News

Konkurs Fotograficzny „Mój pupil” – wyniki!„Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem.
Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.”

Émile Zola.

Tematem konkursu fotograficznego organizowanego w naszej szkole w okresie od 15.10 do 30.11 było popularyzowanie tematyki zamiłowania zwierząt, uwrażliwienie na ich los, a także ukazanie piękna zwierząt, zarówno tych domowych, jak i bezdomnych.
Po burzliwych i gorących obradach jury w składzie: Anna Jarzyn, Monika Niemczyk i Adriana Nabiałczyk, spośród licznie przekazanych prac, w etapie szkolnym wyłoniono zwycięzców konkursu.
W kategorii, psy, III miejsce zajęła Iga Dziewior i jej pupil, III miejsce ex aequo zajęła Nela Kucharczyk oraz III Olaf Długosz, II miejsce przypadło Wiktorii Bauć i jej pupilowi, II miejce Kamili Szczypior oraz kolejne II miejsce zajęła Emilia Skowron.
I miejsce zajęła Olga Młynek. Gratulujemy!
Kategoria, koty, to: III miejsce dla Kacpra Kielana, również III miejsce dla Zofii Woźniak, a także dla Julii Zawady. II miejsce zajęła Maja Grobelak, a I, bezapelacyjnie Dawid Kobyłkiewicz.
Kategoria inne, to zwycięstwo Marcela Kielana, który zajął I miejsce. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!
W etapie międzyszkolnym I Konkursu Fotograficznego „Mój pupil” w kategorii psy – wygrała Olga Młynek uczennica Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie, natomiast kategoria – koty to zwycięstwo Leny – uczennicy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wierzchowisku. W kategorii – inne I miejsce zajął Kamil – uczeń tej samej szkoły.
Wszyscy laureaci oraz ich pupile otrzymali atrakcyjne nagrody!
Gratulujemy!!!

Psy
Koty
Inne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.