Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Dzień otwarty w Zespole Szkół w Czarnym Lesie

SP_VERT_CMYK

Dyrekcja Zespołu Szkół w Czarnym Lesie serdecznie zaprasza rodziców oraz dzieci 6 i 7 letnie na dzień otwarty w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w dniu 31 marca 2015 r.
W tym samym dniu zapraszamy również tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, którzy zechcą kontynuować naukę w Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie do odwiedzenia murów naszej Szkoły.

 

Opieka podczas wiosennej przerwy świątecznej

Przypominamy, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 2 do 7 kwietnia.
Z uwagi na konieczność zaplanowania zajęć prosimy Państwa o przekazanie informacji do SEKRETARIATU o potrzebie zorganizowania przez szkołę opieki nad dziećmi w tych dniach.
W informacji proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, daty i godziny opieki.
Informację proszę przekazać do dnia 27 marca, pozwoli to w należyty sposób zorganizować zajęcia dla dzieci.
Dzień 1 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych i w tym terminie zostaną również zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Rekolekcje wielkopostne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnym Lesie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji zajęć szkolnych w okresie rekolekcji wielkopostnych w dniach 16-18 marca 2015 r. informujemy, że rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Lesie będą odbywały się według następującego programu:

  Program rekolekcji 2015 (568,5 KiB, 744 pobrań)


Dowóz i odwóz uczniów będzie odbywał się wg. harmonogramu:
Świetlica szkolna w czasie rekolekcji funkcjonuje w godzinach 700 – 1600.

Księża katecheci zapraszają wszystkich uczniów do udziału w rekolekcjach.

Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnym Lesie ogłasza zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej oraz do klasy I Gimnazjum. Zasady i terminy naboru określa Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. (więcej…)

Kolejna zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

Dnia 26.01.2015r. w poniedziałek uczniowie Zespołu Szkół w Czarnym Lesie pod opieką p. I. Szymaczek i p. Ł. Stefańskiego udali się do schroniska dla zwierząt znajdującego się na ul. Gilowej 44/46 w Częstochowie aby dostarczyć zebrane wcześniej przez uczniów produkty spożywcze i przedmioty niezbędne do funkcjonowania zwierząt w schronisku. Uczniowie mieli również możliwość przyjrzenia się w jakich warunkach żyją bezdomne psy i koty (w galerii zamieszczamy kilka zdjęć). Nie są to warunki najwspanialsze, ale przynajmniej zwierzęta mają dach nad głową, pożywienie, opiekę weterynaryjną. (więcej…)

Konsultacje dotyczące koncepcji pracy Zespołu Szkół

Zachęcamy wszystkich Uczniów i Rodziców do zapoznania się z dokumentem „Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Czarnym Lesie”. Jest to projekt aktualizacji koncepcji pracy opracowany w oparciu o uwagi zebrane w trakcie konsultacji z Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły.
Tekst dokumentu jest dostępny w zakładce Download/Dokumenty oraz tutaj:

  Koncepcja_ZS_-_projekt_aktualizacji.pdf (246,8 KiB, 888 pobrań)


Wszystkie merytoryczne uwagi prosimy zgłaszać do wychowawców klas.

Koszykówka – mistrzostwa gminy Mykanów

 


 
 
W środę 21 stycznia w naszej szkole rozegrano gimnazjalny turniej piłki koszykowej chłopców o mistrzostwo gminy Mykanów. Poszczególne mecze zakończyły się wynikami:

  (więcej…)

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka


We wtorek 20 stycznia 2015r. w Zespole Szkół w Czarny Lesie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Gości powitał Pan Dyrektor Adam Jaros składając im serdeczne życzenia. Podczas uroczystości dzieci prezentowały swoje talenty: recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły. Wystąpił szkolny zespół wokalno – instrumentalny Domino, swoje umiejętności taneczne zaprezentował Kacper Marszałek z partnerką, a na skrzypcach pięknie zagrała Izabela Szulc. Wszystkie Babcie i Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość i uśmiech. Uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem przez wnuki oraz nauczycieli życzeń „Sto lat” oraz wręczeniem własnoręcznie przygotowanych prezentów i upominków. Następnie goście udali się na słodki poczęstunek.

Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Częstochowie


Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!
Po raz kolejny apelujemy do waszych serc, wspomóżcie waszych braci mniejszych, czyli zwierzęta, które są bezbronne, bezdomne i potrzebujące waszej pomocy.
Reprezentanci szkoły podstawowej i gimnazjum ogłaszać i przypominać będą przez najbliższe dni o trwającej akcji na rzecz schroniska dla zwierząt w Częstochowie, mieszczącego się na ul. Gilowej 44.
Możliwe jest również wsparcie finansowe akcji drobnymi kwotami. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt.
Prosimy o przynoszenie koców, ręczników, karm mokrych i suchych, kasz, makaronów, ryżu, misek dla kotów i psów. Przyniesione produkty prosimy o dostarczenie p. Stefańskiej bądź p. Szymaczek.
Uczeń, który przyniesie najwięcej produktów i przedmiotów pojedzie wkrótce z uzbieranymi darami do schroniska.

Dziękujemy za wsparcie!

Życzenia świąteczne

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku

życzą Nauczyciele
Zespołu Szkół
w Czarnym Lesie

Strona 30 z 41« Pierwsza...1020...282930313233...40...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.