Kadra pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

Dyrektor: Beata Sikorska (pedagog)

Wicedyrektor: Piotr Paludkiewicz (wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa)

Nauczyciele:

lp. Nauczyciel Przedmiot
1. Banasiak Karolina nauczyciel wspomagający
2. Budzikur Aneta język angielski
3. Bugara Adriana pedagog/rewalidacja
4. Chęcińska-Siudeja Karolina rewalidacja
5. Gawłowska Katarzyna religia
6. Gondro Ewelina edukacja wczesnoszkolna
7. Górnicki Sławomir muzyka/zajęcia techniczne/ zajęcia artystyczne
8. Górska Anna chemia/matematyka
9. Jaros Adam informatyka/zajęcia techniczne
10. Jarzyn Anna wychowanie fizyczne/świetlica
11. Jastrzębska Bogna fizyka/informatyka/rewalidacja (urlop)
12. Knapik Anna świetlica
13. Kokot Danuta biblioteka
14. Kowalska Paulina nauczyciel wspomagający
15. Kudrzyn-Kowalska Marzanna język polski/historia i społeczeństwo
16. Kustra Agnieszka język angielski/świetlica
17. Lubkiewicz Jarosław historia/WoS/WDŻ
18. Ładniak Mikołaj wychowanie fizyczne
19. Małecki Zbigniew plastyka (urlop)
20. Marszałek Agata język niemiecki/edukacja informatyczna
21. Murek Mirosława język polski
22. Nabiałczyk Adriana biologia/przyroda
23. Niemczyk Monika nauczyciel wspomagający/rewalidacja
24. Oberska-Wilk Anna edukacja wczesnoszkolna
25. Paludkiewicz Renata edukacja wczesnoszkolna/plastyka/edukacja artystyczna
26. Piętak Dorota religia
27. Popczyk Iwona edukacja wczesnoszkolna/rewalidacja
28. Radomska Maria rewalidacja
29. Respondek Anna matematyka/przyroda
30. Stefańska Justyna język polski/zajęcia artystyczne
31. Stefański Łukasz wychowanie fizyczne/technika/zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa/świetlica
32. Szpręgiel Awieta wychowanie fizyczne/gimnastyka korekcyjna/ zajęcia komputerowe
33. Tronina Agnieszka rehabilitacja
34. Wawszczak Joanna fizyka/świetlica
35. Witczak Katarzyna rehabilitacja
36. Wolska Izabela geografia/przyroda/świetlica
37. Woźniak Karolina język angielski/świetlica
38. Wróblewska Maria pedagog
39. Wróż Bogumiła matematyka
40. Zyskowska Dorota logopeda/rewalidacja