News

Konkurs Historyczny „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Konkursie Historycznym „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”. Uczniowie klasy 6, Mikołaj Makles i Nela Kucharczyk odnieśli olbrzymi sukces zajmując pierwsze i drugie miejsce. Należy również wspomnieć, że Mikołaj już w zeszłym roku, w XIX edycji konkursu, zajął I miejsce, a dwa lata temu będąc najmłodszym uczestnikiem był IV. Nela rozpoczęła swoją przygodę z konkursem w ubiegłym roku, ale wtedy jeszcze nie dostała się do ścisłego finału.
Zasadniczymi celami Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” jest propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu od pradziejów do czasów współczesnych, poznanie zabytków architektury tego terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków związanych z wyżej wymienionym obszarem na przestrzeni wieków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu od średniowiecza po dzień dzisiejszy oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego.
Jego specyfikę wyznaczają następujące elementy:
– tematyka marginalnie tylko występująca w obowiązujących programach nauczania i podręcznikach historii;
– rozbudowana struktura składająca się z I etapu, czyli eliminacji, II etapu oraz etapu III – finału złożonego z dwóch części: pisemnej i ustnej;
– warsztaty archiwalno-muzealne przygotowujące uczniów do finału – element zupełnie nowy, niespotykany dotychczas w innych konkursach historycznych warsztaty prowadzone przez pracowników Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie;
– dbałość o wysoki poziom merytoryczny poprzez przyciągnięcie do współpracy pracowników Działu Historii Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie – specjalistów z zakresu historii Częstochowy i regionu;
– łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi uczestników konkursu;
– korelacja historii regionu z historią Polski.

Do udziału w XX edycji konkursu przystąpiło 44 uczniów reprezentujących 13 szkół podstawowych z terenu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Do finału zakwalifikowało się 20 uczniów podzielonych na dwie kategorie wiekowe: kategoria I – uczniowie klas 4–6, kategoria II – uczniowie klas 7–8.
Możemy być dumni z naszych uczniów. Niech będą przykładem dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w tego rodzaju projektach. Oczywiście życzymy Mikołajowi i Neli dalszych sukcesów, nie tylko w tym corocznym, niezwykłym przedsięwzięciu, ale i w innych.

Jarosław Lubkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.