Dokumenty

Pobierz pliki / dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania

Do pobrania 186 plików, ważących 368,1 MiB.

Główna

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 10 pobrań - 10 września 2020

Dokumenty

  WNIOSEK_O_ZAPOMOG.docx
» 13,5 KiB - 33 pobrań - 10 września 2020

  Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021
» 131,3 KiB - 14 pobrań - 7 września 2020

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
» 224,6 KiB - 27 pobrań - 2 września 2020

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 7,7 MiB - 26 pobrań - 1 września 2020

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 9,4 MiB - 31 pobrań - 1 września 2020

  Informacja dotycząca zasiłku i stypendium szkolnego
» 13,9 MiB - 48 pobrań - 1 września 2020

  Harmonogram zebrań z rodzicami
» 403,3 KiB - 48 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Dowozy i odwozy w roku szkolnym 2020/2021
» 271,8 KiB - 66 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Procedura bezpieczenstwa dotyczaca zapobiegania i przeciwdzialania COVID-19 wsrod uczniow rodzicow i pracowników
» 487,9 KiB - 83 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Wyprawka dla klasy 1
» 286,0 KiB - 138 pobrań - 26 sierpnia 2020

  Zestaw podręczników na rok 2020/2021
» 619,5 KiB - 332 pobrań - 23 sierpnia 2020

  Wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
» 281,5 KiB - 177 pobrań - 19 sierpnia 2020

  Informacja o ogłoszeniu wyników E8
» 362,5 KiB - 46 pobrań - 29 lipca 2020

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM LESIE-tekst jednolity
» 866,2 KiB - 36 pobrań - 29 czerwca 2020

  Prezentacja - "Bezpieczne wakacje"
» 2,4 MiB - 43 pobrań - 25 czerwca 2020

  Harmonogram rozdawania świadectw dnia 26 czerwca 2020 roku
» 90,2 KiB - 308 pobrań - 19 czerwca 2020

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
» 489,1 KiB - 86 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 2
» 178,1 KiB - 133 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 1
» 179,1 KiB - 134 pobrań - 9 czerwca 2020

  Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
» 186,3 KiB - 101 pobrań - 9 czerwca 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - klasy 4 - 7
» 196,7 KiB - 133 pobrań - 28 maja 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - od 25 maja
» 189,4 KiB - 81 pobrań - 27 maja 2020

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły
» 189,2 KiB - 156 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8
» 188,0 KiB - 454 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie Rodzica - Czarny Las
» 188,0 KiB - 122 pobrań - 22 maja 2020

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko
» 190,2 KiB - 143 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las
» 383,0 KiB - 104 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura przeprowadzania dzieci do szkoly
» 185,9 KiB - 84 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19
» 190,1 KiB - 175 pobrań - 22 maja 2020

  Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku - egzaminy
» 422,5 KiB - 38 pobrań - 20 maja 2020

  Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
» 312,0 KiB - 47 pobrań - 20 maja 2020

  Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
» 2,6 MiB - 41 pobrań - 20 maja 2020

  Wniosek ze zgodą na udział w zajęciach
» 188,5 KiB - 86 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
» 509,1 KiB - 54 pobrań - 19 maja 2020

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
» 108,6 KiB - 58 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
» 96,4 KiB - 54 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
» 152,7 KiB - 70 pobrań - 19 maja 2020

  Oświadczenie o dochodach za 2019 rok
» 356,8 KiB - 83 pobrań - 13 maja 2020

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników obsługi szkoły i emerytów
» 410,6 KiB - 74 pobrań - 13 maja 2020

  Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy
» 2,4 MiB - 305 pobrań - 27 kwietnia 2020

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
» 2,4 MiB - 114 pobrań - 1 kwietnia 2020

  List MEN
» 2,2 MiB - 90 pobrań - 18 marca 2020

  Oświadczenie woli rodzica
» 274,8 KiB - 128 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu
» 291,2 KiB - 87 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia z obwodu
» 262,0 KiB - 121 pobrań - 9 lutego 2020

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 40,2 KiB - 109 pobrań - 28 października 2019

  BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
» 1,2 MiB - 180 pobrań - 28 maja 2019

  Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
» 1,8 MiB - 241 pobrań - 7 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu szkoły
» 292,6 KiB - 198 pobrań - 4 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły
» 263,4 KiB - 212 pobrań - 4 marca 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 493,0 KiB - 283 pobrań - 25 lutego 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 250,5 KiB - 188 pobrań - 25 lutego 2019

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 157,3 KiB - 240 pobrań - 10 grudnia 2018

  Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie 2018/2019
» 575,7 KiB - 255 pobrań - 10 grudnia 2018

  Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji
» 90,8 KiB - 236 pobrań - 12 listopada 2018

  Regulamin konkursu fotograficznego
» 47,8 KiB - 305 pobrań - 12 października 2018

  Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018 r.
» 277,7 KiB - 340 pobrań - 5 września 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 93,9 KiB - 331 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 31,0 MiB - 309 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
» 1,1 MiB - 869 pobrań - 1 grudnia 2017
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017r. Wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 1,3 MiB - 497 pobrań - 7 września 2017

  Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
» 597,3 KiB - 524 pobrań - 6 września 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 865,1 KiB - 617 pobrań - 23 maja 2017

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» 483,1 KiB - 593 pobrań - 16 marca 2017

  Zasady konkursu „ Ja i moja książka”
» 527,6 KiB - 559 pobrań - 16 marca 2017

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,1 KiB - 562 pobrań - 1 marca 2017

  Karta zgłoszenia do kl. 1 - dzieci z obwodu
» 404,0 KiB - 612 pobrań - 1 marca 2017

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,4 KiB - 564 pobrań - 1 marca 2017

  Wniosek o przyjęcie do szkoły - dzieci spoza obwodu
» 615,6 KiB - 530 pobrań - 1 marca 2017

  Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym 2017
» 514,5 KiB - 639 pobrań - 24 lutego 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 744,5 KiB - 545 pobrań - 1 lutego 2017

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum
» 240,1 KiB - 663 pobrań - 28 października 2016

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej
» 239,7 KiB - 637 pobrań - 26 października 2016

  Program wycieczki do Londynu
» 573,9 KiB - 990 pobrań - 24 października 2016

  Program profilaktyki Gimnazjum
» 23,9 KiB - 595 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy Gimnazjum
» 67,4 KiB - 549 pobrań - 20 października 2016

  Program profilaktyki SP
» 329,4 KiB - 564 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy SP
» 592,1 KiB - 602 pobrań - 20 października 2016

  Wykaz tematów edukacyjnych projektów gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
» 213,2 KiB - 720 pobrań - 5 października 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Gimnazjum
» 224,5 KiB - 941 pobrań - 30 września 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Szkoły Podstawowej
» 354,9 KiB - 1 175 pobrań - 30 września 2016

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 2,6 MiB - 654 pobrań - 8 września 2016

  Autobus szkolny - rozkład jazdy
» 284,8 KiB - 754 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - wyprawka szkolna
» 502,6 KiB - 646 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - zasiłek szkolny
» 240,9 KiB - 716 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - stypendium szkolne
» 240,3 KiB - 684 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów
» 296,6 KiB - 717 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Gimnazjum
» 239,5 KiB - 1 373 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Szkoła Podstawowa
» 212,9 KiB - 1 234 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Podręczniki dla Gimnazjum 2016-2017
» 605,1 KiB - 982 pobrań - 24 czerwca 2016

  Podręczniki dla Szkoły Podstawowej 2016-2017
» 1,3 MiB - 1 048 pobrań - 24 czerwca 2016

  Załącznik nr. 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
» 584,7 KiB - 757 pobrań - 1 marca 2016

  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty
» 292,3 KiB - 820 pobrań - 1 marca 2016

  Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 378,2 KiB - 717 pobrań - 1 marca 2016

  Karta zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 254,7 KiB - 730 pobrań - 1 marca 2016

  Harmonogram czynności rekrutacyjnych
» 400,2 KiB - 743 pobrań - 1 marca 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla uczniów
» 386,5 KiB - 738 pobrań - 29 lutego 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla rodziców
» 468,7 KiB - 766 pobrań - 29 lutego 2016

  Statut Gimnazjum
» 547,7 KiB - 809 pobrań - 17 stycznia 2016

  Statut SP
» 722,8 KiB - 675 pobrań - 16 stycznia 2016

  Regulamin dowożenia uczniów
» 2,5 MiB - 804 pobrań - 18 grudnia 2015
Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Mykanów

  Koncepcja_ZS_-_projekt_aktualizacji.pdf
» 246,8 KiB - 1 172 pobrań - 26 stycznia 2015

  Kryteria oceny zachowania
» 79,5 KiB - 1 573 pobrań - 1 grudnia 2010

  Karta edukacyjnego projektu gimnazjalnego
» 276,9 KiB - 2 059 pobrań - 1 grudnia 2010

Publikacje

  Razem raźniej - prezentacja
» 22,9 MiB - 339 pobrań - 1 czerwca 2018

  „Razem na wycieczce”
» 30,8 MiB - 467 pobrań - 23 kwietnia 2018

  Sprawozdanie z wyjazdu do Norwich
» 41,9 KiB - 526 pobrań - 24 października 2017

  Prezentacja - Norwich
» 55,1 MiB - 406 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Brighton
» 17,1 MiB - 387 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Newcastle
» 3,4 MiB - 421 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Oxford
» 43,5 MiB - 463 pobrań - 13 października 2017

  10 zasad odrabiania z dzieckiem pracy domowej
» 421,6 KiB - 544 pobrań - 21 września 2017

  Broszura: "Chroń dziecko w sieci"
» 1,5 MiB - 627 pobrań - 19 września 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga
» 757,9 KiB - 706 pobrań - 16 sierpnia 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Brighton
» 203,0 KiB - 537 pobrań - 26 czerwca 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Newcastle
» 21,2 KiB - 633 pobrań - 3 kwietnia 2017

  Dialog z nastolatkiem według Jespera Juula
» 439,8 KiB - 1 669 pobrań - 14 grudnia 2016

  Czym samoocena różni się od poczucia własnej wartości?
» 355,2 KiB - 669 pobrań - 14 grudnia 2016

  Sprawozdanie z wyjazdu do Oxfordu
» 2,4 MiB - 857 pobrań - 4 grudnia 2016

  Wykorzystanie TI oraz doskonalenie nauczycieli w Anglii
» 4,1 MiB - 1 996 pobrań - 10 lutego 2010

Materiały dla uczniów

  Podstawy GIMPa
» 279,4 KiB - 2 584 pobrań - 21 lutego 2011

Archiwum

  Rozkład dowozów i odwozów od 4 czerwca 2018 r.
» 277,7 KiB - 304 pobrań - 30 maja 2018

  Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018
» 395,0 KiB - 486 pobrań - 28 lutego 2018

  Wniosek o przyjęcie do szkoły
» 614,8 KiB - 417 pobrań - 17 lutego 2018

  Karta zgłoszenia do klasy I
» 404,7 KiB - 405 pobrań - 17 lutego 2018

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,6 KiB - 418 pobrań - 17 lutego 2018

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,9 KiB - 422 pobrań - 17 lutego 2018

  Zapytanie ofertowe
» 475,9 KiB - 401 pobrań - 22 stycznia 2018

  Warsztaty "Zdrowy kręgosłup" w Gminie Mykanów
» 273,2 KiB - 478 pobrań - 30 października 2017

  Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
» 229,6 KiB - 590 pobrań - 28 września 2017

  Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
» 468,0 KiB - 594 pobrań - 28 września 2017

  Zasady pomocy materialnej dla uczniów - 2017
» 441,7 KiB - 577 pobrań - 5 września 2017

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 123,6 KiB - 1 073 pobrań - 29 czerwca 2015

  Program rekolekcji 2015
» 568,5 KiB - 976 pobrań - 11 marca 2015

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 203,5 KiB - 854 pobrań - 28 lutego 2015

  Zgłoszenie ucznia SP
» 204,9 KiB - 882 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 226,8 KiB - 873 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia
» 226,8 KiB - 891 pobrań - 28 lutego 2015

  Regulamin rekrutacji
» 227,1 KiB - 976 pobrań - 28 lutego 2015

  Lekcje i przerwy (do 6 października 2014 r.)
» 94,9 KiB - 1 106 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć G
» 169,4 KiB - 1 174 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć SP
» 161,8 KiB - 1 089 pobrań - 8 września 2014

  podręczniki dla klasy II Gimnazjum
» 226,0 KiB - 1 084 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III Gimnazjum
» 221,1 KiB - 1 211 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 218,6 KiB - 1 124 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy VI SP
» 146,4 KiB - 967 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy V SP
» 147,8 KiB - 1 054 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy IV SP
» 147,9 KiB - 995 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III SP
» 136,6 KiB - 3 391 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy II SP
» 141,0 KiB - 992 pobrań - 25 czerwca 2014

  Program Pikniku Naukowego EDUSCIENCE
» 819,1 KiB - 1 013 pobrań - 29 maja 2014

  Program rekolekcji 2014
» 579,4 KiB - 992 pobrań - 22 marca 2014

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 209,1 KiB - 1 038 pobrań - 28 lutego 2014

  Wniosek ucznia SP
» 209,6 KiB - 978 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 182,9 KiB - 987 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia SP
» 185,3 KiB - 1 027 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin rekrutacji
» 217,5 KiB - 1 054 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin konkursu na ozdoby karnawałowe
» 190,6 KiB - 1 018 pobrań - 10 lutego 2014

  List gratulacyjny 3
» 77,3 KiB - 1 405 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 5
» 3,4 MiB - 1 428 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 2
» 2,0 MiB - 1 467 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 4
» 3,4 MiB - 1 278 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 1
» 2,6 MiB - 1 575 pobrań - 30 września 2013

  Regulamin I Konkursu Fotograficznego
» 321,1 KiB - 1 277 pobrań - 13 września 2013

  Rozkład lekcji i przerw
» 367,7 KiB - 1 139 pobrań - 1 września 2013

  Plan lekcji Gimnazjum
» 203,9 KiB - 1 793 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Plan lekcji Szkoły Podstawowej
» 194,2 KiB - 1 530 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Wykaz podręczników dla Gimnazjum na rok 2013/14
» 256,4 KiB - 1 302 pobrań - 12 czerwca 2013

  Wykaz podręczników dla SP na rok 2013/14
» 295,2 KiB - 1 759 pobrań - 12 czerwca 2013

  Procedura naboru uczniów do Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
» 418,7 KiB - 1 401 pobrań - 27 lutego 2013

  wykaz_2012.pdf
» 368,0 KiB - 1 440 pobrań - 30 czerwca 2012

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2011-2012
» 269,4 KiB - 2 153 pobrań - 14 czerwca 2011

  Program rekolekcji 2011
» 1,3 MiB - 1 605 pobrań - 5 marca 2011

  Procedura naboru 2011-2012
» 260,0 KiB - 1 492 pobrań - 22 lutego 2011

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2011
» 218,8 KiB - 1 448 pobrań - 22 lutego 2011

  Informacja o uczniu 2011
» 215,1 KiB - 1 479 pobrań - 22 lutego 2011

  Karta informacyjna ucznia 2011
» 265,2 KiB - 1 496 pobrań - 22 lutego 2011

  TEMATY GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO na rok szkolny 2010-2011
» 118,2 KiB - 6 496 pobrań - 3 stycznia 2011

  Regulamin realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego
» 287,1 KiB - 2 073 pobrań - 1 grudnia 2010

  Plan lekcji 2010-2011
» 139,3 KiB - 1 443 pobrań - 1 września 2010

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2010-2011
» 368,1 KiB - 1 482 pobrań - 30 maja 2010

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2010
» 207,7 KiB - 1 494 pobrań - 2 marca 2010

  Procedura naboru 2010-2011
» 246,0 KiB - 1 831 pobrań - 2 marca 2010

  Informacja o uczniu 2010
» 202,4 KiB - 1 498 pobrań - 2 marca 2010

  Karta informacyjna ucznia 2010
» 260,1 KiB - 1 664 pobrań - 2 marca 2010

   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.