Dokumenty

Pobierz pliki / dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania

Do pobrania 199 plików, ważących 461,2 MiB.

Główna

  Dowozy-i-odwozy-autobusu-szkolnego-2020-2021-26.10.2020-3.jpg
» 33,8 KiB - 22 pobrań - 26 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 25 pobrań - 1 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 21 pobrań - 1 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 30 pobrań - 10 września 2020

Dokumenty

  Dowozy_i_odwozy_autobusu_szkolnego_2020_2021_2_zmiana1.pdf
» 171,5 KiB - 37 pobrań - 1 października 2020

  3-Dowozy-i-odwozy-autobusu-szkolnego-2020-2021-2-wer.jpg
» 31,1 KiB - 24 pobrań - 1 października 2020

  Pismo_do_SP.PDF
» 169,7 KiB - 52 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin_2020.docx
» 16,4 KiB - 107 pobrań - 29 września 2020

  Załączniki nr 1 - 7 do REGULAMINU
» 934,5 KiB - 126 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Otwarty umysł"
» 282,8 KiB - 146 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin konkursu na zakładkę do książki - klasy I-III.
» 78,4 KiB - 37 pobrań - 25 września 2020

  Regulamin konkursu "Ja i książka. Pokaż co czytasz"
» 35,2 KiB - 45 pobrań - 25 września 2020

  Rozkład lekcji i przerw od 28 września 2020 r.
» 2,1 MiB - 46 pobrań - 24 września 2020

  Instrukcja zgłaszania roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus InerRisk
» 2,3 MiB - 35 pobrań - 24 września 2020

  WNIOSEK_O_ZAPOMOG.docx
» 13,5 KiB - 64 pobrań - 10 września 2020

  Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021
» 131,3 KiB - 30 pobrań - 7 września 2020

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
» 224,6 KiB - 49 pobrań - 2 września 2020

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 7,7 MiB - 50 pobrań - 1 września 2020

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 9,4 MiB - 54 pobrań - 1 września 2020

  Informacja dotycząca zasiłku i stypendium szkolnego
» 13,9 MiB - 66 pobrań - 1 września 2020

  Harmonogram zebrań z rodzicami
» 403,3 KiB - 75 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Dowozy i odwozy w roku szkolnym 2020/2021
» 271,8 KiB - 87 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Procedura bezpieczenstwa dotyczaca zapobiegania i przeciwdzialania COVID-19 wsrod uczniow rodzicow i pracowników
» 487,9 KiB - 110 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Wyprawka dla klasy 1
» 286,0 KiB - 168 pobrań - 26 sierpnia 2020

  Zestaw podręczników na rok 2020/2021
» 619,5 KiB - 361 pobrań - 23 sierpnia 2020

  Wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
» 281,5 KiB - 218 pobrań - 19 sierpnia 2020

  Informacja o ogłoszeniu wyników E8
» 362,5 KiB - 77 pobrań - 29 lipca 2020

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM LESIE-tekst jednolity
» 866,2 KiB - 60 pobrań - 29 czerwca 2020

  Prezentacja - "Bezpieczne wakacje"
» 2,4 MiB - 68 pobrań - 25 czerwca 2020

  Harmonogram rozdawania świadectw dnia 26 czerwca 2020 roku
» 90,2 KiB - 330 pobrań - 19 czerwca 2020

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
» 489,1 KiB - 107 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 2
» 178,1 KiB - 160 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 1
» 179,1 KiB - 162 pobrań - 9 czerwca 2020

  Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
» 186,3 KiB - 131 pobrań - 9 czerwca 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - klasy 4 - 7
» 196,7 KiB - 156 pobrań - 28 maja 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - od 25 maja
» 189,4 KiB - 109 pobrań - 27 maja 2020

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły
» 189,2 KiB - 187 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8
» 188,0 KiB - 509 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie Rodzica - Czarny Las
» 188,0 KiB - 148 pobrań - 22 maja 2020

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko
» 190,2 KiB - 174 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las
» 383,0 KiB - 135 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura przeprowadzania dzieci do szkoly
» 185,9 KiB - 107 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19
» 190,1 KiB - 203 pobrań - 22 maja 2020

  Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku - egzaminy
» 422,5 KiB - 57 pobrań - 20 maja 2020

  Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
» 312,0 KiB - 70 pobrań - 20 maja 2020

  Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
» 2,6 MiB - 60 pobrań - 20 maja 2020

  Wniosek ze zgodą na udział w zajęciach
» 188,5 KiB - 118 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
» 509,1 KiB - 83 pobrań - 19 maja 2020

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
» 108,6 KiB - 87 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
» 96,4 KiB - 80 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
» 152,7 KiB - 85 pobrań - 19 maja 2020

  Oświadczenie o dochodach za 2019 rok
» 356,8 KiB - 102 pobrań - 13 maja 2020

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników obsługi szkoły i emerytów
» 410,6 KiB - 102 pobrań - 13 maja 2020

  Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy
» 2,4 MiB - 331 pobrań - 27 kwietnia 2020

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
» 2,4 MiB - 139 pobrań - 1 kwietnia 2020

  List MEN
» 2,2 MiB - 123 pobrań - 18 marca 2020

  Oświadczenie woli rodzica
» 274,8 KiB - 158 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu
» 291,2 KiB - 113 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia z obwodu
» 262,0 KiB - 144 pobrań - 9 lutego 2020

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 40,2 KiB - 136 pobrań - 28 października 2019

  BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
» 1,2 MiB - 206 pobrań - 28 maja 2019

  Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
» 1,8 MiB - 265 pobrań - 7 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu szkoły
» 292,6 KiB - 216 pobrań - 4 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły
» 263,4 KiB - 231 pobrań - 4 marca 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 493,0 KiB - 308 pobrań - 25 lutego 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 250,5 KiB - 201 pobrań - 25 lutego 2019

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 157,3 KiB - 254 pobrań - 10 grudnia 2018

  Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie 2018/2019
» 575,7 KiB - 266 pobrań - 10 grudnia 2018

  Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji
» 90,8 KiB - 252 pobrań - 12 listopada 2018

  Regulamin konkursu fotograficznego
» 47,8 KiB - 344 pobrań - 12 października 2018

  Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018 r.
» 277,7 KiB - 364 pobrań - 5 września 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 93,9 KiB - 346 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 31,0 MiB - 324 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
» 1,1 MiB - 961 pobrań - 1 grudnia 2017
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017r. Wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 1,3 MiB - 522 pobrań - 7 września 2017

  Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
» 597,3 KiB - 550 pobrań - 6 września 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 865,1 KiB - 643 pobrań - 23 maja 2017

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» 483,1 KiB - 627 pobrań - 16 marca 2017

  Zasady konkursu „ Ja i moja książka”
» 527,6 KiB - 600 pobrań - 16 marca 2017

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,1 KiB - 588 pobrań - 1 marca 2017

  Karta zgłoszenia do kl. 1 - dzieci z obwodu
» 404,0 KiB - 640 pobrań - 1 marca 2017

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,4 KiB - 596 pobrań - 1 marca 2017

  Wniosek o przyjęcie do szkoły - dzieci spoza obwodu
» 615,6 KiB - 557 pobrań - 1 marca 2017

  Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym 2017
» 514,5 KiB - 666 pobrań - 24 lutego 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 744,5 KiB - 573 pobrań - 1 lutego 2017

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum
» 240,1 KiB - 695 pobrań - 28 października 2016

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej
» 239,7 KiB - 663 pobrań - 26 października 2016

  Program wycieczki do Londynu
» 573,9 KiB - 1 028 pobrań - 24 października 2016

  Program profilaktyki Gimnazjum
» 23,9 KiB - 612 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy Gimnazjum
» 67,4 KiB - 567 pobrań - 20 października 2016

  Program profilaktyki SP
» 329,4 KiB - 582 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy SP
» 592,1 KiB - 622 pobrań - 20 października 2016

  Wykaz tematów edukacyjnych projektów gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
» 213,2 KiB - 751 pobrań - 5 października 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Gimnazjum
» 224,5 KiB - 977 pobrań - 30 września 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Szkoły Podstawowej
» 354,9 KiB - 1 216 pobrań - 30 września 2016

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 2,6 MiB - 680 pobrań - 8 września 2016

  Autobus szkolny - rozkład jazdy
» 284,8 KiB - 780 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - wyprawka szkolna
» 502,6 KiB - 689 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - zasiłek szkolny
» 240,9 KiB - 740 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - stypendium szkolne
» 240,3 KiB - 708 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów
» 296,6 KiB - 748 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Gimnazjum
» 239,5 KiB - 1 395 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Szkoła Podstawowa
» 212,9 KiB - 1 259 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Podręczniki dla Gimnazjum 2016-2017
» 605,1 KiB - 1 008 pobrań - 24 czerwca 2016

  Podręczniki dla Szkoły Podstawowej 2016-2017
» 1,3 MiB - 1 082 pobrań - 24 czerwca 2016

  Załącznik nr. 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
» 584,7 KiB - 789 pobrań - 1 marca 2016

  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty
» 292,3 KiB - 851 pobrań - 1 marca 2016

  Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 378,2 KiB - 749 pobrań - 1 marca 2016

  Karta zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 254,7 KiB - 760 pobrań - 1 marca 2016

  Harmonogram czynności rekrutacyjnych
» 400,2 KiB - 779 pobrań - 1 marca 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla uczniów
» 386,5 KiB - 774 pobrań - 29 lutego 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla rodziców
» 468,7 KiB - 790 pobrań - 29 lutego 2016

  Statut Gimnazjum
» 547,7 KiB - 832 pobrań - 17 stycznia 2016

  Statut SP
» 722,8 KiB - 695 pobrań - 16 stycznia 2016

  Regulamin dowożenia uczniów
» 2,5 MiB - 829 pobrań - 18 grudnia 2015
Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Mykanów

  Koncepcja_ZS_-_projekt_aktualizacji.pdf
» 246,8 KiB - 1 202 pobrań - 26 stycznia 2015

  Kryteria oceny zachowania
» 79,5 KiB - 1 603 pobrań - 1 grudnia 2010

  Karta edukacyjnego projektu gimnazjalnego
» 276,9 KiB - 2 095 pobrań - 1 grudnia 2010

Publikacje

  Razem raźniej - prezentacja
» 22,9 MiB - 360 pobrań - 1 czerwca 2018

  „Razem na wycieczce”
» 30,8 MiB - 485 pobrań - 23 kwietnia 2018

  Sprawozdanie z wyjazdu do Norwich
» 41,9 KiB - 585 pobrań - 24 października 2017

  Prezentacja - Norwich
» 55,1 MiB - 441 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Brighton
» 17,1 MiB - 413 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Newcastle
» 3,4 MiB - 444 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Oxford
» 43,5 MiB - 495 pobrań - 13 października 2017

  10 zasad odrabiania z dzieckiem pracy domowej
» 421,6 KiB - 571 pobrań - 21 września 2017

  Broszura: "Chroń dziecko w sieci"
» 1,5 MiB - 652 pobrań - 19 września 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga
» 757,9 KiB - 741 pobrań - 16 sierpnia 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Brighton
» 203,0 KiB - 565 pobrań - 26 czerwca 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Newcastle
» 21,2 KiB - 659 pobrań - 3 kwietnia 2017

  Dialog z nastolatkiem według Jespera Juula
» 439,8 KiB - 1 819 pobrań - 14 grudnia 2016

  Czym samoocena różni się od poczucia własnej wartości?
» 355,2 KiB - 686 pobrań - 14 grudnia 2016

  Sprawozdanie z wyjazdu do Oxfordu
» 2,4 MiB - 882 pobrań - 4 grudnia 2016

  Wykorzystanie TI oraz doskonalenie nauczycieli w Anglii
» 4,1 MiB - 2 026 pobrań - 10 lutego 2010

Materiały dla uczniów

  Podstawy GIMPa
» 279,4 KiB - 2 725 pobrań - 21 lutego 2011

Archiwum

  Rozkład dowozów i odwozów od 4 czerwca 2018 r.
» 277,7 KiB - 325 pobrań - 30 maja 2018

  Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018
» 395,0 KiB - 508 pobrań - 28 lutego 2018

  Wniosek o przyjęcie do szkoły
» 614,8 KiB - 442 pobrań - 17 lutego 2018

  Karta zgłoszenia do klasy I
» 404,7 KiB - 427 pobrań - 17 lutego 2018

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,6 KiB - 442 pobrań - 17 lutego 2018

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,9 KiB - 447 pobrań - 17 lutego 2018

  Zapytanie ofertowe
» 475,9 KiB - 438 pobrań - 22 stycznia 2018

  Warsztaty "Zdrowy kręgosłup" w Gminie Mykanów
» 273,2 KiB - 505 pobrań - 30 października 2017

  Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
» 229,6 KiB - 620 pobrań - 28 września 2017

  Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
» 468,0 KiB - 619 pobrań - 28 września 2017

  Zasady pomocy materialnej dla uczniów - 2017
» 441,7 KiB - 613 pobrań - 5 września 2017

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 123,6 KiB - 1 115 pobrań - 29 czerwca 2015

  Program rekolekcji 2015
» 568,5 KiB - 1 008 pobrań - 11 marca 2015

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 203,5 KiB - 882 pobrań - 28 lutego 2015

  Zgłoszenie ucznia SP
» 204,9 KiB - 915 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 226,8 KiB - 906 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia
» 226,8 KiB - 916 pobrań - 28 lutego 2015

  Regulamin rekrutacji
» 227,1 KiB - 1 009 pobrań - 28 lutego 2015

  Lekcje i przerwy (do 6 października 2014 r.)
» 94,9 KiB - 1 139 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć G
» 169,4 KiB - 1 203 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć SP
» 161,8 KiB - 1 113 pobrań - 8 września 2014

  podręczniki dla klasy II Gimnazjum
» 226,0 KiB - 1 112 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III Gimnazjum
» 221,1 KiB - 1 245 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 218,6 KiB - 1 151 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy VI SP
» 146,4 KiB - 995 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy V SP
» 147,8 KiB - 1 077 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy IV SP
» 147,9 KiB - 1 027 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III SP
» 136,6 KiB - 3 807 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy II SP
» 141,0 KiB - 1 027 pobrań - 25 czerwca 2014

  Program Pikniku Naukowego EDUSCIENCE
» 819,1 KiB - 1 033 pobrań - 29 maja 2014

  Program rekolekcji 2014
» 579,4 KiB - 1 021 pobrań - 22 marca 2014

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 209,1 KiB - 1 063 pobrań - 28 lutego 2014

  Wniosek ucznia SP
» 209,6 KiB - 1 013 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 182,9 KiB - 1 020 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia SP
» 185,3 KiB - 1 064 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin rekrutacji
» 217,5 KiB - 1 088 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin konkursu na ozdoby karnawałowe
» 190,6 KiB - 1 044 pobrań - 10 lutego 2014

  List gratulacyjny 3
» 77,3 KiB - 1 436 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 5
» 3,4 MiB - 1 452 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 2
» 2,0 MiB - 1 487 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 4
» 3,4 MiB - 1 304 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 1
» 2,6 MiB - 1 608 pobrań - 30 września 2013

  Regulamin I Konkursu Fotograficznego
» 321,1 KiB - 1 310 pobrań - 13 września 2013

  Rozkład lekcji i przerw
» 367,7 KiB - 1 162 pobrań - 1 września 2013

  Plan lekcji Gimnazjum
» 203,9 KiB - 1 815 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Plan lekcji Szkoły Podstawowej
» 194,2 KiB - 1 557 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Wykaz podręczników dla Gimnazjum na rok 2013/14
» 256,4 KiB - 1 329 pobrań - 12 czerwca 2013

  Wykaz podręczników dla SP na rok 2013/14
» 295,2 KiB - 1 788 pobrań - 12 czerwca 2013

  Procedura naboru uczniów do Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
» 418,7 KiB - 1 431 pobrań - 27 lutego 2013

  wykaz_2012.pdf
» 368,0 KiB - 1 464 pobrań - 30 czerwca 2012

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2011-2012
» 269,4 KiB - 2 180 pobrań - 14 czerwca 2011

  Program rekolekcji 2011
» 1,3 MiB - 1 630 pobrań - 5 marca 2011

  Procedura naboru 2011-2012
» 260,0 KiB - 1 522 pobrań - 22 lutego 2011

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2011
» 218,8 KiB - 1 476 pobrań - 22 lutego 2011

  Informacja o uczniu 2011
» 215,1 KiB - 1 509 pobrań - 22 lutego 2011

  Karta informacyjna ucznia 2011
» 265,2 KiB - 1 532 pobrań - 22 lutego 2011

  TEMATY GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO na rok szkolny 2010-2011
» 118,2 KiB - 6 529 pobrań - 3 stycznia 2011

  Regulamin realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego
» 287,1 KiB - 2 106 pobrań - 1 grudnia 2010

  Plan lekcji 2010-2011
» 139,3 KiB - 1 471 pobrań - 1 września 2010

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2010-2011
» 368,1 KiB - 1 515 pobrań - 30 maja 2010

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2010
» 207,7 KiB - 1 520 pobrań - 2 marca 2010

  Procedura naboru 2010-2011
» 246,0 KiB - 1 855 pobrań - 2 marca 2010

  Informacja o uczniu 2010
» 202,4 KiB - 1 524 pobrań - 2 marca 2010

  Karta informacyjna ucznia 2010
» 260,1 KiB - 1 694 pobrań - 2 marca 2010

   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.