Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Narodowe Czytanie 2020


Narodowe Czytanie w naszej szkole

Balladyna Juliusza Słowackiego była tegoroczną lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania – wybitnego dzieła polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
Ogólnopolska akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się  5 września.
W naszej szkole zaś obchody Narodowego Czytania odbyły się 7.09. w poniedziałek. W klasie VI b na języku polskim uczniowie czytali fragmenty „Balladyny” z podziałem na role, a potem przedstawiali swoje wyobrażenia na temat lektury za pomocą soku malinowego, wykonując piękne i unikalne prace plastyczne.
Tegoroczne obchody Narodowego Czytania obchodziliśmy również w szkolnej bibliotece, uczniowie podczas przerw zaglądali do biblioteki, w której umieszczono gazetkę poświęconą temu wydarzeniu oraz przygotowano kącik czytelniczy, w którym uczniowie czytali fragmenty tego wybitnego dzieła. Chętnych zapraszamy do galerii zdjęć.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w akcję.
Kolejne Narodowe Czytanie już za rok. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy.

Justyna Stefańska

Ubezpieczenie uczniów!

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Dokładamy wszelkich starań, aby szkoły i placówki funkcjonowały w tradycyjnej formule, a dzieci uczyły się razem ze swoimi rówieśnikami. Przygotowaliśmy odpowiednie wytyczne, które służą zapewnieniu w szkołach bezpiecznych warunków higienicznych. W stałym kontakcie są również dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, co w sytuacji ewentualnego zagrożenia umożliwi podjęcie szybkich i stosownych działań.
O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju. W osłonę ust i nosa powinni być również wyposażeni kierowcy szkolnych autobusów. Stosowne wytyczne sanitarne w tym zakresie zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektoraty Sanitarny. Dołączamy je do listu.
Jednocześnie prosimy, aby we współpracy z organami prowadzącymi zadbali Państwo o pakiet maseczek jednorazowych w każdym autobusie szkolnym. Z takich maseczek mogliby korzystać uczniowie, którzy w danym dniu nie będą posiadali własnej osłony nosa i ust.
W czasie epidemii szczególnie ważna jest współpraca i odpowiedzialne działanie, dlatego prosimy Państwa o przekazanie tych informacji oraz wytycznych rodzicom i opiekunom uczniów.

Z wyrazami szacunku

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
MINISTER INFRASTRUKTURY
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Załącznik:

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS (224,6 KiB, 38 pobrań)

Ważne – maseczki w szkole!

Szanowni Rodzice i Uczniowie

W związku z obserwacjami dyrektora w dniu dzisiejszym pod kątem funkcjonowania uczniów w szkole w stanie zagrożenia epidemicznego i braku zachowania dystansu społecznego podczas przerw jak i podczas wejść do szkoły – zmiana obuwia zmiennego.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci podjęłam decyzję o konieczności noszenia maseczek, przyłbic lub półprzyłbic przez uczniów przebywających w części wspólnej szkoły podczas przerw i przy wchodzeniu do szkoły, również uczniów z dowozów, od dnia 3 września 2020 roku.
Maseczki nadal nie będą obowiązywały podczas lekcji, przebywania uczniów w klasie.
Dyrekcja Szkoły

Pomoc materialna dla uczniów

Szanowni Państwo,
w załącznikach zamieszczamy informację Urzędu Gminy w Mykanowie dotyczącą zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz wniosek o stypendium szkolne i wniosek o zasiłek szkolny.

Załączniki:

  Informacja dotycząca zasiłku i stypendium szkolnego (13,9 MiB, 57 pobrań)

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (9,4 MiB, 43 pobrań)

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (7,7 MiB, 40 pobrań)

Harmonogram dowozów od 02. 09. 2020 oraz spotkań z rodzicami

Załączniki:

  Dowozy i odwozy w roku szkolnym 2020/2021 (271,8 KiB, 78 pobrań)


  Harmonogram zebrań z rodzicami (403,3 KiB, 62 pobrań)

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników placówek oświatowych, w trakcie prowadzonych w nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Załącznik:

  Procedura bezpieczenstwa dotyczaca zapobiegania i przeciwdzialania COVID-19 wsrod uczniow rodzicow i pracowników (487,9 KiB, 97 pobrań)

Informacja dotycząca 1 września 2020 – dowozySzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. dowozów dzieci do szkoły nie będzie, w związku z tym, że rozpoczęcie roku szkolnego jest organizowane w różnych godzinach.

List do rodziców uczniów dotyczący aplikacji ProteGo Safe

Szanowni Państwo,
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Aplikacja ProteGo Safe – wspólny list MEN i GIS
  2. ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. ProteGo Safe_list MEN i GIS

Informacja dotycząca dowozu uczniówSzanowni Państwo,
w dniu 1 września 2020 r. dowozy uczniów nie funkcjonują. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 uprzejmie prosimy, aby podczas przewozów w kolejnych dniach uczniowie mieli założone maseczki w autobusach, jedynie osoby niepełnosprawne mogą być bez maseczek.

Strona 3 z 57123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.