News

Kawiarenka Twórcza „Etiudy”

W niedzielę 28 stycznia na pierwszym spotkaniu w ramach projektu pod nazwą „Kawiarenka Twórcza Etiudy” zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. W zamierzeniu Kawiarenka ma być comiesięcznym spotkaniem mieszkańców Gminy Mykanów z szeroko rozumianą aktywnością artystyczną: poezją, muzyką, tańcem, teatrem, malarstwem, fotografią. Spotkania odbywać się będą w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o stałej porze (od godziny 17) w stałym miejscu (sali widowiskowej GOKiS-u). Będzie to alternatywa dla niedzielnego popołudnia przed telewizorem, a przede wszystkim dobra okazja, aby zapoznać się z twórczością artystów amatorów i profesjonalistów z naszej okolicy i spotkać się z sąsiadami, znajomymi przy filiżance kawy/herbaty i ciasteczku.
W inauguracyjnym spotkaniu zaprezentował się między innymi zespół DOMINO w składzie: Emilia Puch, Emilia Pruciak, Wiktoria Soboniak, Kinga Michałowska, Maria Makles, Karolina Kluza, Olga Górnicka, Weronika Nowak, przedstawiając własne interpretacje kolęd. Zespołowi akompaniowali: na gitarze – Sławomir Górnicki, założyciel, opiekun artystyczny zespołu i autor aranżacji utworów, oraz na trąbce – Stanisław Halkiewicz. Swoje wiersze recytowali: Emilia Pruciak i Stanisław Halkiewicz. Występ młodzieży z Czarnego Lasu przyjęty został z dużym entuzjazmem.


Więcej zdjęć – Galeria/Zdjęcia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.