News

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie należy zaliczyć corocznie organizowaną akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku uroczystość ta odbyła się 23 stycznia i zgromadziła całą salę gości. Podczas występów Babcie i Dziadkowie siedzieli przy wygodnych stołach i umilali sobie czas ciastem, owocami i słodyczami oraz kawą i herbatą, które podawany były przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Odpowiedzialnymi za część artystyczną akademii były nauczycielki kształcenia zintegrowanego Panie: Renata Paludkiewicz i Iwona Popczyk, za część organizacyjną Pani Monika Niemczyk i Karolina Siudeja. Muzyczną oprawą akademii zajął się nauczyciel muzyki Pan Sławomir Górnicki.
Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Sikorska, która powitała przybyłych gości i złożyła im najlepsze życzenia. Następnie głos zabrały dzieci. Bogaty program artystyczny pozwolił na zaprezentowanie artystycznych umiejętności naszych uczniów. Dzieci klas I –III recytowały z wielkim przejęciem wierszyki o Babci i Dziadku oraz tańczyły i śpiewały piosenki. Starsi uczniowie oprócz recytacji wierszy, zaprezentowali skecze i krótkie inscenizacje. Wszystko zostało przeplecione występami solistów, jak i całego zespołu Domino. Uczniowie nie tylko śpiewali, ale i grali na instrumentach: skrzypcach, flecie poprzecznym, perkusji, akordeonie, gitarze, syntezatorze. Goście z podziwem przysłuchiwali się dziewczynkom grającym przebój „Despacito”. Ciekawie zaprezentował się również zespół taneczny, który zaprezentował układ do piosenki „Hey, Mamma”. Babcie i Dziadkowie z dumą podziwiali swoich wnuków. Uwieńczeniem akademii było wręczenie gościom samodzielnie przygotowanych upominków.
W tym roku należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców naszych uczniów w organizację poczęstunku. Szczególne podziękowania należą się Państwu Jasińskim, którzy dostarczyli stoły, dzięki czemu poczęstunek mógł być podany na sali gimnastycznej. Z każdej klasy dostarczone były pyszne ciasta a grupa aktywnych mam i tatów pomogła w nakryciu stołów oraz serwowaniu gorących i zimnych napojów. Zajęli się oni również pracami porządkowymi po zakończeniu akademii.
Mamy nadzieję, że Dzień Babci i Dziadka zorganizowany w naszej szkole pozostanie na długo w pamięci naszych gości, bo przecież praca jaką wnuczęta włożyły w występy okraszona była miłością płynącą z ich serc. Wiemy, że słowa: „Babciu! Dziadku! Kochamy Was!” to nie tylko hasło dekoracyjne lecz szczere wyznanie, które dodało rangi przygotowanej uroczystości.

Opracowały: Iwona Popczyk, Renata Paludkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.