Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Dzień Edukacji Narodowej

12 października, tuż przed Dniem Edukacji Narodowej, świętem wszystkich pracowników szkoły, w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia. Program artystyczny, który pokazywał liczne talenty występujących, przygotowali uczniowie klasy VIII i IIIb, a także uczniowie kl. IV i VII, pracujący w kółku teatralnym oraz Zespół Domino. Nad całością uroczystości czuwała pani M. Kudrzyn-Kowalska.
Rodzice i zaproszeni goście podziwiali wiersze, scenki teatralne, tańce i piosenki wykonywane przez młodych artystów z największą starannością, humorem i rozmachem. W dalszej części uroczystości Zarząd Samorządu Uczniowskiego wręczył Gronu Pedagogicznemu pamiątkowe Medale Stulecia „Super Nauczyciel”, a po sesji dla „miejscowych fotoreporterów” życzenia Szanownemu Gronu złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Dziewior.
Ostatnią częścią uroczystego spotkania były życzenia i podziękowania złożone na ręce wszystkich nauczycieli przez panią Dyrektor Beatę Sikorską. Dyrektor szkoły w przemówieniu podkreśliła trud i rangę zawodu nauczyciela, by na koniec wręczyć wybranym nauczycielom coroczne nagrody.
Tym miłym akcentem uroczystość została zakończona.

M. Kudrzyn-Kowalska

Konkursy w bibliotece!

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie ogłasza konkursy:
• czytelniczy „ŻYCIE DZIECI W DAWNEJ POLSCE ( XIX w.)” dla klas IV – VI.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat warunków życia dzieci w dawnej Polsce. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość utworów: H. Sienkiewicz „Janko Muzykant”, B. Prus „Antek”, M. Konopnicka „Nasza szkapa”. W dniu konkursu, tj. 7 XI 2018 r. uczestnicy sprawdzą wiedzę dotyczącą lektury w formie testu.
• plastyczny „ZAJĘCIA I MARZENIA DZIECI W DAWNEJ POLSCE (XIX w.)” dla klas I-III. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z fragmentami dwóch utworów opisujących zajęcia i marzenia dzieci w dawnej Polsce. W dniu konkursu, tj. 7 XI 2018 r. należy do jednego (wybranego) fragmentu utworów: „Janko Muzykant” H. Sienkiewicza lub „Antek” B. Prusa, narysować ilustrację przedstawiającą zajęcia i marzenia bohatera książki. Tekst zostanie odczytany kilkakrotnie w sali, gdzie będzie odbywał się konkurs. Teksty fragmentów utworów będą do odbioru u bibliotekarza( przy zapisie).
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 27 października 2018 roku w bibliotece szkolnej.
Laureaci I- III miejsca otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Danuta Kokot

Dzień Chłopaka…kulturalnie

Jak miło i aktywnie spędzić święto chłopaka? Wiedzą o tym dziewczyny z klasy 3 a gimnazjum, które zaprosiły swoich kolegów na „wypad” kulturalny po częstochowskich muzeach. Punktem pierwszym wycieczki było muzeum mieszczące się w naszym ratuszu. Tam zwiedziliśmy wystawę „ Częstochowa na przełomie wieków”, wystawę malarstwa częstochowskich artystów oraz podziwialiśmy panoramę miasta z wieży widokowej. Później udaliśmy się do Galerii Dobrej Sztuki. Tam podziwialiśmy sztukę rodzimą XIX i XX wieku. Na wystawie prezentowane były pejzaże, portrety grafiki oraz rzeźby znanych polskich artystów. Kolejnym punktem naszej wyprawy był spacer alejami i sesja zdjęciowa na „ławeczkach” znacznych Częstochowian. Następnie powędrowaliśmy do Muzeum Rud Żelaza, które mieści się w jasnogórskim parku. Tam, z przewodnikiem zwiedziliśmy wystawę poświęconą historii kopalni. Mogliśmy obejrzeć fragment kopalni – wyrobisko chodnikowe, a także wycinek ściany eksploatacyjnej. Ta wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie chłopaków.
Po tak udanej wyprawie kulturalnej, czas na posiłek! Dziewczyny wybrały pizzerię „Strefa Pizzy”, do której zawiózł nas częstochowski „Twist”(dla niewtajemniczonych – tramwaj 😉 ). Przejażdżka okazała się dla niektórych wysoko emocjonującą… Kontrola biletów! Wszyscy posiadali, ale stres był… Posileni i zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Chłopaki, jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Konkurs fotograficzny „Mój pupil”

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym „Mój pupil”.
Zrób ciekawe, humorystyczne, artystyczne zdjęcie swojego psiaka, kotka, czy królika, wywołaj je i oddaj organizatorom. Czekają ciekawe nagrody – dla autora i jego pupila!
Szczegóły w regulaminie.

Regulamin do pobrania/obejrzenia:

  Regulamin konkursu fotograficznego (47,8 KiB, 330 pobrań)


Adriana Nabiałczyk

Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!!!

Zwracamy się z prośbą o kontakt ze szkołą w sprawie problemów Waszych dzieci lub pytań dotyczących samej szkoły.
Tym samym zachęcamy Państwa do zachowania tzw. „drogi służbowej”. Dyrekcja i nauczyciele są otwarci na kontakt z Wami, do czego gorąco zachęcamy.

Serdecznie pozdrawiamy,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Spotkanie informacyjne (ponowne)

Z uwagi na niską frekwencję w dniu 26 września zapraszamy ponownie rodziców uczniów klas III Gimnazjum i klasy 8 Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie na spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00.

Piknik integracyjny

Z dala od sieci wi-fi, daleko od komputerów i telefonów, z wymarzoną pogodą i mnóstwem atrakcji – tak spędziliśmy piątkowe przedpołudnie w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie . Dnia 21. 09. 2018r. nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach programu „Akcja Integracja”. Celem programu jest uczenie tolerancji i empatii, nabywanie umiejętności interpersonalnych, bliższe poznanie uczniów z innych klas, a także uwrażliwienie naszych wychowanków na potrzeby ich niepełnosprawnych kolegów.
Piątkowe spotkanie rozpoczęło cykl zajęć zaplanowanych do realizacji w programie pt.: „Akcja Integracja”. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – V SP, wśród których powitaliśmy nowych uczniów naszej szkoły. Zalety gier i zabaw integracyjnych można by mnożyć, ale wyróżnimy te z użyciem chusty animacyjnej, bo to one sprawiły uczestnikom najwięcej radości. Pozwoliły one na przełamanie bariery wstydu i nieśmiałości, ułatwiły wzajemne poznanie imion nowych kolegów i wymianę podstawowych informacji o sobie, a także pobudziły wyobraźnię dzieci, a dodatkowe rekwizyty uatrakcyjniły zabawę. Zadania uczyły nie tylko przestrzegania zasad i słuchania poleceń prowadzących ćwiczenia nauczycielek, ale przede wszystkim, uczyły szacunku do kolegów i słuchania ich wypowiedzi. Zabawy pozwoliły również doświadczyć „bycia w grupie”, nabrać zaufania do współtowarzyszy, a co najważniejsze wywołały dobry nastrój i przyniosły psychiczne odprężenie.
Spotkanie zakończył wspólny piknik, w czasie którego dzieci bez skrępowania i otwarcie rozmawiały. Przyjemnie było posłuchać jak wymieniają się uwagami na różne tematy, prezentują swoje zainteresowania i pasje. Jak się okazało znalazło się wielu pasjonatów piłki nożnej, a że to temat rozległy, było o czym dyskutować.
Piątkowe spotkanie zaliczyć należy do udanych. Wspólnie przełamywaliśmy bariery nieśmiałości. Raz po raz udowadnialiśmy, że „razem raźniej” i że tak jest najlepiej! Tak właśnie buduje się relacje, które zostają w nas na długo. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Monika Niemczyk
Karolina Banasiak

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców uczniów klas III Gimnazjum i klasy 8 Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie na spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godzinie 15.30.

Spotkanie z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie PPPP

Szanowni rodzice uczniów posiadających orzeczenie PPPP – w związku z dyspozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej zwracamy się z prośbą o przybycie na spotkanie w środę – 26 września 2018 r. o godz. 15.00. Tematyka spotkania będzie dotyczyć specjalnych potrzeb edukacyjnych wymienionej grupy uczniów oraz planowanych działań szkoły na rzecz edukacji włączającej.
Maria Wróblewska

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie –to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu .
Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji 200- lecia Drugiej Wojny Polskiej – Inwazji na Rosję i najazdu Napoleona, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie.
Pierwsze Narodowe czytanie zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski.
Celem akcji jest obecność literatury narodowej nie tylko w szkole, ale również w każdym domu aby stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Publiczne czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012roku w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz słuchaczy.
W 2013 w akcji uczestniczyli już mieszkańcy ponad 700 miejscowości. Kancelaria prezydencka przygotowała specjalną pieczęć oraz plakat, autorstwa Piotra Młodożeńca. Odczytywano fragmenty dzieł Aleksandra Fredry.
Z roku na rok ” Narodowe czytanie” zatacza coraz szersze kręgi, przekroczyło granicę naszego państwa, a także Europy.
W tym roku nasza szkoła przystąpiła do tej akcji, zgłaszając swój udział do kancelarii Prezydenta RP i zostaliśmy oznaczeni na mapie Polski.

Po raz pierwszy wspólnie – chętni uczniowie klas VI, VII, VIII, IIIG – czytali i słuchali utworu Stefana Żeromskiego pt. ” Przedwiośnie”. Oczywiście – przed lekturą – w trakcie pogadanki zebrani dowiedzieli się, że powodem wybrania tej książki był czas jej powstania / 1921-1924 / oraz tematyka. Autor opisuje pierwsze lata wolnej Polski, budzenie się do życia wolnego narodu i tworzenie wolnego państwa.
Mamy nadzieję, iź akcja „Narodowego czytania” wpisze się na stałe w kalendarz działań Samorządu szkolnego i wszystkich uczniów.
Chętnym dziękuję, a niezdecydowanych zapraszam!
Marzanna Kudrzyn-Kowalska

Strona 20 z 57« Pierwsza...10...181920212223...304050...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.