Dokumenty

Pobierz pliki / dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania

Do pobrania 172 plików, ważących 290,7 MiB.

Dokumenty

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM LESIE-tekst jednolity
» 866,2 KiB - 9 pobrań - 29 czerwca 2020

  Prezentacja - "Bezpieczne wakacje"
» 2,4 MiB - 15 pobrań - 25 czerwca 2020

  Harmonogram rozdawania świadectw dnia 26 czerwca 2020 roku
» 90,2 KiB - 265 pobrań - 19 czerwca 2020

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
» 489,1 KiB - 62 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 2
» 178,1 KiB - 101 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 1
» 179,1 KiB - 102 pobrań - 9 czerwca 2020

  Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
» 186,3 KiB - 69 pobrań - 9 czerwca 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - klasy 4 - 7
» 196,7 KiB - 92 pobrań - 28 maja 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - od 25 maja
» 189,4 KiB - 51 pobrań - 27 maja 2020

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły
» 189,2 KiB - 116 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8
» 188,0 KiB - 247 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie Rodzica - Czarny Las
» 188,0 KiB - 73 pobrań - 22 maja 2020

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko
» 190,2 KiB - 81 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las
» 383,0 KiB - 66 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura przeprowadzania dzieci do szkoly
» 185,9 KiB - 45 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19
» 190,1 KiB - 93 pobrań - 22 maja 2020

  Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku - egzaminy
» 422,5 KiB - 20 pobrań - 20 maja 2020

  Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
» 312,0 KiB - 19 pobrań - 20 maja 2020

  Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
» 2,6 MiB - 19 pobrań - 20 maja 2020

  Wniosek ze zgodą na udział w zajęciach
» 188,5 KiB - 53 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
» 509,1 KiB - 28 pobrań - 19 maja 2020

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
» 108,6 KiB - 23 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
» 96,4 KiB - 26 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
» 152,7 KiB - 30 pobrań - 19 maja 2020

  Oświadczenie o dochodach za 2019 rok
» 356,8 KiB - 49 pobrań - 13 maja 2020

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników obsługi szkoły i emerytów
» 410,6 KiB - 47 pobrań - 13 maja 2020

  Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy
» 2,4 MiB - 223 pobrań - 27 kwietnia 2020

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
» 2,4 MiB - 80 pobrań - 1 kwietnia 2020

  List MEN
» 2,2 MiB - 52 pobrań - 18 marca 2020

  Oświadczenie woli rodzica
» 274,8 KiB - 95 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu
» 291,2 KiB - 66 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia z obwodu
» 262,0 KiB - 86 pobrań - 9 lutego 2020

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 40,2 KiB - 72 pobrań - 28 października 2019

  BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
» 1,2 MiB - 154 pobrań - 28 maja 2019

  Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
» 1,8 MiB - 208 pobrań - 7 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu szkoły
» 292,6 KiB - 171 pobrań - 4 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły
» 263,4 KiB - 183 pobrań - 4 marca 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 493,0 KiB - 257 pobrań - 25 lutego 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 250,5 KiB - 161 pobrań - 25 lutego 2019

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 157,3 KiB - 215 pobrań - 10 grudnia 2018

  Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie 2018/2019
» 575,7 KiB - 231 pobrań - 10 grudnia 2018

  Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji
» 90,8 KiB - 210 pobrań - 12 listopada 2018

  Regulamin konkursu fotograficznego
» 47,8 KiB - 272 pobrań - 12 października 2018

  Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018 r.
» 277,7 KiB - 311 pobrań - 5 września 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 93,9 KiB - 307 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 31,0 MiB - 285 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
» 1,1 MiB - 636 pobrań - 1 grudnia 2017
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017r. Wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 1,3 MiB - 467 pobrań - 7 września 2017

  Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
» 597,3 KiB - 492 pobrań - 6 września 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 865,1 KiB - 586 pobrań - 23 maja 2017

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» 483,1 KiB - 561 pobrań - 16 marca 2017

  Zasady konkursu „ Ja i moja książka”
» 527,6 KiB - 526 pobrań - 16 marca 2017

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,1 KiB - 534 pobrań - 1 marca 2017

  Karta zgłoszenia do kl. 1 - dzieci z obwodu
» 404,0 KiB - 574 pobrań - 1 marca 2017

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,4 KiB - 531 pobrań - 1 marca 2017

  Wniosek o przyjęcie do szkoły - dzieci spoza obwodu
» 615,6 KiB - 502 pobrań - 1 marca 2017

  Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym 2017
» 514,5 KiB - 609 pobrań - 24 lutego 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 744,5 KiB - 515 pobrań - 1 lutego 2017

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum
» 240,1 KiB - 633 pobrań - 28 października 2016

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej
» 239,7 KiB - 608 pobrań - 26 października 2016

  Program wycieczki do Londynu
» 573,9 KiB - 966 pobrań - 24 października 2016

  Program profilaktyki Gimnazjum
» 23,9 KiB - 567 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy Gimnazjum
» 67,4 KiB - 524 pobrań - 20 października 2016

  Program profilaktyki SP
» 329,4 KiB - 537 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy SP
» 592,1 KiB - 575 pobrań - 20 października 2016

  Wykaz tematów edukacyjnych projektów gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
» 213,2 KiB - 694 pobrań - 5 października 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Gimnazjum
» 224,5 KiB - 899 pobrań - 30 września 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Szkoły Podstawowej
» 354,9 KiB - 1 124 pobrań - 30 września 2016

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 2,6 MiB - 624 pobrań - 8 września 2016

  Autobus szkolny - rozkład jazdy
» 284,8 KiB - 723 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - wyprawka szkolna
» 502,6 KiB - 605 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - zasiłek szkolny
» 240,9 KiB - 684 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - stypendium szkolne
» 240,3 KiB - 636 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów
» 296,6 KiB - 670 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Gimnazjum
» 239,5 KiB - 1 348 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Szkoła Podstawowa
» 212,9 KiB - 1 202 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Podręczniki dla Gimnazjum 2016-2017
» 605,1 KiB - 950 pobrań - 24 czerwca 2016

  Podręczniki dla Szkoły Podstawowej 2016-2017
» 1,3 MiB - 1 018 pobrań - 24 czerwca 2016

  Załącznik nr. 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
» 584,7 KiB - 717 pobrań - 1 marca 2016

  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty
» 292,3 KiB - 783 pobrań - 1 marca 2016

  Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 378,2 KiB - 685 pobrań - 1 marca 2016

  Karta zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 254,7 KiB - 701 pobrań - 1 marca 2016

  Harmonogram czynności rekrutacyjnych
» 400,2 KiB - 712 pobrań - 1 marca 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla uczniów
» 386,5 KiB - 702 pobrań - 29 lutego 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla rodziców
» 468,7 KiB - 740 pobrań - 29 lutego 2016

  Statut Gimnazjum
» 547,7 KiB - 780 pobrań - 17 stycznia 2016

  Statut SP
» 722,8 KiB - 647 pobrań - 16 stycznia 2016

  Regulamin dowożenia uczniów
» 2,5 MiB - 766 pobrań - 18 grudnia 2015
Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Mykanów

  Koncepcja_ZS_-_projekt_aktualizacji.pdf
» 246,8 KiB - 1 141 pobrań - 26 stycznia 2015

  Kryteria oceny zachowania
» 79,5 KiB - 1 527 pobrań - 1 grudnia 2010

  Karta edukacyjnego projektu gimnazjalnego
» 276,9 KiB - 2 017 pobrań - 1 grudnia 2010

Publikacje

  Razem raźniej - prezentacja
» 22,9 MiB - 312 pobrań - 1 czerwca 2018

  „Razem na wycieczce”
» 30,8 MiB - 435 pobrań - 23 kwietnia 2018

  Sprawozdanie z wyjazdu do Norwich
» 41,9 KiB - 471 pobrań - 24 października 2017

  Prezentacja - Norwich
» 55,1 MiB - 373 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Brighton
» 17,1 MiB - 359 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Newcastle
» 3,4 MiB - 386 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Oxford
» 43,5 MiB - 425 pobrań - 13 października 2017

  10 zasad odrabiania z dzieckiem pracy domowej
» 421,6 KiB - 510 pobrań - 21 września 2017

  Broszura: "Chroń dziecko w sieci"
» 1,5 MiB - 592 pobrań - 19 września 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga
» 757,9 KiB - 666 pobrań - 16 sierpnia 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Brighton
» 203,0 KiB - 503 pobrań - 26 czerwca 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Newcastle
» 21,2 KiB - 592 pobrań - 3 kwietnia 2017

  Dialog z nastolatkiem według Jespera Juula
» 439,8 KiB - 1 223 pobrań - 14 grudnia 2016

  Czym samoocena różni się od poczucia własnej wartości?
» 355,2 KiB - 636 pobrań - 14 grudnia 2016

  Sprawozdanie z wyjazdu do Oxfordu
» 2,4 MiB - 822 pobrań - 4 grudnia 2016

  Wykorzystanie TI oraz doskonalenie nauczycieli w Anglii
» 4,1 MiB - 1 957 pobrań - 10 lutego 2010

Materiały dla uczniów

  Podstawy GIMPa
» 279,4 KiB - 2 248 pobrań - 21 lutego 2011

Archiwum

  Rozkład dowozów i odwozów od 4 czerwca 2018 r.
» 277,7 KiB - 278 pobrań - 30 maja 2018

  Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018
» 395,0 KiB - 460 pobrań - 28 lutego 2018

  Wniosek o przyjęcie do szkoły
» 614,8 KiB - 389 pobrań - 17 lutego 2018

  Karta zgłoszenia do klasy I
» 404,7 KiB - 379 pobrań - 17 lutego 2018

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,6 KiB - 388 pobrań - 17 lutego 2018

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,9 KiB - 389 pobrań - 17 lutego 2018

  Zapytanie ofertowe
» 475,9 KiB - 358 pobrań - 22 stycznia 2018

  Warsztaty "Zdrowy kręgosłup" w Gminie Mykanów
» 273,2 KiB - 450 pobrań - 30 października 2017

  Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
» 229,6 KiB - 555 pobrań - 28 września 2017

  Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
» 468,0 KiB - 565 pobrań - 28 września 2017

  Zasady pomocy materialnej dla uczniów - 2017
» 441,7 KiB - 545 pobrań - 5 września 2017

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 123,6 KiB - 1 032 pobrań - 29 czerwca 2015

  Program rekolekcji 2015
» 568,5 KiB - 941 pobrań - 11 marca 2015

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 203,5 KiB - 824 pobrań - 28 lutego 2015

  Zgłoszenie ucznia SP
» 204,9 KiB - 843 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 226,8 KiB - 843 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia
» 226,8 KiB - 854 pobrań - 28 lutego 2015

  Regulamin rekrutacji
» 227,1 KiB - 947 pobrań - 28 lutego 2015

  Lekcje i przerwy (do 6 października 2014 r.)
» 94,9 KiB - 1 073 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć G
» 169,4 KiB - 1 141 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć SP
» 161,8 KiB - 1 060 pobrań - 8 września 2014

  podręczniki dla klasy II Gimnazjum
» 226,0 KiB - 1 058 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III Gimnazjum
» 221,1 KiB - 1 182 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 218,6 KiB - 1 092 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy VI SP
» 146,4 KiB - 941 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy V SP
» 147,8 KiB - 1 021 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy IV SP
» 147,9 KiB - 967 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III SP
» 136,6 KiB - 2 929 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy II SP
» 141,0 KiB - 963 pobrań - 25 czerwca 2014

  Program Pikniku Naukowego EDUSCIENCE
» 819,1 KiB - 982 pobrań - 29 maja 2014

  Program rekolekcji 2014
» 579,4 KiB - 959 pobrań - 22 marca 2014

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 209,1 KiB - 1 006 pobrań - 28 lutego 2014

  Wniosek ucznia SP
» 209,6 KiB - 945 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 182,9 KiB - 956 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia SP
» 185,3 KiB - 1 003 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin rekrutacji
» 217,5 KiB - 1 013 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin konkursu na ozdoby karnawałowe
» 190,6 KiB - 989 pobrań - 10 lutego 2014

  List gratulacyjny 3
» 77,3 KiB - 1 374 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 5
» 3,4 MiB - 1 392 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 2
» 2,0 MiB - 1 440 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 4
» 3,4 MiB - 1 246 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 1
» 2,6 MiB - 1 530 pobrań - 30 września 2013

  Regulamin I Konkursu Fotograficznego
» 321,1 KiB - 1 249 pobrań - 13 września 2013

  Rozkład lekcji i przerw
» 367,7 KiB - 1 111 pobrań - 1 września 2013

  Plan lekcji Gimnazjum
» 203,9 KiB - 1 766 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Plan lekcji Szkoły Podstawowej
» 194,2 KiB - 1 498 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Wykaz podręczników dla Gimnazjum na rok 2013/14
» 256,4 KiB - 1 266 pobrań - 12 czerwca 2013

  Wykaz podręczników dla SP na rok 2013/14
» 295,2 KiB - 1 732 pobrań - 12 czerwca 2013

  Procedura naboru uczniów do Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
» 418,7 KiB - 1 361 pobrań - 27 lutego 2013

  wykaz_2012.pdf
» 368,0 KiB - 1 412 pobrań - 30 czerwca 2012

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2011-2012
» 269,4 KiB - 2 121 pobrań - 14 czerwca 2011

  Program rekolekcji 2011
» 1,3 MiB - 1 577 pobrań - 5 marca 2011

  Procedura naboru 2011-2012
» 260,0 KiB - 1 452 pobrań - 22 lutego 2011

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2011
» 218,8 KiB - 1 417 pobrań - 22 lutego 2011

  Informacja o uczniu 2011
» 215,1 KiB - 1 442 pobrań - 22 lutego 2011

  Karta informacyjna ucznia 2011
» 265,2 KiB - 1 455 pobrań - 22 lutego 2011

  TEMATY GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO na rok szkolny 2010-2011
» 118,2 KiB - 6 456 pobrań - 3 stycznia 2011

  Regulamin realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego
» 287,1 KiB - 2 026 pobrań - 1 grudnia 2010

  Plan lekcji 2010-2011
» 139,3 KiB - 1 406 pobrań - 1 września 2010

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2010-2011
» 368,1 KiB - 1 442 pobrań - 30 maja 2010

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2010
» 207,7 KiB - 1 451 pobrań - 2 marca 2010

  Procedura naboru 2010-2011
» 246,0 KiB - 1 797 pobrań - 2 marca 2010

  Informacja o uczniu 2010
» 202,4 KiB - 1 458 pobrań - 2 marca 2010

  Karta informacyjna ucznia 2010
» 260,1 KiB - 1 623 pobrań - 2 marca 2010

   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.