Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rekrutacja uzupełniająca projektu ” Otwarty umysł”

Uwaga!!! Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza rekrutację uzupełniającą w ramach realizacji Projektu Unijnego „Otwarty umysł”. Informujemy, iż w ramach realizacji niektórych zajęć zostały jeszcze wolne miejsca:

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego, które będzie prowadzić p. Agata Marszałek w 2 grupach – 12 miejsc: I gr. 4 wolne miejsca, II gr. 8 wolnych miejsc;

  2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, które będzie prowadzić p. Bogumiła Wróż w 2 grupach – 14 miejsc: I gr. 6 wolnych miejsc, II gr. 8 wolnych miejsc;

  3. (więcej…)

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka. Obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Dzień ten przypomina Polakom, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest dobrem trwałym, tylko dobrem danym, które trzeba pielęgnować.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów. Przez 123 lata nasz kraj znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tak wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, religię i obyczaje. Jednak pomimo niewoli, tłumionych powstań i represji politycznych Polacy nigdy nie porzucili swoich marzeń o wolności.
Drodzy uczniowie, chcielibyśmy was i waszych rodziców zachęcić do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia. Oto kilka propozycji: (więcej…)

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice !

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 09.11.2020r. prosimy o zgłaszanie do sekretariatu informacji o problemach z organizacją nauczania zdalnego w Państwa domach (np. brak internetu, awaria sprzętu, itp.)

Dla zgłoszonych uczniów  Dyrektor zorganizuje naukę zdalną lub stacjonarną w szkole.

Informacje prosimy przekazać do sekretariatu najlepiej do dnia 06.11.2020r do godziny 12:00, oraz na bieżąco w razie wynikających potrzeb.

 

Wyprawki czytelnicze!

W tym tygodniu do naszej szkoły dotarły Wyprawki Czytelnicze, przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka-wielki człowiek”, której głównym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Projekt zrealizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pan Dariusz Jaworski Dyrektor Instytutu Książki napisał:
„ Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudowują wyobraźnię. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania, która dzięki Wyprawce Czytelniczej może stać się prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy niekończącą się pasją czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów”.

(więcej…)

Rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych

Dnia 23.10. w naszej bibliotece podano wyniki konkursów czytelniczych oraz wręczono nagrody. W konkursie adresowanym dla klas I-III „Najładniejsza zakładka do książki” miejsce I przyznano Laurze Grzelak z klasy 2b, miejsce II Korneli Grobelak z klasy 2a, miejsce III Michalinie Lisowskiej z klasy 1a oraz Damianowi Kaczmarzykowi z klasy 3a. Wyróżnienia wręczono Maciejowi Trzepizur z klasy 2b, Maxowi Ochendzan z klasy 2a oraz Filipowi Kierat z klasy 1b.
Natomiast w konkursie adresowanym dla klas IV-VIII „Ja i książka. Pokaż jak czytasz” zwyciężyli: miejsce I Klaudia Pikuła klasa 8b, miejsce II Emilia Skowron klasa 7a, miejsce III Wiktoria Bauć klasa 8b oraz wyróżnienia: Marcin Podgórniak klasa 4 i Weronika Woźniak klasa 6b.
Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono nagrody książkowe, a wszystkim uczestnikom dyplomy oraz małe co nieco :).
Wszystkim nagrodzonym, uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

Akcja Bicia Rekordu

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrekcjo, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!
Zgłosiłam naszą szkołę do I Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu W Czytania Na Przerwie, jej inicjatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim, w tym roku odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowa.
Kochani Rodzice, proszę, aby państwa dzieci przyniosły ze sobą swoją ulubioną książkę do szkoły w piątek 30.10., ponieważ na przerwie będziemy bić rekord w czytaniu. O to samo proszę również wszystkich dorosłych będących w szkole. Liczę na Wasz udział w tej wspaniałej akcji.
Pamiętajcie! Wisława Szymborka powiedziała:
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Dowozy i odwozy autobusu szkolnego obowiązujące od 27.10.2020r.

Załącznik:

  Dowozy-i-odwozy-autobusu-szkolnego-2020-2021-26.10.2020-3.jpg (33,8 KiB, 22 pobrań)

Dodatkowa informacja dot. dzieci i młodzieży do 16 roku życia

Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy , że od 24 października 2020 obowiązują nowe obostrzenie : W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie może wychodzić sama ani tym bardziej spotykać się w grupach. Może to robić jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Dyrekcja Szkoły

Nauka zdalna w klasach 4-8

Od dnia 26 października 2020r. na razie przez 2 tygodnie uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywają się przez Microsoft 365. Nauczyciel prowadzi zajęcia w szkole, na sprzęcie szkolnym w godzinach ustalonych w planie lekcji. Zajęcia on- line trwają 30 minut, a to oznacza, że uczniowie mają 25 do 30 minut (średnio) od zakończenia jednych zajęć do rozpoczęcia następnych. Nie wszystkie kółka zainteresowań będą się odbywały, nauczyciel poda uczniom, których przez najbliższy czas nie będzie. Odbywają się wszystkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czyli zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, w razie niejasności proszę konsultować się z nauczycielem, który je prowadzi. Odbywają się też zajęcia z fizjoterapeutą, ze względu na ich charakter w szkole ( indywidualnie rozmawiać z nauczycielem, gdyby było konieczne przesunięcie czasu rozpoczęcia zajęć, gdyby wystąpił problem z przyjazdem na nie do szkoły, po zdalnej lub przed zdalną lekcją). O innych sprawach pojawiających się doraźnie w najbliższym czasie będziemy informować na bieżąco.

Pozdrawiam, Beata Sikorska.

Nieczynna biblioteka środowiskowa!

Strona 1 z 58123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.