Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Jak co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 roku, a jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie w tym zakresie wrażliwości społecznej.

Identyfikując się z tym dniem, nasza szkoła zorganizowała konkurs pt: ” Ludzie niezwykle wyjątkowi – urodzeni pod niebieską gwiazdą”. Nadrzędnym celem konkursu było ukazanie, że każda osoba bez wyjątku może odnieść sukces na skalę światową.

Pragniemy bardzo podziękować  wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za zaangażowanie się w nasze działanie, a zwycięzcą szczerze GRATULUJEMY!!!

I miejsce – Nadia Dobrowolska – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
II miejsce – Jowita Pawlik – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
III miejsce – Jan Jędrzejewski – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
Wyróżnienie: Roksana Soboniak – Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego

Piknik Rodzinny

 zostaje przeniesiony na 25 maja.

Serdecznie zapraszamy !

konkurs

Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi klasy VI – Mikołajowi Radlakowi za zajęcie I miejsca.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Powiatowy konkurs pod hasłem: „Moje spotkanie z rodziną Ulmów. Warto być przyzwoitym”, zorganizowanym przez SP nr 31 w Częstochowie, nad którym patronat honorowy objęło Radio Jasna Góra, został rozstrzygnięty. Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom – na przykładzie rodziny Ulmów – heroiczności Polaków podczas ratowania Żydów, kształtowanie postaw patriotycznych, umacnianie tożsamości narodowej i przywiązania do wartości, doskonalenie sprawności języka polskiego oraz rozwijanie zdolności artystycznych.
BRAWO !!!

Miło nam poinformować, że Dominik został laureatem II miejsca w konkursie informatyczno-matematycznym InstaLogik

Gratulacje dla Dominika !!!

Uczniowie klas VIa i VIb wykonali przepiękne prace, których tematyką była treść lektury pt.: „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Młodzież wykazała się wspaniałą wyobraźnią i pomysłowością. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogli nie tylko utrwalać wiedzę o świecie przedstawionym w utworze, ale także rozwijać umiejętność współpracy, odpowiedzialność za grupę, dobrą organizację pracy. Realizowanie taką metodą zadań z całą pewnością pozwala dzieciom miło i ciekawie spędzić czas w gronie rówieśników. Autorom prac gratuluję!
M. Kudrzyn-Kowalska

Wyjazd na Euroweek

Bardzo prosimy uczestników i ich rodziców o zapoznanie się z dokumentami (regulaminy, cennik zniszczeń itp ) umieszczonymi poniżej wpisu.

regulamnin warsztatów EuroWeek (1)

regulamin 2

Cennik zniszczeń (1)

Regulamin Ośrodka Wczasowego (1)

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2024 r. komisja rekrutacyjna stwierdziła, że  uczniowie, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia, zostali zakwalifikowani do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego  w Czarnym Lesie.

Uprzejmie informujemy, że listy z podziałem na grupy uczniów zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2024/2025 oraz lista nieprzyjętych uczniów do klasy I zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

Regulamin

Strona 1 z 89123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.