Bez kategorii

Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla klas pierwszych!

Szanowni Państwo

Uczniowie klas Ia i Ib przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.15. Rodzice przyprowadzają dzieci przed salę gimnastyczną od strony parkingu. Pierwszoklasistów odbierają wychowawcy klas. Po uroczystym rozpoczęciu nauczyciele odprowadzają dzieci do oczekujących na zewnątrz rodziców.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończenie roku odbędzie się:
– dla klas 1-3 o godz. 08:30 i będzie trwało do godz. 09:30
– dla klas 4-8 o godz. 10:00 i będzie trwało do godz. 11:00.
Szczegółowe informację o zakończeniu roku szkolnego, wychowawcy klas  przekazali swoim uczniom.
Dyrekcja szkoły

Dowozy i odwozy na zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dowozy w dniu
25 czerwca 2021 roku będą odbywały się według następującego harmonogramu.

Dowozy:

Klasy I-III

8.00 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa

8.02 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole

8.04 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met

8.06 Kuźnica Lechowa

8.08 Kuźnica Lechowa – sklep

8.16 Wola Hankowska – Hemar

8.19 Wola Hankowska

Klasy IV-VIII

9.10 Kuźnica Lechowa – sklep

9.12 Kuźnica Lechowa

9.14 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met

9.15 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole

9.16 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa

9.30 Wola Hankowska

9.32 Wola Hankowska – Hemar

Odwozy:

Uczniowie klas I-III ok. godz. 945

Uczniowie klas IV-VIII ok. godz. 1145

Dziękujemy

„Wiwat Konstytucja”

Bardzo dziękuję wszystkim Uczennicom i Uczniom, za włączenie się do współtworzenia uroczystości „Wiwat Konstytucja”. Udało nam się stworzyć materiał, który jest oddaniem czci przede wszystkim twórcom Konstytucji 3 Maja. Nie możemy jednak zapominać o obecnej naszej Konstytucji RP, która nawiązuje do tradycji Wielkiej Konstytucji Majowej.

Materiał przygotowany na naszą uroczystość „Wiwat Konstytucja”:


Może wyjaśnię krótko, dlaczego materiał przygotowany na naszą uroczystość „Wiwat Konstytucja” dotyczy dwóch, ze znacznie większej ilości Konstytucji, które uchwalaliśmy, lub były nam narzucane. Konstytucja 3 Maja rozpoczęła proces tworzenia się nowoczesnego, demokratycznego – jak na ówczesne czasy, państwa polskiego, a znaczącą inspiracją były hasła epoki Oświecenia i ich realizacja na gruncie amerykańskim i we wczesnym okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Konstytucja 3 Maja dawała nadzieję i była pewną szansą na wyrwanie się z okowów zaborców i przywrócenia względnej suwerenności. Konstytucja III RP powstała po zrzuceniu zwierzchności ZSRR nad Polską. Jej znaczenie jest olbrzymie i data jej uchwalenia również zasługuje na naszą pamięć (uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r., zatwierdzona przez społeczeństwo w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997r. a ze względu na dalszy proces legislacyjny weszła w życie 17 października 1997r.). Była i jest potwierdzeniem odzyskania suwerenności przez nasze państwo. Na co dzień może być kołem napędowym dla poszerzania naszych wolności i praw lub hamulcem dla tych, którzy pragną nam je ograniczać.

Jarosław Lubkiewicz

Dowozy i odwozy

Dowozy i odwozy autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie w roku szkolnym 2020/2021

Dowozy:

I kurs

7.00            Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
7.02            Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
7.04            Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met
7.06            Kuźnica Lechowa
7.08            Kuźnica Lechowa – sklep
7.16            Wola Hankowska – Hemar
7.19            Wola Hankowska

 

Odwozy:

Poniedziałek                  14:15
Wtorek                             14:15
Środa                                13.20
Czwartek                         13.20
Piątek                               13:00

Życzenia ŚwiąteczneOrganizacja pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r.

Organizacja pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r.

Od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych. Zajęcia dla uczniów klas I-III odbywać się będą w formie zdalnej. Głównym narzędziem pracy pozostaje bez zmian platforma Teams.  Uczniowie będą realizować nauczanie zgodnie z planem jaki obowiązuje od początku roku szkolnego – będą kontaktować się z nauczycielami   podczas spotkań online za pośrednictwem aplikacji Teams. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i przekazywane Rodzicom przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szkoły mają obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, a także dzieciom,  niepełnosprawnym, które ze względu na warunki domowe nie będą mogły uczyć się zdalnie w domu,

Warunkiem jest wniosek rodziców. (mail do dyrektora szkoły z uzasadnieniem )

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

NIE JESTEŚCIE SAMI

Hej Wy, tam po drugiej stronie ekranu – NIE JESTEŚCIE SAMI!

Wiemy, że obecna sytuacja sprawia, że jest Wam trudno i trochę samotnie.

Ale nie martwcie się!

My ciągle jesteśmy dla Was!

Jeśli obecna sytuacja, ciągłe siedzenie w domu, nauka zdalna i inne rzeczy Was przytłaczają to nie bójcie się przyjść – my czekamy na Was!

p. Kuba – psycholog: p. Dorotka – pedagog

wtorek 8:00-13:00 wtorek 9:30-12:30 i 14:30-15:30

środa 9:00-15:00 środa 8:30-11:30 i 14:30-15:30

czwartek 8:30-11:30.

Jeśli nie jest dla Was możliwe osobiste przyjście to zawsze z Wami możemy porozmawiać na platformie Teams (po wcześniejszym umówieniu się przez Librusa).

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

STYPENDIUM SZKOLNE
ZASIŁEK SZKOLNY

Zasady udzielania w/w świadczeń

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

800 – uroczystość na sali klasy I-III

800– 900 spotkania w klasach dla IV-V

900 – uroczystość na sali dla klas IV-VIII + G

1030 – spotkania w klasach dla VI-VIII + G

Świetlica pracuje bez zmian.

 

Strona 1 z 20123456...1020...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.