasowe. Uczniom występującym podczas montażu słowno-muzycznego przyświecały hasła: Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia oraz Przy Wigilijnym stole w myśl słów Jerzego Lieberta:
Mały Chrystus smutny patrzy w drzwi i czeka
by pośród witających zobaczyć człowieka
. (więcej…)

Podsumowanie etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W listopadzie bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół w Czarnym Lesie uczestniczyli w eliminacjach szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Eliminacje przebiegały zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. (więcej…)

Zwycięstwo w finale Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w koszykówce chłopców

Finał Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w koszykówce chłopców odbył się w Czarnym Lesie 9 grudnia 2013 r. Gra odbywała się system „każdy z każdym” w dwóch grupach. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o I miejsce, drużyny które zajęły drugie miejsca w grupach zagrały o miejsce III w Gimnazjadzie. (więcej…)

„Polskie drogi do niepodległości”

12 listopada w naszej szkole uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel kończył realizację projektu historyczno-literackiego „Polskie drogi do niepodległości”. Elementami naszego projektu były: wyjazdy na seanse filmowe „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” i „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, konkursy, prace literackie i plastyczne z zakresu historii, literatury i filmoznawstwa oraz występ uczniów z programem artystycznym nawiązującym do dziejów naszej walki o niepodległość i suwerenność, od rozbiorów do powstania „Solidarności”.
Celami ogólnymi konkursu było pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń uczniów i pedagogów. (więcej…)

Medal prof. dr Stanisława Pawłowskiego dla naszego Gimnazjum


Kapituła Medalu prof. dr Stanisława Pawłowskiego oraz jej Przewodniczący Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak przyznali Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie Medal prof. dr Stanisława Pawłowskiego.

Medal został przyznany z okazji jubileuszu 100-lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu obchodzonego w dniach 14-16 czerwca br. w dowód uznania za działalność oraz zaangażowanie na rzecz krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu i Wielkopolsce.
Medal w brązie przedstawia organizatora Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, profesora i rektora Uniwersytetu Poznańskiego, dr Stanisława Pawłowskiego, który pełnił funkcję prezesa oddziału w latach 1920-1921.
Na awersie medalu umieszczono postać profesora z insygniami władzy rektorskiej, którą pełnił w latach 1932-1933. Na rewersie medalu umieszczono słowa symbolizujące przywiązanie do Ojczyzny: „Polsce służyliśmy i służyć będziemy” – PTTK, znajdujące się na tablicy pamiątkowej zawieszonej w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Medal został wybity przez Oddział Poznański PTTK wspólnie z Władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jako symbol dążenia nauki i praktyki do szlachetnego celu, uczenia społeczeństwa miłości do ziemi ojczystej.

„Z poezją Juliana Tuwima za pan brat” – konkurs recytatorski


W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima 30 października odbył się w Szkole Podstawowej Konkurs recytatorski pt. „Z poezją Juliana Tuwima za pan brat”.
W Konkursie uczestniczyło 12 uczniów Szkoły Podstawowej z klas II i III. Młodzi recytatorzy wykazali się wspaniałym opanowaniem tekstu. Nie wszystkim udało się jednak zaciekawić i wzruszyć członków jury.
Zwycięzcami Konkursu poświęconego utworom Juliana Tuwima zostali:
I miejsce – Izabela Szulc – kl. III „Spóźniony słowik”;
II miejsce – Maria Kokot – kl. II „O Grzesiu kłamczuchu…”;
III miejsce – Julia Szulc kl. II „Lokomotywa”.
Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe (fotorelacja w zakładce Galeria/Zdjęcia).

Opracowała: mgr Danuta Kokot

Wyjazd na spektakl pt. „Podróże z Efesiem”


We wtorek 22 października wszyscy uczniowie klas II – III Szkoły Podstawowej obejrzeli spektakl teatralny pt. „Podróże z Efesiem”. Przedstawienie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Dzieci poznały na nim historię maskotki Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Efesia oraz jego przyjaciółki Isi. (więcej…)

Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej

23 października 2013 r. Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej zostały pasowane na uczniów Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. W tym roku szkolnym klasa pierwsza liczy 26 uczniów. Na uroczystość oprócz uczniów klasy I, wychowawczyni Renaty Paludkiewicz i nauczyciela wspomagającego – Eweliny Gondro przybyli: dyrektor Adam Jaros, wicedyrektor Piotr Paludkiewicz, grono pedagogiczne i uczniowie klas II – VI oraz rodzice Pierwszaków . Przygotowania do tej ważnej chwili trwały już od początku roku szkolnego. Pierwszaczki ćwiczyły recytację i śpiew, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Przygotowana przez nich inscenizacja pokazała jak z „Żółtodziobów” stały się Uczniami. Zadania do wykonania przygotowała im dobra wróżka, która chciała odczarować ich żółte dzioby, otrzymane od innej obrażonej wróżki . Wykonując jej polecenia i zadania, uczniowie udowodnili, że wiedza, jaką posiadają, pozwala włączyć ich do „braci uczniowskiej”. Piękny śpiew, głośna deklamacja wierszy i odgadnięte zagadki sprawiły, że Pierwszaczki mogły być pasowane na prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. (więcej…)

Humanitarne czyny Pawła Edmunda Strzeleckiego w Irlandii

Prezentowany na tegorocznym VIII POLONIJNYM FESTIWALU MULTIMEDIALNYM „POLSKIE OJCZYZNY 2013” film Kosciuszko Heritage: „Humanitarne czyny Pawła Edmunda Strzeleckiego w Irlandii” – Ernestyny Skurjat-Kozek (Australia) został laureatem Nagrody Specjalnej prof. Andrzeja Kryńskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Obraz filmowy ukazuje jeden z mniej znanych epizodów życia patrona naszego Gimnazjum – dlatego polecamy jego obejrzenie wszystkim uczniom.
Film „P.E. Strzelecki’s humanitarian deeds in Ireland” został umieszczony w zakładce Galeria/Video.

Strona 1 z 3123

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.