News

Centrum Nauki i Techniki EC1

Dnia 08 marca 2023 roku uczniowie klas IV A, IV B i V A pojechali na wycieczkę do Łodzi. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1 to interaktywne muzeum naukowe, które z powodzeniem łączy edukację i zabawę dla wszystkich grup wiekowych.Po przybyciu na miejsce zostaliśmy przywitani przez przepiękną, odrestaurowaną elektrownię, która stanowi część kompleksu EC1.To już na początek warto zwrócić uwagę na jej historyczną architekturę i wchodzić na teren muzeum z głową pełną ciekawości.W środku EC1 znajdują się różne wystawy i ekspozycje, które prezentują różne dziedziny nauki i techniki. Można tutaj poznać historię Łodzi oraz jej przemysłowy rozwój, a także zobaczyć na własne oczy, jak działa fizyka, chemia, matematyka i wiele innych nauk.
Kolejnym przystankiem wycieczki było EC1 Planetarium. Tutaj nasi uczniowie mieli przyjemność oglądać pokaz. Był to czas spędzony w przestworzach, pośród gwiazd, planet i innych ciał niebieskich. Przewodniczka bardzo skrupulatnie oprowadziła nas po gwiazdozbiorach oraz udzieliła odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania. Wszyscy czuli się, jakby byli częścią kosmosu.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji McDonalds.

Wycieczka wzbogaciła uczniów o nowe, ciekawe doświadczenia. Zobaczcie sami…

Opracowała mgr Małgorzata Trzewiczek

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.