Materiały promocyjne

Materiały promocyjne Zespołu Szkół w Czarnym Lesie

Logo Gimnazjum w Czarnym Lesie

Pliki .PNG zapisane z kanałem przezroczystości, w dużej rozdzielczości.

Logo Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

Pliki .PNG zapisane z kanałem przezroczystości, w dużej rozdzielczości.