Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Dzień Mamy i Taty

,,Szaro wszędzie, brudno wszędzie. Co to będzie, co to będzie?”

Pod hasłem „Szaro wszędzie, brudno wszędzie. Co to będzie, co to będzie?” odbył się szkolny apel poświęcony obchodom Dnia Ziemi. Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej. Wcielając się w rolę elementów przyrody ożywionej i nieożywionej przybliżyli życie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Powtarzane hasło ,,Szaro wszędzie, brudno wszędzie. Co to będzie, co to będzie?” podkreśliło wagę problemu jakim jest niedbanie o środowisko. Ponadto, przedstawienie urozmaiciły informacje na temat Dnia Ziemi, jego powstania i tradycji. Elementem dekoracji przedstawienia były różnego rodzaju śmieci, które reprezentanci wszystkich klas wspólnie posprzątali zgodnie z zasadami segregowania odpadów. Nie zabrakło również konkursu na najbardziej pomysłowego śmieciowego potwora. Wszystkie prace były bardzo solidnie wykonane, uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością, a przede wszystkim wielkim zaangażowaniem we wspólne dzieło.

Anna Respondek, Karolina Banasiak

Apel – Prawa dziecka

Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.
(Janusz Korczak)

26 kwietnia spotkaliśmy się na apelu, aby przypomnieć sobie o naszych prawach i obowiązkach. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypada 20 listopada. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
Konwencja Praw Dziecka, która w Polsce obowiązuje od 1991 roku zakłada, że dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i ochrona. Najważniejszymi zasadami, którymi kierowali się twórcy Konwencji są: zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości wobec prawa wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. (więcej…)

Polityka Ochrony Dziecka

Przedstawiamy opracowany w Szkole dokument „Polityka Ochrony Dziecka”.
Zapisy zawarte w tym dokumencie obowiązują wszystkich członków personelu placówki w tym pracowników administracji i obsługi, a także wolontariuszy oraz osoby odbywające w szkole praktyki zawodowe. Pracownicy firm i instytucji współpracujących ze szkołą i mający okazjonalnie bezpośredni kontakt z dziećmi są informowani o zapisach niniejszego dokumentu.
Podstawową zasadą wszelkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka, a szczególnie jego ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przed krzywdą, zaniedbaniem lub złym traktowaniem.

Dokument do pobrania:

  Polityka ochrony dziecka (93,9 KiB, 20 pobrań)


M. Wróblewska

„Razem na wycieczce”

W ramach konkursu na uzyskanie tytułu „Przyjazna szkoła ” klasy czwarte wybrały się na wycieczkę po okolicy, podczas której wzięły udział w licznych zabawach integracyjnych zorganizowanych przez swoje wychowawczynie. Zabawy, zarówno w języku polskim jak i angielskim, udały się i wszyscy świetnie się bawiliśmy. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji /relacji z naszej wycieczki, która jest jednocześnie pracą konkursową.

  „Razem na wycieczce” (30,8 MiB, 96 pobrań)


K. Woźniak & A. Budzikur

Igrzyska Sportowe „Fair Play”

Często używamy terminu „fair play” w odniesieniu do zmagań sportowych, rozumiany jest on przez jednych jako honorowa, zgodna z zasadami gra, inni tłumaczą, że jest to podejście do gry, w którym zwycięstwo nie jest celem, do którego dąży się za wszelką cenę. Czym zatem jest „fair play”? Uczciwością? Lojalnością? Honorowym podejściem do walki czy też przestrzeganiem reguł gry? Odpowiedź na te pytania poznać mogli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie, biorąc udział w Igrzyskach Sportowych „Fair play”, organizowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie i Gminę Mykanów.
Igrzyska odbyły się 06. 04. 2018 r. w Hali Sportowej w Mykanowie. Reprezentanci szkół z terenu gminy Mykanów przystąpili do wielu sportowych konkurencji. Po serdecznym powitaniu, zawodnicy i nauczyciele przebrali się w koszulki z logo imprezy. Każda z drużyn występowała w innym kolorze. Igrzyska rozpoczęła rozgrzewka, nietypowa, bo taneczna. Dzięki niej zawodnicy rozluźnieni i uśmiechnięci przystąpili do sportowych zmagań. Bardzo emocjonującą konkurencją okazała sztafeta, która sprawiła, że na sali zabrzmiały piosenki i hasła dopingujące zawodników. Trudnym zadaniem okazał się tor przeszkód, którego poszczególne etapy stawiały przed uczestnikami nie małe wyzwania. W zawodach brali również udział uczniowie, którzy dążąc do osiągnięcia celu, muszą włożyć w to więcej pracy, zaangażowania i wysiłku niż inni. Jednak mogli oni liczyć na pomoc swoich koleżanek i kolegów, a pomoc ta okazała się nieoceniona, często decydowała nawet o zwycięstwie, a przede wszystkim była doskonałym przykładem postawy „fair play”. (więcej…)

Finalistki II Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”

Uczennice naszej szkoły – Karolina Dziewior i Wiktoria Kweczke w dniach 22-23 marca 2018r. brały udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs odbywał się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącym pszczół i pszczelarstwa. Konkurs składał się z części teoretycznej – był to test, zawierający 20 pytań otwartych i wielokrotnego wyboru, obejmujący zagadnienia związane z pszczelarstwem. Druga część była praktyczna. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością anatomii pszczoły miodnej oraz rozpoznać rodzaj miodu po smaku, gatunki roślin miododajnych i sprzęt pszczelarski.
Drugiego dnia finaliści wzięli udział w konferencji naukowej „Pszczoła w mieście”. Zorganizowany konkurs i konferencja miały na celu popularyzację wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto wydarzenia te były próbą zachęcenia młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. Konkurs i konferencję honorowym patronatem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Lublina.
Konkursowi towarzyszył szereg atrakcyjnych wydarzeń dodatkowych, m.in. wykłady, zwiedzanie KUL-u w 100 rocznicę powstania uczelni, udział w warsztatach pszczelarskich w jedynym w Polsce Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, czy degustacja lokalnych przysmaków. Podczas pobytu był czas na integrację i naukę.
W eliminacjach konkursu brało udział ok. 600 uczniów z całej Polski, w tym 5 z naszej szkoły. Oprócz Karoliny Dziewior i Wiktorii Kweczke w konkursie uczestniczyły: Kinga Niepsuj, Julia Sorek i Kinga Michałowska.
Następna edycja konkursu już za rok. Wszystkich miłośników pszczół zachęcamy do udziału.

Opiekun grupy konkursowej
Maria Wróblewska

Szkolne zawody sportowe „Z wiosną na sportowo” zorganizowane w ramach kampanii „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”

Zalety aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu są niezaprzeczalne, dlatego istotnym elementem kształtowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży jest zachęcanie ich do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. A chyba żadna pora roku nie sprzyja temu tak bardzo jak wiosna, kiedy to po zimie przychodzi czas na działanie. Sprawdzamy czy wszystko w rowerze działa jak należy, odkurzamy rolki, hulajnogi, piłki i co tam kto jeszcze ma. Zrzucamy grube czapki i kurtki, do łask wracają wiatrówki, dresy i trampki. Byle tylko jeszcze trochę słońca, kilka stopni więcej na termometrze – jesteśmy gotowi.
W tym duchu przywitaliśmy wiosnę w SP w Czarnym Lesie. 21 marca uczniowie otworzyli sezon sportów wszelakich, udziałem w szkolnych zawodach sportowych zorganizowanych w ramach kampanii – „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”. Bo nic tak nie integruje, nie spaja więzi jak wspólny udział w sportowej rywalizacji. Dowodem na to była wyśmienita zabawa jaka towarzyszyła imprezie. Do zawodów stanęli uczniowie naszej szkoły z klas I- IV, rywalizowali realizując różne zadania, właściwie wyzwania, przygotowane przez nauczycieli. (więcej…)

Warsztaty wielkanocne zorganizowane w ramach kampanii „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”

Święta Wielkanocne to czas zadumy, podniosłego nastroju i wielkiej radości. Wiążą się z nimi utrwalone w naszej świadomości zwyczaje i tradycje, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkanocy. No bo co to za Wielkanoc bez pisanek, kraszanek czy po prostu malowanych jajek? A jak duża jest frajda, gdy zdobi się je w miłym towarzystwie? W tym celu, 28 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie, brali udział w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych w ramach kampanii „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”. Uczniowie klas 1-3 w towarzystwie uczennic z klasy siódmej wspólnie wykonywali pisanki.
Celem spotkania było stworzenie okazji do podtrzymywania tradycji wielkanocnych, a także umożliwienie uczniom klas młodszych pracy ze starszymi od siebie koleżankami. W radosnej atmosferze uczniowie ozdabiali jajka, mając możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych materiałów i znanych sobie technik, była to okazja do wymiany pomysłów i doświadczeń, wzajemnej pomocy. (więcej…)

Życzenia wielkanocne

Strona 1 z 35123456...102030...Ostatnia »