Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

PEŁNI WDZIĘCZNOŚCI ZA DAR NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 08. 11. 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Placówka przystąpiła do akcji MEN „Szkoła do hymnu” i dokładnie o godz. 11.11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Był opowiedziany kawałek naszej historii, były pieśni patriotyczne i wzruszające wiersze traktujące o patriotyzmie, poświęceniu i braterstwie. Uroczystego tonu całej akademii nadały także polskie flagi, poczet sztandarowy, odświętne ubrania uczniów i biało-czerwone róże, z którymi w dłoniach dzieciaczki z 3 klasy pięknie wyrecytowały wiersz „Kto Ty jesteś?”.

Projekt „Kompetencje kluczowe w praktyce”

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie została beneficjentem programu „POWER Edukacja Szkolna”
Szkoła będzie realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany: „Kompetencje kluczowe w praktyce”.
Projekt obejmuje szkolenia dla kadry pedagogicznej w obszarach: współpracy międzynarodowej, rozwoju kompetencji kluczowych, wykorzystania zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego oraz doskonalenia znajomości języka angielskiego W ramach projektu 5 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach metodycznych i językowych organizowanych w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 66 778.03 PLN
Termin realizacji projektu: 1.11.2019 – 31.10.2021
Nr umowy: POWER SE – 2019 – 1 – PL01 – KA 101 – 062396

Bliższych informacji udzielają koordynatorki i autorki projektu, panie Aneta Budzikur i Karolina Woźniak (nauczycielki języka angielskiego w SP Czarny Las).
Zapraszamy na stronę internetową szkoły, gdzie na bieżąco informujemy o postępach i rezultatach projektu./p

Ślubowanie pierwszaków

24 października 2019 roku – 27 pierwszaków z klasy Ia i Ib zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. Na uroczystość oprócz uczniów klas I, wychowawczyń, nauczycielek wspomagających, przybyli: pani dyrektor Beata Sikorska, pan wicedyrektor Piotr Paludkiewicz, grono pedagogiczne, uczniowie wszystkich klas, zaproszone przedszkolaki z grupy starszej wraz z Panią dyrektor Grażyną Skrok i wychowawczynią Katarzyną Walczak oraz rodzice. Przygotowania do tej ważnej chwili trwały już od początku roku szkolnego. Pierwszaki ćwiczyły recytację i śpiew, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Przygotowana przez nich inscenizacja pokazała jak z „Żółtodziobów” stały się Uczniami. Zadania do wykonania przygotowała im Dobra wróżka, która chciała odczarować ich żółte dzioby, otrzymane od obrażonej Czarnej wróżki. Wykonując jej polecenia i zadania, uczniowie udowodnili, że wiedza, jaką posiadają, pozwala włączyć ich do „braci uczniowskiej”. Piękny śpiew, głośna deklamacja wierszy i odgadnięte zagadki sprawiły, że Pierwszaki mogły być pasowane na prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. (więcej…)

KONKURS „MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

REGULAMIN KONKURSU

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Czarnym Lesie

II. Celem konkursu jest:


1. Zachowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

    2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonanych prac plastycznych: kartek świątecznych i ozdób świątecznych oraz w zakresie prac literackich: życzenia, wiersze, opowiadanie o tematyce świątecznej.

    3. Prezentacja kartek i ozdób świątecznych jako element kultury i tradycji narodowej.

    4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych i literackich dzieci i młodzieży.

    5. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia.

    6. Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów. (więcej…)

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” powiedział Umberto Eco. Szkolna biblioteka pragnie te słynne słowa wcielić w czyn za sprawą całorocznej akcji „Czytamy dzieciom” adresowanej do uczniów naszej szkoły. Nie od dziś wiadomo, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, książki rozszerzają świat ich uczuć i myśli.
Dnia 29.10. zainaugurowaliśmy akcję „Czytamy dzieciom”, która prowadzona będzie systematycznie, przez cały rok szkolny, zajęcia odbywać się będą zawsze raz w miesiącu. Dzieci uczęszczające na zajęcia to uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Przy organizowaniu zajęć pomagają uczniowie starszych klas. Zajęcia czytelnicze prowadzone są przez nauczyciela-bibliotekarza i nauczycielkę języka polskiego-panią Justynę Stefańską. Czytane dzieciom książki obejmują klasykę, baśnie, bajki, dziecięcą literaturę współczesną, wiersze. Książki czytane są w całości lub fragmentach. Czytanie trwa 20-25 minut. Celem zajęć jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowanie zbiorami szkolnej biblioteki i klasyką literatury polskiej, tworzenie skojarzeń czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia, stymulowanie rozwoju emocjonalnego, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, kształtowanie nawyku czytania na całe życie, budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem oraz stymulowanie rozwoju emocjonalnego. (więcej…)

60-lecie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie oraz nadanie Sztandaru

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną. Goście, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie przy wtórze orkiestry dętej z Mykanowa przemaszerowali do Kościoła Parafialnego. Pochód zamykał Poczet Rodziców i Uczniów, którzy nieśli nowo ufundowany Sztandar Szkoły.
W czasie Mszy świętej, celebrowanej przez biskupa Antoniego Długosza, Sztandar został poświęcony. Następnie uroczysty orszak przeszedł do pięknie udekorowanej, nawiązującej do elementów Sztandaru i Patrona, sali gimnastycznej. Tu Rodzice przekazali Sztandar Dyrekcji, a Dyrekcja Uczniom. Zgromadzeni byli świadkami ślubowanie Młodzieży na wierność sztandarowi , po czym zaproszeni Goście zabierali głos i dzielili się wspomnieniami oraz składali życzenia dla Szkoły. O początkach edukacji ciekawie opowiedziała była długoletnia dyrektorka, Barbara Lisowska. Po poważnej, pełnej wzruszeń części oficjalnej, przyszła kolej na program artystyczny. Lata 50-te to początek ery rock and rolla, kariery Elvisa Presleya, mistrzostw świata w piłce nożnej dla Brazylii, Polska zachwycała się przebojem pt. „Czerwone jabłuszko”, a w Czarnym Lesie rok 1959 zapisuje się złotymi zgłoskami w historii. Po wielu trudnościach dzieci i młodzież mogą rozpocząć naukę w nowym, pięknym budynku i właśnie od tego roku datuje się rozwój oświaty w naszej miejscowości. Dlatego właśnie 4 października 2019 roku społeczność szkolna i środowiskowa obchodziła Jubileusz 60-lecia Oświaty w Czarnym Lesie. Przez kolejne dekady wspólnie ze światem, Beatlesami, lądowaniem na Księżycu, przebojami Abby, papieżem Polakiem, sukcesami sportowymi, Nagrodą Nobla dla Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy i Wisławy Szymborskiej, wreszcie upadkiem komunizmu, mogliśmy śledzić rozwój szkolnictwa. (więcej…)

Historia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

Początki Czarnego Lasu sięgają przełomu XVIII/XIX wieku, a istnieją takie opracowania, które wskazują na rok 1786 lub 1802. Początki te ściśle łączą się z procesem osiedlania na ziemiach polskich kolonistów narodowości niemieckiej i wyznania ewangelickiego. Kolonizacja na terenach przygranicznych była planowa i systematyczna, a przede wszystkim wspierana przez administrację pruską. Założycielami kolonii HILBACH lub HILSBACH byli niemieccy tkacze. Ludność tej niewielkiej wioski w 99% stanowili ewangelicy.
Pierwsze informacje o szkole w Czarnym Lesie pochodzą z grudnia 1812 roku. Organizatorem placówki był ówczesny dziekan częstochowski ksiądz Michał Zagalski, proboszcz parafii Biała i organizator szkół elementarnych w powiecie częstochowskim. Na terenie parafii bialskiej były tylko 3 szkoły elementarne – w Białej, w Lgocie i w Czarnym Lesie. Według sprawozdania za rok szkolny 1817/1818 do działalności tej szkoły organizator nie miał żadnych zastrzeżeń. Szkoła posiadała własny budynek. Nauczycielem był Bogumił Przerębel. Do szkoły uczęszczało 32 chłopców i 37 dziewczynek. Szkoła funkcjonowała od początku roku bez przerwy. Była to więc najregularniej funkcjonująca placówka, a także najliczniejsza, gdyż w Białej uczęszczało tylko 42 dzieci, a w Lgocie jedynie 17. Warunki egzystencji szkół były bardzo różne i nie zawsze dogodne – różna frekwencja uczniów, częste zmiany nauczyciela nie pomagały w funkcjonowaniu szkoły, ale szkoła w Czarnym Lesie w porównaniu z innymi okolicznymi placówkami funkcjonowała najlepiej. Kiedy upadły inne szkoły, w Czarnym Lesie szkoła udoskonaliła swoją działalność dorównując szkołom miejskim. (więcej…)

Pierwsza wizyta w szkolnej bibliotece

„Tytułem na pierwszej stronie
witam!
Bo po to przecież jestem,
żebyś mnie ujął w dłonie
i czytał.”

Te słowa pochodzące z wiersza Edwarda Szymańskiego pt.”Książka” patronowały nam dnia 15.10., tj. we wtorek podczas odwiedzin klas pierwszych w progach szkolnej biblioteki. Uczniowie przybyli do biblioteki, aby ją dobrze poznać, zapoznać się z regulaminem, dowiedzieć się jak zachowywać się w tym miejscu oraz by chętnie, systematycznie wypożyczali i czytali książki. Na początku każdy z uczniów otrzymał imienną wizytówkę w kształcie książki, którą nauczyciele przypięli dzieciom do ubrań.
Zajęcia przebiegały w następujący sposób: koleżanki z klasy 8 przeczytały pierwszaczkom zagadki, które miały być odpowiedzią na pytania: gdzie się znajdujemy?, kto pracuje w szkolnej bibliotece?, z czego można się wiele nauczyć? Wszyscy uczestnicy zajęć z odpowiedziami poradzili sobie śpiewająco. Następnie nauczyciel-bibliotekarz prowadził z dziećmi pogadankę o bibliotece, podczas której uczniowie formułowali definicję biblioteki, podawali swoje spostrzeżenie na temat jej wyposażenia, mieli możliwość obejrzenia ciekawych zbiorów. W toku zajęć uczniowie wysłuchali recytacji wiersza Edwarda Szymańskiego pt.”Książka” w wykonaniu uczennicy klasy 8. Uzupełniali planszę „Życzenia książki”, którą otrzymali w prezencie, aby wywiesić ją w widocznym miejscu w swojej pracowni. Kolorowali ulubionych, baśniowych bohaterów. Na zakończenie, za wspaniałą, aktywną pracę podczas zajęć, otrzymali słodki upominek oraz zakładki do książki, które wspólnymi siłami wykonały dla maluszków pani bibliotekarka oraz uczennice z aktywu bibliotecznego.
Serdecznie dziękujemy klasom pierwszym oraz nauczycielom za wizytę w szkolnej bibliotece i zapraszamy do codziennego korzystania z jej dobrodziejstwa.

Justyna Stefańska

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku, przypada 29 września, odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Od dawna dobrze wiemy, że czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. W końcu to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Dlatego w naszej szkolnej bibliotece postanowiliśmy uczcić ten dzień, który połączyliśmy z kiermaszem taniej książki (wszystkie pozycje po 5zł!). W poniedziałek 30.09. w godzinach pracy szkolnej biblioteki starsze uczennice z aktywu bibliotecznego z klas 7a i 7b czytały uczniom młodszym, czyli klasom 1-3, fragmenty książki Grzegorza Kasdepke pt. „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”. Jest to zbiór 22 opowiadań o niesfornych (bywa, że nieznośnych) bliźniakach, uzupełniony zadaniem do wykonania: zabawnym quizem do rozwiązania, grą planszową, przepisem na pyszności, przepisem na udaną gimnastykę, instrukcją do wykonania żaglówki-cud itd.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia dziękujemy serdecznie za aktywny udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, następne wydarzenie już za rok, na które już dziś.

Zaproszenie na uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie oraz nadania sztandaru

„Serce roście patrząc na te czasy!”

jak powiedział mistrz Jan Kochanowski. Tymi słowy Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy, Rada Rodziców i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragną szanownych państwa serdecznie zaprosić na uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie oraz nadania sztandaru, która odbędzie się dnia 4.10.2019r. w piątek, który jest jednocześnie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Program uroczystości kształtuje się następująco:

12.00 Msza święta w kościele Niepokalanego Serca NMP w Czarnym Lesie, poświęcenie sztandaru

13.30 Część oficjalna w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie (powitanie zgromadzonych, nadanie sztandaru, wystąpienie zaproszonych gości, prezentacja historii szkoły, program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły z gościnnym udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w uroczystości serdecznie zapraszamy.

Strona 1 z 46123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.