Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie liczy około 12500 woluminów. Są to głównie lektury dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, książki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Obecnie biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia. W pierwszym z nich znajduje się wypożyczalnia oraz Centrum Informacji Multimedialnej ( 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu ). W drugim mieszczą się książki dla dzieci i młodzieży oraz katalogi. W trzecim pomieszczeniu zgromadzono książki dla dorosłych oraz wydzielono miejsce do prowadzenia zajęć czytelniczych (12 stanowisk).

Biblioteka szkolna czynna codziennie w godzinach:

7.45 -13.45

Czytelnia czynna codziennie na dużej przerwie ( 10.20-10.35)
Opiekun – mgr Danuta Kokot

Biblioteka środowiskowa czynna w poniedziałki i w środy w godzinach:

Poniedziałek: 15.00- 18.00
Środa: 15.00-18.00
Opiekun – Jadwiga Siwek