Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Podziękowanie dla sponsorów i darczyńców „Pikniku Rodzinnego”


Bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze wszystkim sponsorom i darczyńcom „Pikniku Rodzinnego” w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie:


Piekarni „Majami”
Piekarni „Tyf – Pol”
Firmie „Midex” – p. Pawłowi Niestrój
Firmie „MAWINI”
Firmie „LAMBADA”
Firmie „Sushi World Częstochowa” – p. Annie Staszewskiej – Kucharczyk
Firmie „Szkółka drzew i krzewów„ – p. Bartelakowi, p. Kulasowi
Firmie „Body – Fixer” – p. Sebastianowi Jeruszce
Styl – Studio fryzjerskie – p. Monice Szulc – Kokot
Salonowi fryzjerskiemu – p. Jolancie Radolińskiej
Salonowi „Dotyk Piękna” – p. Marcie Sikorskiej „Make Up & Lashes”
Salonowi „Dotyk Piękna” – p. Sylwii Snopkowskiej
Punktowi Aptecznemu „ESKULAP” w Czarnym Lesie – p. Katarzynie Labocha
Stajni „Bajka”
Firmie Fox – Poland – p. Michałowi Kokotowi
Klubowi Kreatywnych Kobiet w Rybnej
Radnej Gminy Mykanów – p. Magdalenie Kierat
Radnemu Gminy Mykanów – p. Jackowi Sówce
Ks. Proboszczowi Andrzejowi Iglickiemu
Państwu Barcisiom
Państwu Czerw
Państwu Kopera
Państwu Stefaniak
Państwu Kucharczykom
Państwu Gołębiowskim
Państwu Koryto
Państwu Piętak
Państwu Jarzyn
Państwu Szabat
Państwu Bernaś
Państwu Młynek
Państwu Grzelak
Państwu Wolskim
Państwu Lotkowskim
Państwu Polak
Państwu Węgrzyn
oraz wielu anonimowym darczyńcom.


Dyrekcja, Nauczyciele, cała społeczność szkolna wraz z Radą Rodziców wyraża swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życząc wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych planów.

Dofinansowanie z programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”


Szanowni Państwo,

w dniu 30.05.2022r. otrzymaliśmy miłą wiadomość o uzyskaniu dofinansowania z programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” na modernizację stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

DZIĘKUJEMY

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2022/2023

Czarny Las, 27 maja 2022 r.

Szanowni Państwo – Komisja rekrutacyjna w rekrutacji uzupełniającej stwierdziła, że wszyscy rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia. W związku z czym wszyscy uczniowie zakwalifikowani zostali przyjęci do klas I.


Lista uczniów przyjętych do klas I Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie – rekrutacja uzupełniająca

Lp. Nazwisko i imię ucznia
1. Graczyk Lena
2. Kokot Alicja

Komisja rekrutacyjna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – przypomnienie

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że według ustaleń na rok szkolnym 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole są dni : 24.05.2022, 25.05.2022 i 26.05.2022 – ze względu na odbywające się w tych dniach egzaminy kl. 8.

Dowóz dla uczniów klas 8 w dniach egzaminów

Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że dowóz dla uczniów klas 8 w dniach egzaminów, tj. w dniach 24.05.2022, 25.05.2022 i 26.05.2022 będzie realizowany według następującego harmonogramu:

Dowozy

8.03 Kuźnica Lechowa – sklep
8.05 Kuźnica Lechowa
8.07 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met
8.08 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
8.09 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
8.15 Wola Hankowska
8.19 Wola Hankowska – Hemar

Odwozy:

24.05. – ok.12.00
25.05. – ok.11.30
26.05. – ok.11.00

Szkolny Piknik Rodzinny

ZEBRANIA Z RODZICAMISzanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się w czwartek, tj. 12.05.2022, według harmonogramu:
– o godzinie 16:30 – kl. 1-3
– o godzinie 18:00 – kl. 4-8.

Od godziny 17:00 do godziny 18:00 będą dostępni nauczyciele na indywidualne konsultacje.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2022/2023

Czarny Las, 4 maja 2022 r.

Szanowni Państwo – komisja rekrutacyjna w rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowała wszystkich uczniów, którzy złożyli wnioski oraz zgłoszenia do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2022/2023.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie – rekrutacja uzupełniająca

Lp. Nazwisko i imię ucznia
1. Graczyk Lena
2. Kokot Alicja

Komisja rekrutacyjna

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. W naszej szkole święta te uczciliśmy organizując uroczystą akademię, którą rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą tej niezwykle ważnej w naszych dziejach ustawy. Patriotyczne wiersze i piosenki pozwalały przenieść się w przeszłość, dostarczały wielu wzruszeń.

„Nauka i zabawa na świeżym powietrzu jako metoda edukacji i integracji”

Bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas szkolenia w Mielnie, pod nazwą „Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej”, które zostało zorganizowane przez Instytut Współpracy Regionalnej w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią.

W naszej szkole w dniu 22 kwietnia 2022 roku zorganizowana została integracja międzyszkolna poprowadzona przez uczestniczki tegoż szkolenia: Panią Annę Trepka i Panią Awietę Szpręgiel.

W spotkaniu brali udział uczniowie ze SP w Starym Broniszewie, uczniowie SP w Starym Kocinie oraz uczniowie SP z Czarnego Lasu ( klasa 4b oraz klasa 8a), gdzie zorganizowane zostało spotkanie. Zajęcia odbyły się na boisku szkolnym, rozpoczęte zostały od zabaw integracyjnych. Następnie dzieciaki rywalizowały ze sobą w sześcioosobowych zespołach, gdzie wiedza, wytrwałość oraz współpraca zespołowa były gwarancją sukcesu. Starsi uczniowie pełnili rolę sędziów oraz służyli pomocą młodszym kolegom. Aktywności fizyczne były przemyślane i zaplanowane w taki sposób, aby były możliwe do realizacji przez każdego ucznia oraz motywowały do dalszego działania. Rozgrywki zakończyły się omówieniem efektów zaplanowanych celów. Po ogłoszeniu wyników konkurencji rozdane zostały dyplomy i drobne upominki. Nauka była doskonałą formą zabawy i integracji a uśmiech gościł na twarzach uczestników przez cały czas.
Edukacja na świeżym powietrzu powinna stać się istotną wartością w systemie edukacyjnym, ponieważ umożliwia dzieciom zdobywanie doświadczenia w środowisku naturalnym oraz pobudza osobistą refleksję i zaangażowanie.
Edukacja outdoorowa to szansa na budowanie relacji rówieśniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Awieta Szpręgiel

Strona 2 z 72123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.