Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego. Czwarta edycja konkursu będzie współorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.
Nagrody zostaną ufundowane przez Powiat Częstochowski, a podsumowaniem konkursu będzie wydanie kalendarza na rok 2021 z pracami laureatów.
Termin nadsyłania/składania prac: do 31.10.2020 r. (decyduje data wpływu do SOKiS w Janowie).Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Prace należy wysłać/dostarczyć:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
z dopiskiem „IV Powiatowy Konkurs – Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”,
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na e-mail / tel.:
sokis@janow.pl ; tel. 34 327 81 08
lub
promocja@czestochowa.powiat.pl ; tel. 34 32 29 123

Załączniki:

  Regulamin_2020.docx (16,4 KiB, 36 pobrań)


  Pismo_do_SP.PDF (169,7 KiB, 25 pobrań)

Nabór uczestników – uczniów w ramach projektu unijnego „Otwarty umysł”

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór uczestników – uczniów – w ramach projektu unijnego „Otwarty umysł”. W projekcie będą realizowane 4 zadania. Pierwsze trzy dotyczą zajęć dla uczniów, czwarte – nauczycieli.
Zadanie pierwsze to rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych i językowych u uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.
Drugie zadanie to tworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego (którego realizacja w postaci zajęć przesunie się w związku z koniecznością dokonania remontu i ogłoszeniem na niego przetargu przez Gminę, gdyż do realizacji tego zadania jest niezbędna właściwie doposażona pracownia i pomoce dydaktyczne, jednak rekrutacja uczestników na to zadanie odbędzie się wraz z pozostałymi).
Trzecie zadanie to indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.
Zadanie czwarte dotyczy szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacja zadań dla uczniów.
Na zajęcia z zadania 1 i 2 mogą rekrutować się uczniowie klas od I-VIII, na zajęcia z obszaru zadania 3 – uczniowie klas: IV – VIII. Szczegóły informacji są dostępne w sekretariacie, w przypadku braku możliwości pobrania dokumentów rekrutacyjnych ze strony internetowej można po nie się zgłosić do sekretariatu. proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi, zawierają one sporo informacji o samym projekcie i wymagają one podpisu rodzica/opiekuna prawnego i podpisu samego ucznia/uczennicy (dotyczy tych uczniów, którzy umieją się podpisać).

Załączniki:

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Otwarty umysł" (282,8 KiB, 91 pobrań)


  Załączniki nr 1 - 7 do REGULAMINU (934,5 KiB, 71 pobrań)

Konkurs na: „Najładniejszą zakładkę do książki”


Załącznik:

  Regulamin konkursu na zakładkę do książki - klasy I-III. (78,4 KiB, 23 pobrań)

Konkurs fotograficzny „Ja i książka. Pokaż jak czytasz”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Ja i książka. Pokaż jak czytasz”. Do 19 października Szkolna Biblioteka czeka na prace. Wydrukujcie zdjęcie, na którym czytacie w ulubionym miejscu, ulubionej pozycji. Wszystkie zgłoszone zdjęcia zamieścimy w galerii konkursowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie oraz na stronie FB naszej szkoły. Trzy zwycięskie zdjęcia wyłoni jury, autorzy zwycięskich prac otrzymają od nas atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

Załącznik:

  Regulamin konkursu "Ja i książka. Pokaż co czytasz" (35,2 KiB, 33 pobrań)

Instrukcja zgłaszania roszczeń z umowy ubezpieczenia


Załącznik:

  Instrukcja zgłaszania roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus InerRisk (2,3 MiB, 22 pobrań)

Uwaga! – ważna informacja


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od dnia 28.09.2020 (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy plan rozpoczynania się lekcji i przerw w szkole.

Załącznik:

  Rozkład lekcji i przerw od 28 września 2020 r. (2,1 MiB, 34 pobrań)

Książka łączy pokolenia

W dniach 16.09. i 17.09. nauczyciel bibliotekarz wraz z uczniami z aktywu bibliotecznego przeprowadził plebiscyt czytelniczy n/t „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”. W wydarzeniu czytelniczym brała udział cała szkolna społeczność, zarówno dorośli, jak i dzieci.
Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem, jej finałem jest wystawa ulubionych książek dzieci i dorosłych z czasów dzieciństwa.
Poniżej przedstawiamy listy ulubionych książek dzieci i dorosłych. Fantastyczne okazało się, że niektóre pozycje książkowe są ponadczasowe i łączą pokolenia, a są to takie tytuły, jak:

• Ania z Zielonego Wzgórza,
• Dzieci z Bullerbyn,
• Mikołajek
• Mały Książę,
• Harry Potter-seria,
• Kubuś Puchatek,
• Bolek i Lolek,
• W pustyni i w puszczy.

(więcej…)

Informacja dotycząca wydawania herbaty w szkole


Szanowni Rodzice

W związku z brakiem jasnych wytycznych dotyczących wydawania herbaty uczniom przez GIS w szkole, Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną podjęli decyzję o jej niewydawaniu w roku szkolnym 2020/2021.
Jeśli pojawią się jasne wytyczne dotyczące wydawania herbaty w szkole, będziemy ponownie rozważać jej wydawanie.

Powszechny Spis Rolny 2020


Szanowni Państwo

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020.
Udział w spisie jest obowiązkowy
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

(więcej…)

Świadczenia socjalne

Szanowni Państwo,
jak co roku, jest możliwe złożenie wniosku o wypłatę zapomogi z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu do końca września 2020 r.

Dyrekcja Szkoły

Załącznik:

  WNIOSEK_O_ZAPOMOG.docx (13,5 KiB, 54 pobrań)

Strona 2 z 57123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.