Historia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

Dzieje Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie sięgają roku 1820, kiedy to otwarto obok kaplicy ewangelickiej szkołę. Uczyli w niej w języku niemieckim i rosyjskim niemieccy nauczyciele, zwani kantorami. W roku 1923 została wybudowana obok starej nowa szkoła z drewna, której kierownikiem po raz pierwszy został Polak – Bolesław Michalski. Szkoła przekształciła się wówczas z kantorskiej sześcioklasową w publiczną szkołę powszechną z polskim językiem nauczania. Język niemiecki pozostał tylko w klasach starszych, aby zniknąć całkowicie z listy nauczanych przedmiotów w roku 1925. Do szkoły uczęszczało około 160 dzieci. Dzięki staraniom nauczycieli zorganizowano po raz pierwszy w dziejach szkoły bibliotekę dla uczniów i nauczycieli liczącą 397 egzemplarzy.

Wybuch II wojny światowej zakłócił pracę szkoły, nauczyciele polscy opuścili ją, bojąc się prześladowań. Gdy Czarny Las wcielono do III Rzeszy, kierownikiem szkoły został Niemiec, a od grudnia 1939 roku nauczano ponownie w języku niemieckim. Po wyzwoleniu Częstochowy i jej okolic naukę w języku polskim rozpoczęto 12 lutego 1945 roku, a w kwietniu 1945 lista uczniów powiększyła się o grupę dzieci repatriantów zza Buga. Stosunki między uczniami, zanim stały się przyjazne, były początkowo dość napięte. Jednak wraz z upływem czasu różnice kulturowe zaczęły się zacierać. W roku 1946 sześcioklasowa szkoła została podniesiona do stopnia ośmioklasowej szkoły zbiorczej. Zaczęto wówczas prowadzić szkolenia dla dorastającej młodzieży celem wyeliminowania analfabetyzmu. I tak mijały lata, młodzieży wciąż przybywało, warunki lokalowe stawały się coraz gorsze. Wówczas to podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

Rok 1959 to bardzo ważne wydarzenie w życiu mieszkańców, a mianowicie rozpoczęcie nauki w nowym, istniejącym do dziś, budynku szkoły podstawowej. Kierownikiem szkoły został Konstanty Łupinowicz. Natomiast kadrę pedagogiczną tworzyli: Barbara Lisowska, Krystyna Bęben, Irena Gomoluch (później Motyl) oraz Stanisław Dudek. Szkołę wyposażono nowymi meblami oaz licznymi pomocami naukowymi , między innymi: aparat filmowy, telewizor, adapter, magnetofon .Od tej pory nauka odbywała się w sprzyjających warunkach.

W roku szkolnym 1965/66 kierownikiem szkoły została Barbara Lisowska, która sprawowała rządy aż do roku 1989 . Kolejnymi osobami kierującymi szkołą byli: Wanda Życińska, Stefan Siedlarski, Roman Bednarek, Wiesława Skrzypczyk oraz Marzanna Kudrzyn – Kowalska. Obecnie funkcję dyrektora pełni Piotr Paludkiewicz – wychowanek tejże szkoły.

W roku 2001 szkoła podstawowa uzyskała nowy wizerunek, albowiem dobudowano do niej nowe skrzydło, w którym funkcjonuje gimnazjum. Z tych zmian skorzystali także uczniowie szkoły podstawowej, jak i też mieszkańcy Czarnego Lasu, ponieważ wraz z gimnazjum wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną.