Dokumenty

Pobierz pliki / dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania

Do pobrania 207 plików, ważących 462,5 MiB.

Główna

  OWIADCZENIE_WOLI_RODZICA-_szkoa-2021_2022-skonwertowany.pdf
» 142,7 KiB - 72 pobrań - 21 stycznia 2021

  KLAUZULA_INFORMACYJNA-_rekrutacja-skonwertowany.pdf
» 117,2 KiB - 69 pobrań - 21 stycznia 2021

  Zgoszenie_ucznia_-_SPOZA_OBWODU_2021_2022.pdf
» 304,2 KiB - 58 pobrań - 21 stycznia 2021

  Zgoszenie_ucznia_-_OBWD_2021_2022.pdf
» 268,3 KiB - 91 pobrań - 21 stycznia 2021

  Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szk_podstawowych.pdf
» 188,2 KiB - 56 pobrań - 15 stycznia 2021

  Jasełka
» unknown - 48 pobrań - 21 grudnia 2020

  Dowozy-i-odwozy-autobusu-szkolnego-2020-2021-26.10.2020-3.jpg
» 33,8 KiB - 57 pobrań - 26 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 61 pobrań - 1 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 57 pobrań - 1 października 2020

  1._oxford_prezentacja_1.pptx
» 43,5 MiB - 65 pobrań - 10 września 2020

Dokumenty

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
» 193,6 KiB - 30 pobrań - 21 stycznia 2021

  KLAUZULA INFORMACYJNA - nauka zdalana
» 120,9 KiB - 30 pobrań - 20 stycznia 2021

  Dowozy_i_odwozy_autobusu_szkolnego_2020_2021_2_zmiana1.pdf
» 171,5 KiB - 73 pobrań - 1 października 2020

  3-Dowozy-i-odwozy-autobusu-szkolnego-2020-2021-2-wer.jpg
» 31,1 KiB - 52 pobrań - 1 października 2020

  Pismo_do_SP.PDF
» 169,7 KiB - 90 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin_2020.docx
» 16,4 KiB - 149 pobrań - 29 września 2020

  Załączniki nr 1 - 7 do REGULAMINU
» 934,5 KiB - 215 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Otwarty umysł"
» 282,8 KiB - 217 pobrań - 29 września 2020

  Regulamin konkursu na zakładkę do książki - klasy I-III.
» 78,4 KiB - 78 pobrań - 25 września 2020

  Regulamin konkursu "Ja i książka. Pokaż co czytasz"
» 35,2 KiB - 100 pobrań - 25 września 2020

  Rozkład lekcji i przerw od 28 września 2020 r.
» 2,1 MiB - 91 pobrań - 24 września 2020

  Instrukcja zgłaszania roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus InerRisk
» 2,3 MiB - 75 pobrań - 24 września 2020

  WNIOSEK_O_ZAPOMOG.docx
» 13,5 KiB - 100 pobrań - 10 września 2020

  Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021
» 131,3 KiB - 63 pobrań - 7 września 2020

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
» 224,6 KiB - 82 pobrań - 2 września 2020

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 7,7 MiB - 85 pobrań - 1 września 2020

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
» 9,4 MiB - 92 pobrań - 1 września 2020

  Informacja dotycząca zasiłku i stypendium szkolnego
» 13,9 MiB - 101 pobrań - 1 września 2020

  Harmonogram zebrań z rodzicami
» 403,3 KiB - 114 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Dowozy i odwozy w roku szkolnym 2020/2021
» 271,8 KiB - 124 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Procedura bezpieczenstwa dotyczaca zapobiegania i przeciwdzialania COVID-19 wsrod uczniow rodzicow i pracowników
» 487,9 KiB - 146 pobrań - 31 sierpnia 2020

  Wyprawka dla klasy 1
» 286,0 KiB - 202 pobrań - 26 sierpnia 2020

  Zestaw podręczników na rok 2020/2021
» 619,5 KiB - 394 pobrań - 23 sierpnia 2020

  Wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
» 281,5 KiB - 254 pobrań - 19 sierpnia 2020

  Informacja o ogłoszeniu wyników E8
» 362,5 KiB - 115 pobrań - 29 lipca 2020

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM LESIE-tekst jednolity
» 866,2 KiB - 93 pobrań - 29 czerwca 2020

  Prezentacja - "Bezpieczne wakacje"
» 2,4 MiB - 106 pobrań - 25 czerwca 2020

  Harmonogram rozdawania świadectw dnia 26 czerwca 2020 roku
» 90,2 KiB - 363 pobrań - 19 czerwca 2020

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
» 489,1 KiB - 144 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 2
» 178,1 KiB - 195 pobrań - 9 czerwca 2020

  Lista uczniów - wejście 1
» 179,1 KiB - 200 pobrań - 9 czerwca 2020

  Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
» 186,3 KiB - 170 pobrań - 9 czerwca 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - klasy 4 - 7
» 196,7 KiB - 189 pobrań - 28 maja 2020

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - od 25 maja
» 189,4 KiB - 143 pobrań - 27 maja 2020

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły
» 189,2 KiB - 222 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8
» 188,0 KiB - 550 pobrań - 22 maja 2020

  Oświadczenie Rodzica - Czarny Las
» 188,0 KiB - 176 pobrań - 22 maja 2020

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko
» 190,2 KiB - 208 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las
» 383,0 KiB - 169 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura przeprowadzania dzieci do szkoly
» 185,9 KiB - 140 pobrań - 22 maja 2020

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19
» 190,1 KiB - 251 pobrań - 22 maja 2020

  Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku - egzaminy
» 422,5 KiB - 93 pobrań - 20 maja 2020

  Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
» 312,0 KiB - 106 pobrań - 20 maja 2020

  Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
» 2,6 MiB - 95 pobrań - 20 maja 2020

  Wniosek ze zgodą na udział w zajęciach
» 188,5 KiB - 161 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
» 509,1 KiB - 124 pobrań - 19 maja 2020

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
» 108,6 KiB - 128 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
» 96,4 KiB - 115 pobrań - 19 maja 2020

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
» 152,7 KiB - 121 pobrań - 19 maja 2020

  Oświadczenie o dochodach za 2019 rok
» 356,8 KiB - 137 pobrań - 13 maja 2020

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników obsługi szkoły i emerytów
» 410,6 KiB - 138 pobrań - 13 maja 2020

  Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy
» 2,4 MiB - 396 pobrań - 27 kwietnia 2020

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
» 2,4 MiB - 172 pobrań - 1 kwietnia 2020

  List MEN
» 2,2 MiB - 169 pobrań - 18 marca 2020

  Oświadczenie woli rodzica
» 274,8 KiB - 199 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu
» 291,2 KiB - 151 pobrań - 9 lutego 2020

  Zgłoszenie ucznia z obwodu
» 262,0 KiB - 182 pobrań - 9 lutego 2020

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 40,2 KiB - 175 pobrań - 28 października 2019

  BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
» 1,2 MiB - 238 pobrań - 28 maja 2019

  Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
» 1,8 MiB - 307 pobrań - 7 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu szkoły
» 292,6 KiB - 252 pobrań - 4 marca 2019

  Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły
» 263,4 KiB - 266 pobrań - 4 marca 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 493,0 KiB - 344 pobrań - 25 lutego 2019

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy"
» 250,5 KiB - 232 pobrań - 25 lutego 2019

  Program wychowawczo-profilaktyczny
» 157,3 KiB - 280 pobrań - 10 grudnia 2018

  Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie 2018/2019
» 575,7 KiB - 292 pobrań - 10 grudnia 2018

  Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji
» 90,8 KiB - 279 pobrań - 12 listopada 2018

  Regulamin konkursu fotograficznego
» 47,8 KiB - 383 pobrań - 12 października 2018

  Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018 r.
» 277,7 KiB - 400 pobrań - 5 września 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 93,9 KiB - 373 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Polityka ochrony dziecka
» 31,0 MiB - 358 pobrań - 25 kwietnia 2018

  Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
» 1,1 MiB - 1 048 pobrań - 1 grudnia 2017
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017r. Wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 1,3 MiB - 565 pobrań - 7 września 2017

  Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
» 597,3 KiB - 597 pobrań - 6 września 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 865,1 KiB - 685 pobrań - 23 maja 2017

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
» 483,1 KiB - 663 pobrań - 16 marca 2017

  Zasady konkursu „ Ja i moja książka”
» 527,6 KiB - 649 pobrań - 16 marca 2017

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,1 KiB - 628 pobrań - 1 marca 2017

  Karta zgłoszenia do kl. 1 - dzieci z obwodu
» 404,0 KiB - 680 pobrań - 1 marca 2017

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,4 KiB - 640 pobrań - 1 marca 2017

  Wniosek o przyjęcie do szkoły - dzieci spoza obwodu
» 615,6 KiB - 596 pobrań - 1 marca 2017

  Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym 2017
» 514,5 KiB - 712 pobrań - 24 lutego 2017

  List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
» 744,5 KiB - 609 pobrań - 1 lutego 2017

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum
» 240,1 KiB - 736 pobrań - 28 października 2016

  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej
» 239,7 KiB - 705 pobrań - 26 października 2016

  Program wycieczki do Londynu
» 573,9 KiB - 1 074 pobrań - 24 października 2016

  Program profilaktyki Gimnazjum
» 23,9 KiB - 646 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy Gimnazjum
» 67,4 KiB - 599 pobrań - 20 października 2016

  Program profilaktyki SP
» 329,4 KiB - 614 pobrań - 20 października 2016

  Program wychowawczy SP
» 592,1 KiB - 656 pobrań - 20 października 2016

  Wykaz tematów edukacyjnych projektów gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
» 213,2 KiB - 787 pobrań - 5 października 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Gimnazjum
» 224,5 KiB - 1 033 pobrań - 30 września 2016

  Zajęcia dodatkowe dla Szkoły Podstawowej
» 354,9 KiB - 1 276 pobrań - 30 września 2016

  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
» 2,6 MiB - 721 pobrań - 8 września 2016

  Autobus szkolny - rozkład jazdy
» 284,8 KiB - 822 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - wyprawka szkolna
» 502,6 KiB - 728 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - zasiłek szkolny
» 240,9 KiB - 783 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Wniosek - stypendium szkolne
» 240,3 KiB - 752 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów
» 296,6 KiB - 795 pobrań - 30 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Gimnazjum
» 239,5 KiB - 1 435 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Plan zajęć 2016/17 - Szkoła Podstawowa
» 212,9 KiB - 1 302 pobrań - 26 sierpnia 2016

  Podręczniki dla Gimnazjum 2016-2017
» 605,1 KiB - 1 048 pobrań - 24 czerwca 2016

  Podręczniki dla Szkoły Podstawowej 2016-2017
» 1,3 MiB - 1 124 pobrań - 24 czerwca 2016

  Załącznik nr. 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
» 584,7 KiB - 833 pobrań - 1 marca 2016

  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty
» 292,3 KiB - 891 pobrań - 1 marca 2016

  Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 378,2 KiB - 794 pobrań - 1 marca 2016

  Karta zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
» 254,7 KiB - 799 pobrań - 1 marca 2016

  Harmonogram czynności rekrutacyjnych
» 400,2 KiB - 820 pobrań - 1 marca 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla uczniów
» 386,5 KiB - 819 pobrań - 29 lutego 2016

  Egzamin gimnazjalmy - informacja dla rodziców
» 468,7 KiB - 835 pobrań - 29 lutego 2016

  Statut Gimnazjum
» 547,7 KiB - 869 pobrań - 17 stycznia 2016

  Statut SP
» 722,8 KiB - 728 pobrań - 16 stycznia 2016

  Regulamin dowożenia uczniów
» 2,5 MiB - 866 pobrań - 18 grudnia 2015
Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Mykanów

  Koncepcja_ZS_-_projekt_aktualizacji.pdf
» 246,8 KiB - 1 246 pobrań - 26 stycznia 2015

  Kryteria oceny zachowania
» 79,5 KiB - 1 655 pobrań - 1 grudnia 2010

  Karta edukacyjnego projektu gimnazjalnego
» 276,9 KiB - 2 145 pobrań - 1 grudnia 2010

Publikacje

  Razem raźniej - prezentacja
» 22,9 MiB - 405 pobrań - 1 czerwca 2018

  „Razem na wycieczce”
» 30,8 MiB - 530 pobrań - 23 kwietnia 2018

  Sprawozdanie z wyjazdu do Norwich
» 41,9 KiB - 673 pobrań - 24 października 2017

  Prezentacja - Norwich
» 55,1 MiB - 523 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Brighton
» 17,1 MiB - 489 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Newcastle
» 3,4 MiB - 522 pobrań - 13 października 2017

  Prezentacja - Oxford
» 43,5 MiB - 582 pobrań - 13 października 2017

  10 zasad odrabiania z dzieckiem pracy domowej
» 421,6 KiB - 613 pobrań - 21 września 2017

  Broszura: "Chroń dziecko w sieci"
» 1,5 MiB - 693 pobrań - 19 września 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga
» 757,9 KiB - 834 pobrań - 16 sierpnia 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Brighton
» 203,0 KiB - 658 pobrań - 26 czerwca 2017

  Sprawozdanie z wyjazdu do Newcastle
» 21,2 KiB - 748 pobrań - 3 kwietnia 2017

  Dialog z nastolatkiem według Jespera Juula
» 439,8 KiB - 2 105 pobrań - 14 grudnia 2016

  Czym samoocena różni się od poczucia własnej wartości?
» 355,2 KiB - 735 pobrań - 14 grudnia 2016

  Sprawozdanie z wyjazdu do Oxfordu
» 2,4 MiB - 967 pobrań - 4 grudnia 2016

  Wykorzystanie TI oraz doskonalenie nauczycieli w Anglii
» 4,1 MiB - 2 066 pobrań - 10 lutego 2010

Materiały dla uczniów

  Podstawy GIMPa
» 279,4 KiB - 2 883 pobrań - 21 lutego 2011

Archiwum

  Rozkład dowozów i odwozów od 4 czerwca 2018 r.
» 277,7 KiB - 362 pobrań - 30 maja 2018

  Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2018
» 395,0 KiB - 541 pobrań - 28 lutego 2018

  Wniosek o przyjęcie do szkoły
» 614,8 KiB - 476 pobrań - 17 lutego 2018

  Karta zgłoszenia do klasy I
» 404,7 KiB - 460 pobrań - 17 lutego 2018

  Oświadczenie woli rodzica
» 284,6 KiB - 479 pobrań - 17 lutego 2018

  Terminy postępowania rekrutacyjnego
» 189,9 KiB - 482 pobrań - 17 lutego 2018

  Zapytanie ofertowe
» 475,9 KiB - 470 pobrań - 22 stycznia 2018

  Warsztaty "Zdrowy kręgosłup" w Gminie Mykanów
» 273,2 KiB - 553 pobrań - 30 października 2017

  Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
» 229,6 KiB - 671 pobrań - 28 września 2017

  Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
» 468,0 KiB - 655 pobrań - 28 września 2017

  Zasady pomocy materialnej dla uczniów - 2017
» 441,7 KiB - 653 pobrań - 5 września 2017

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 123,6 KiB - 1 158 pobrań - 29 czerwca 2015

  Program rekolekcji 2015
» 568,5 KiB - 1 057 pobrań - 11 marca 2015

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 203,5 KiB - 925 pobrań - 28 lutego 2015

  Zgłoszenie ucznia SP
» 204,9 KiB - 961 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 226,8 KiB - 952 pobrań - 28 lutego 2015

  Wniosek ucznia
» 226,8 KiB - 956 pobrań - 28 lutego 2015

  Regulamin rekrutacji
» 227,1 KiB - 1 054 pobrań - 28 lutego 2015

  Lekcje i przerwy (do 6 października 2014 r.)
» 94,9 KiB - 1 180 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć G
» 169,4 KiB - 1 248 pobrań - 8 września 2014

  Plan zajęć SP
» 161,8 KiB - 1 152 pobrań - 8 września 2014

  podręczniki dla klasy II Gimnazjum
» 226,0 KiB - 1 156 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III Gimnazjum
» 221,1 KiB - 1 290 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy I Gimnazjum
» 218,6 KiB - 1 201 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy VI SP
» 146,4 KiB - 1 041 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy V SP
» 147,8 KiB - 1 118 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy IV SP
» 147,9 KiB - 1 064 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy III SP
» 136,6 KiB - 4 040 pobrań - 25 czerwca 2014

  podręczniki dla klasy II SP
» 141,0 KiB - 1 075 pobrań - 25 czerwca 2014

  Program Pikniku Naukowego EDUSCIENCE
» 819,1 KiB - 1 075 pobrań - 29 maja 2014

  Program rekolekcji 2014
» 579,4 KiB - 1 059 pobrań - 22 marca 2014

  Wniosek ucznia Gimnazjum
» 209,1 KiB - 1 104 pobrań - 28 lutego 2014

  Wniosek ucznia SP
» 209,6 KiB - 1 053 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia Gimnazjum
» 182,9 KiB - 1 067 pobrań - 28 lutego 2014

  Zgłoszenie ucznia SP
» 185,3 KiB - 1 111 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin rekrutacji
» 217,5 KiB - 1 132 pobrań - 28 lutego 2014

  Regulamin konkursu na ozdoby karnawałowe
» 190,6 KiB - 1 085 pobrań - 10 lutego 2014

  List gratulacyjny 3
» 77,3 KiB - 1 477 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 5
» 3,4 MiB - 1 493 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 2
» 2,0 MiB - 1 527 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 4
» 3,4 MiB - 1 350 pobrań - 30 września 2013

  List gratulacyjny 1
» 2,6 MiB - 1 647 pobrań - 30 września 2013

  Regulamin I Konkursu Fotograficznego
» 321,1 KiB - 1 358 pobrań - 13 września 2013

  Rozkład lekcji i przerw
» 367,7 KiB - 1 197 pobrań - 1 września 2013

  Plan lekcji Gimnazjum
» 203,9 KiB - 1 868 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Plan lekcji Szkoły Podstawowej
» 194,2 KiB - 1 609 pobrań - 31 sierpnia 2013

  Wykaz podręczników dla Gimnazjum na rok 2013/14
» 256,4 KiB - 1 369 pobrań - 12 czerwca 2013

  Wykaz podręczników dla SP na rok 2013/14
» 295,2 KiB - 1 838 pobrań - 12 czerwca 2013

  Procedura naboru uczniów do Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
» 418,7 KiB - 1 470 pobrań - 27 lutego 2013

  wykaz_2012.pdf
» 368,0 KiB - 1 512 pobrań - 30 czerwca 2012

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2011-2012
» 269,4 KiB - 2 225 pobrań - 14 czerwca 2011

  Program rekolekcji 2011
» 1,3 MiB - 1 678 pobrań - 5 marca 2011

  Procedura naboru 2011-2012
» 260,0 KiB - 1 571 pobrań - 22 lutego 2011

  Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum 2011
» 218,8 KiB - 1 516 pobrań - 22 lutego 2011

  Informacja o uczniu 2011
» 215,1 KiB - 1 556 pobrań - 22 lutego 2011

  Karta informacyjna ucznia 2011
» 265,2 KiB - 1 577 pobrań - 22 lutego 2011

  TEMATY GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO na rok szkolny 2010-2011
» 118,2 KiB - 6 573 pobrań - 3 stycznia 2011

   
 Page 1 of 2  1  2  » 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.