Kadra pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

Dyrektor: Beata Sikorska (pedagog)

Wicedyrektor: Piotr Paludkiewicz (wychowanie fizyczne)

Nauczyciele:

lp. Nauczyciel Przedmiot
1. Banasiak Karolina pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
2. Budzikur Aneta język angielski
3. Bugara Adriana rewalidacja
4. Depta Piotr rehabilitacja
5. Gawłowska Katarzyna religia
6. Gondro Ewelina edukacja wczesnoszkolna
7. Górnicki Sławomir muzyka
8. Górska Anna chemia
9. Jaros Adam informatyka
10. Jarzyn Anna wychowanie fizyczne/świetlica
11. Jastrzębska Bogna fizyka/informatyka
12. Knapik Anna świetlica
13. Kokot Danuta biblioteka
14. Kowalska Paulina pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
15. Kudrzyn-Kowalska Marzanna język polski/historia
16. Kałuża Magdalena pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
17. Lubkiewicz Jarosław historia/WoS/WDŻ
18. Ładniak Mikołaj wychowanie fizyczne
19. Małecki Zbigniew plastyka
20. Marszałek Agata język niemiecki/szachy
21. Murek Mirosława język polski
22. Nabiałczyk Adriana biologia/przyroda
23. Niemczyk Monika pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
24. Oberska-Wilk Anna edukacja wczesnoszkolna
25. Paludkiewicz Renata edukacja wczesnoszkolna
26. Piętak Dorota religia
27. Popczyk Iwona edukacja wczesnoszkolna
28. Olesiejuk Ewelina psycholog
29. Respondek Anna matematyka
30. Stefańska Justyna język polski/WDŻ
31. Stefański Łukasz technika/edukacja dla bezpieczeństwa/świetlica
32. Szpręgiel Awieta wychowanie fizyczne
33. Witczak Katarzyna rehabilitacja
34. Wolska Izabela geografia/przyroda/doradztwo zawodowe
35. Woźniak Karolina język angielski
36. Wróblewska Maria pedagog
37. Wróż Bogumiła matematyka
38. Zyskowska Dorota logopeda/świetlica

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.