Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Kartka świąteczna dla Seniora

Adwent to czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Czas, gdy chcemy zrobić coś dobrego dla innych. Doskonale pamiętali o tym nasi uczniowie – wolontariusze, kolejny raz przygotowując niewielkim kosztem piękne kartki świąteczne z ułożonymi życzeniami dla mieszkańców DPS w Częstochowie.

Hej kolęda, kolęda!

Muzeum Częstochowskie zaprosiło nas na świąteczne warsztaty pod tym tytułem. Klasy 4b i 6b wraz z wychowawcami panią Justyną Stefańską oraz panią Anną Jarzyn udały się do Ratusza w Częstochowie na spotkanie prowadzone przez Dział Etnografii, na którym uczniowie dowiedzieli się o nieznanych im zwyczajach bożonarodzeniowych, a w szczególności o kolędowaniu po domach, czyli tzw. „chodzeniu po kolędzie”. Owocem warsztatów były wspaniałe maski obrzędowe, które wykonywały dzieci podczas zajęć.
Chętni uczniowie, którzy nie mieli jeszcze dość wrażeń udali się na wieżę ratuszową, aby popatrzeć na panoramę Częstochowy. Wycieczkę należy zaliczyć do udanych, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a innych uczniów zapraszamy do Muzeum w Częstochowie.

oprac. Justyna Stefańska

Mikołaj, elf czy renifer – kogo przypominasz?

Wielkimi krokami zbliżają się najpiękniejsze święta w roku, w związku z tym teatralna grupa pod opieką pani Justyny Stefańskiej postanowiła w ramach aktywnej przerwy przygotować program artystyczny składający się z dwóch scenek – Uwolnić karpia i Zły Mikołaj ? oraz quizu o tematyce bożonarodzeniowej. Dokładnie 6. grudnia oderwaliśmy się od szarej, szkolnej rzeczywistości.
Mikołaj, elf czy renifer – kogo przypominasz? Lubisz dawać prezenty czy wolisz robić innym śmieszne kawały? A może jesteś dobrym duszkiem, który wszystkim pomaga i nikomu się tym nie chwali? Aby się tego dowiedzieć uczniowie rozwiązywali krótki test.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie.
Z najlepszymi życzeniami dla pani Dyrektor, pana Dyrektora, grona Pedagogicznego, innych pracowników szkoły, jak również dla Was drodzy Rodzice i Uczniowie te oto świąteczne życzenia:


Pada śnieg, suną sanki
– jest renifer i bałwanki
Śnieżki z nieba spadają,
Życzenia zdrowych świąt składają.
Niech te święta będą wyjątkowe,
A prezenty odlotowe

oprac. Justyna Stefańska

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku – poinformowała minister Anna Zalewska podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne.

Materiały dla uczniów i rodziców do pobrania ze strony MEN:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/2020
Ulotka rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 2019/2020
Prezentacja rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Mikołaj w naszej szkole

Dokładnie 6 grudnia do Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie przybył Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Długo wyczekiwany obdarował prezentami małych i dużych uczniów, wszystkie grzeczne i te troszkę mniej grzeczne dzieci. Śpiewania piosenek, odmawiania modlitw i recytowania wierszyków, a przy tym wszystkim radości było co niemiara!
Magda Kałuża

Zaproszenie na Jasełka

Po co ludziom samorząd gminny?

W ramach realizacji projektu dotyczącego funkcjonowania samorządu gminnego uczniowie klas: 8 i dwóch trzecich klas gimnazjum odwiedziły Urząd Gminy w Mykanowie. Na spotkaniu z Panią Sekretarz Gminy, Marią Szczepanik, uczniowie uzyskali odpowiedzi na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Mykanowie, budżetem gminnym, kompetencjami organów władzy i perspektywami rozwoju naszej gminy.
Spotkanie zwiększyło wiedzę uczniów czyniąc ich bardziej świadomymi mieszkańcami lokalnej wspólnoty oraz wpływając na rozwój kompetencji kluczowych, w tym społeczno-obywatelskich.
Już następne wybory samorządowe będą dla uczniów okazją do czynnego w nich udziału. Nic więc dziwnego, że przez kolejne lata będą wnikliwymi obserwatorami, a może i uczestnikami, zmian zachodzących w „Małej Ojczyźnie”. Wtedy również będą podejmowali decyzje dotyczące swojej przyszłości zawodowej i życiowej. Oby przynajmniej część z nich związało swoją przyszłość z miejscem, w którym przyszli na świat i dorastali. Tak się stanie, jeżeli rozwój naszej gminy zapewni im właściwe warunki do realizacji swoich celów.

VI Dyktando niepodległościowe „Po polsku o historii”

Okazją do refleksji nad językiem polskim było uczestniczenie w ogólnopolskim dyktandzie niepodległościowym. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny z zakresu kultury i historii narodowej; doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 – 1989); uczczenie 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego oraz rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.
Nasza szkoła również dołączyła do tej wspaniałej inicjatywy. Koordynatorem konkursu była pani Justyna Stefańska, a etap szkolny konkursu przeprowadziły w młodszych klasach (IV-VI) pani Mirosława Murek, a w starszych (VII, VIII, III gimnazjum) pani Marzanna Kudrzyn-Kowalska. Uczestnicy szkolnego etapu przystąpili do pisania dyktanda. Do etapu wojewódzkiego nominację otrzymało kilkoro uczniów, którzy uzyskali sumę punktów w wysokości co najmniej 75%. Miło nam poinformować, iż jedną z 20 laureatek konkursu etapu wojewódzkiego została Maria Makles – uczennica kl. III B gimnazjum. Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom zaś składamy podziękowania.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100. rocznicę odzyskania suwerenności

Dnia 9. 11. 2018 r. w piątek w naszej szkole pod kierunkiem pani Justyny Stefańskiej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Akademia rozpoczęła się w dość nietypowy sposób, a mianowicie tańcem niepodległościowym z szarfami w kolorze białym i czerwonym. Tancerkami były uczennice z klasy pani Justyny Stefańskiej-4B oraz dwie uczennice z klasy 6B i jedna gimnazjalistka z klasy 3B-Wiktoria Kweczke, zasługująca na szczególne wyróżnienie, gdyż uczyła pozostałe dziewczęta układu tanecznego. Chętnych zapraszam do obejrzenia tańca na naszej stronie internetowej-uwierzcie mi naprawdę warto! Uczennice spisały się wspaniale.
Na kolejną część uroczystości składało się przedstawienie pt. „Podróż przez historię…”, (więcej…)

100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

Nasza szkoła pod opieką pani Justyny Stefańskiej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji wysyłania kartek pocztowych z pozdrowieniami do koleżanek i kolegów ze szkół w całej Polsce. To geograficzna propozycja świętowania tak wyjątkowej rocznicy.
Akcja polegała na wysyłaniu przez uczniów szkół biorących w niej udział kartek z pozdrowieniami dla uczniów z innych miast. Dzięki temu dzieci i młodzież mogli się poznać i poczuć wspólnotę mimo że dzielą ich setki kilometrów. Inicjatywa ta, została zapoczątkowana przez grupę nauczycieli entuzjastów z kilku polskich szkół: SP Nr 2 w Bieczu, SP Nr 2 w Kępnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich oraz SP Nr 130 w Łodzi. Zatoczyła ona jednak szerokie kręgi. Włączyło się w nią ponad 600 szkół z całej Polski! W tym nasza.
Jak przebiegała akcja w naszej szkole? (więcej…)

Strona 3 z 42123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.