Bez kategorii

Akcja -wylosuj sobie książkę!

„Wylosuj sobie książkę do przeczytania” to akcja, która odbyła się w naszej bibliotece na początku października. Pomysł zaczerpnięty został ze strony internetowej biblioteka.pl czasopisma „Biblioteka w Szkole”. W zakładce działania ukazał się ciekawy artykuł dotyczący zabawy czytelniczej, która została przeprowadzona w jednej z bibliotek szkolnych.
Zainspirowana świetnym pomysłem, postanowiłam wcielić go w życie w naszej szkolnej bibliotece. Akcja i u nas cieszyła się ogromnych powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych dzieci, uczniów klas I-III. Jednak w zabawie czytelniczej uczestniczyli również uczniowie z klas starszych.
Dokonując wyboru książek do wylosowania kierowałam się nie tylko atrakcyjną szatą graficzną, ale i ciekawą historią zawartą we wnętrzu każdej z nich. Dla młodszych klas przygotowałam między innymi mniej znane baśnie i legendy, historie ulubionych bohaterów (Kubuś Puchatek, Franklin, Śpiąca Królewna, Kopciuszek, Muminki, Martynka), książki o dobrym wychowaniu, ekologii, jak również pozycje w języku angielskim z serii Reading is fun, których bohaterem są np. Pinokio, Kopciuszek, Jaś i Małgosia.
Natomiast starsze klasy oprócz anglojęzycznych propozycji, miały do wyboru książki o tematyce podróżniczej, przygodowej, fantastycznej, młodzieżowej, jak i pozycje mniej znane uczniom, np. Dylematy historii, Leksykon kina, pozycje z literatury regionalnej, tzn. Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach, Częstochowski strój ludowy. Dzięki czemu wiele książek otrzymało drugie życie.
Dla każdej z grup wiekowych przygotowałam, wraz z aktywem bibliotecznym składającym się z uczniów klas VI-VIII, osobno, w widocznym miejscu stanowiska do losowania, jak i ekspozycje książek. Przez trzy dni trwania akcji wypożyczono w jej ramach około 80 książek, co stanowi ok. 40% wszystkich uczniów naszej szkoły. Myślę, że jak na krótki czas trwania akcji to niezły wynik. Kiedy młodzi czytelnicy oddawali książki, dzielili się wrażeniami po jej przeczytaniu i utwierdzili się w przekonaniu, że czasem warto zdać się na los.
Wystarczy tylko trochę zachęcić uczniów do czytania, wyeksponować niektóre tytuły, chociażby za sprawą przeprowadzenia właśnie takich akcji czytelniczych.
Uczniowie wiedzą, że w naszej szkolnej bibliotece nie ma nudy, często dzieją się ciekawe rzeczy.

Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.