News

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWAW okresie od września do grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie realizowany był „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa. W ramach programu nasza biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe na zakup nowości wydawniczych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 15.000 zł księgozbiór biblioteki wzbogacił się o kilkaset książek, wśród których znalazły się nowości wydawnicze, lektury, audiobooki. Zakupiono nowości z tekstem z dużą czcionką, wydania z małą ilością tekstu, z barwnymi ilustracjami, pozycje logopedyczne, terapeutyczne, książki których tematyka dotyczy akceptacji niepełnosprawności, uwzględniając tym samym potrzeby uczniów z dysfunkcjami. Książki te wykorzystywano podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniami.
Zgodnie z wymogami programu, zakup wszystkich pozycji odbył się po konsultacjach z uczniami, rodzicami i innymi organami. Nowo zakupione książki zagościły w bibliotece na specjalnie wydzielonych regałach opatrzonych logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dla wszystkich odwiedzających bibliotekę jest to widoczny znak, gdzie należy szukać nowości wydawniczych.
Zakup książek do szkolnej biblioteki nie jest jedyną zaletą realizacji programu; chcąc zainteresować dzieci literaturą, cały pierwszy semestr był dla szkoły okresem obfitym w różne czytelnicze działania (akcje, plebiscyty, wyzwania, konkursy, projekty) zorganizowane przez bibliotekę szkolną oraz nauczycieli.
Już w pierwszych dniach września 2020r. zorganizowano dla klas starszych Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. Odbył się także Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dla uczniów klas młodszych. Dla oddziałów I-III zapoczątkowano coroczny projekt Czytamy dzieciom pod hasłem Poczytaj mi kolego, koleżanko. Szczególnie teraz, w czasach, gdy współczesne technologie pochłaniają coraz więcej czasu, trzeba podkreślać znaczenie wspólnej lektury. W październiku, w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, nasza biblioteka przygotowała konkursy promujące czytelnictwo: fotograficzny Ja i książka. Pokaż jak czytasz dla klas IV-VIII oraz plastyczny Najładniejsza zakładka do książki. Zainicjowano także wiele akcji czytelniczych: Wylosuj sobie książkę do przeczytania odbyła się pierwsza wizyta klas pierwszych w bibliotece, wręczono pierwszoklasistom Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka, wielki człowiek”; odbyła się przerwa na czytanie-I Edycja Międzynarodowa V Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu na Przerwie w klasach I-III przeprowadzona w szkole; w klasach IV-VIII drogą elektroniczną podczas przerw w nauce zdalnej. Przeprowadzono również plebiscyty czytelnicze: Książka łączy pokolenia-„Moja ulubiona książka z dzieciństwa” (brali w niej udział uczniowie i pracownicy szkoły) oraz „Moja ulubiona książka wypożyczona ze szkolnej biblioteki” (akcja odbyła się on-line za pomocą dziennika elektronicznego Librus Synergia i aplikacji Teams).
W listopadzie zaś odbył się Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek oraz Dzień Pluszowego Misia. W grudniu natomiast, w trakcie trwania zajęć on-line w ramach wirtualnej biblioteki zaproponowano dzieciom i młodzieży wyzwania czytelnicze na plakat z hasłem promującym czytelnictwo oraz Z książką mi do twarzy (fotografie z książką w roli głównej).
Stworzono adres e-mail biblioteki, na którego uczniowie przesyłali swoje prace; udostępniano uczniom za pomocą dziennika elektronicznego materiały do zajęć czytelniczych on-line: liczne karty pracy, krzyżówki, łamigłówki, wykreślanki, kolorowanki-zarówno do wydruku, jak i do uzupełniania w wersji elektronicznej (wordwall, learning apps, genially); filmiki na serwisie youtube; memy.
Zaproponowano uczniom bogate zbiory elektroniczne z zakresu szeroko rozumianej kultury, w tym: sztuki, literatury, filmu, teatru, fotografii, animacji, strony www, np.: ninateka, legalnakultura, wolne lektury, propozycja wirtualnych spacerów muzealnych wystaw.
Informowano czytelników o wydarzeniach czytelniczych w sieci (audycje radiowe i telewizyjne, spotkania autorskie); proponowano odwiedzanie ciekawych stron w internecie związanych z kulturą i czytaniem. Polecano ciekawe propozycje literackie dla dzieci i młodzieży, ciekawostki o autorach; świadczono porady czytelnicze.
Zrealizowano również 14 ciekawych projektów edukacyjnych w każdym z oddziałów z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. np. podczas omawiania lektur zarówno w klasach młodszych, jak i starszych wykonano wiele ciekawych wytworów, często pracując w grupach (lapbooki, lekturowniki, ruchomy teatrzyk, rysunki, plakaty, postaci z papieru i plasteliny, gry edukacyjne, krzyżówki, puzzle, rebusy, makiety miejsc z lektur, wynalazki, roboty z odpadów, itp.) oraz podjęto inspirujące działania: redagowanie pamiętnika bohaterów, sporządzanie profilu facebookowego bohatera, budowanie szańca z kartonów, bitwa na papierowe kule, inscenizacje fragmentów bajek, lektur, przebieranki za bohatera bajek, wykonywanie interaktywnych ćwiczeń za pomocą aplikacji do tworzenia prezentacji oraz wirtualnych zadań: genially, wordwallu, learning apps, serwisu youtube. Realizując projekty omawiano takie lektury jak: „Plastusiowy pamiętnik”, „Opowiadania z Doliny Muminków”, „Brzydkie kaczątko”, „Kubuś Puchatek”, „Akademia pana Kleksa”, „Mikołajek”, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, „Ten obcy”, „Chłopcy z Placu Broni”, „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, „Mały Książę”, „Kamienie na szaniec”.
Wszystkie wydarzenia, akcje, plebiscyty itp. promowane były na stronie facebookowej szkoły oraz na stronie internetowej placówki. Każde wydarzenie zostało bardzo dokładnie opisane wraz z udokumentowaniem ich na licznych zdjęciach z każdej akcji.
Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w tworzenie klasowych projektów. Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nowe tytuły i ich atrakcyjna szata graficzna zaowocowały zwiększeniem ilości wypożyczonych książek. Tak ciekawie doposażony księgozbiór rozbudza zainteresowania uczniów, daje możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.
Program otworzył możliwości dla nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole, zmobilizował całą społeczność szkolną, która wspólnie działa pod hasłem promowania czytelnictwa. Działania promujące czytelnictwo zamierzamy kontynuować również
w następnym semestrze i kolejnych latach, ponieważ jak powszechnie wiadomo, kto czyta, żyje podwójnie.
Opracowanie: Justyna Stefańska-szkolny koordynator programu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.