Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Tygodniowy rozkład zajęć

W zakładce Download/Dokumenty zostały umieszczone tygodniowe plany zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz dla Gimnazjum.
Można je również pobrać korzystając z linków poniżej:

Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

W dniu 8 września 2015 r. odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami Zespołu Szkół. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 17.00

Zmiany w dowozach i odwozach uczniów Zespołu Szkół

Od dnia 7 września 2015 r. nastąpią zmiany w kursowaniu autobusu szkolnego dowożącego uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Aktualny rozkład przyjazdów i odjazdów:
Ponadto od dnia 7 września 2015 r. zostaje uruchomiony dodatkowy kurs dowożący uczniów klas I Szkoły Podstawowej na II zmianę w dniach poniedziałek-czwartek na następującej trasie:

Kuźnica Lechowa – Kuźnica Kiedrzyńska – Wola Hankowska
1. Kuźnica Lechowa (sklep) 11.00
2. Kuźnica Kiedrzyńska (Wkręt-met) 11.05
3. Kuźnica Kiedrzyńska (przedszkole) 11.06
4. Kuźnica Kiedrzyńska (stacja paliw) 11.10
5. Wola Hankowska (HEMAR) 11.20
6. Szkoła 11.25

Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy – wyjazd dla uczniów klas II – VI SP

Informujemy, że w dniu 2 września 2015r. (tj. środa) dla uczniów klas: II – VI SP – przewidziana jest wycieczka do Cykarzewa ( Boisko sportowe GROMu Cykarzew). Odbędą się tam obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szkoła zapewnia przejazd. Za każdą z klas odpowiedzialny jest wychowawca. Proszę zabrać odpowiedni prowiant w związku z dłuższym udziałem w spotkaniu. Rozpoczęcie obchodów przewidziane jest na godz. 9.00, a zakończenie najwcześniej o godz. 16.00. Spotkanie będzie urozmaicone pokazami, zajęciami teoretycznymi, konkursami itp. Więcej informacji udzielą wychowawcy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Czarnym Lesie odbędzie się 1 września według harmonogramu:

8.30 – Msza Św. dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Czarnym Lesie,

Uczniowie Szkoły Podstawowej – 9.15 spotkanie z wychowawcami w Szkole

Uczniowie Gimnazjum – 8.00 spotkanie z wychowawcami w Szkole (więcej…)

Wykazy podręczników dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedstawiamy wykazy podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Czarnym Lesie.

 • Podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej:

 • – podręczniki w ramach dotacji MEN:


  W przypadku klas Szkoły Podstawowej objętych dotacją MEN rodzice dokonują zakupu tylko podręcznika i ćwiczeń do religii.

 • Podręczniki dla uczniów Gimnazjum:

 • – podręczniki w ramach dotacji MEN:

    podręczniki dla klasy I Gimnazjum (123,6 KiB, 877 pobrań)


  W przypadku klasy Gimnazjum objętej dotacją MEN rodzice dokonują zakupu tylko podręcznika do religii.
  Wykazy zamieszczamy w zakładce Download/Dokumenty

  Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum

  W dniu 8 lipca 2015 r. organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum. Miejsce spotkania – sala nr 1 Ginmazjum, godzina spotkania 18.00.

  Już wakacje!!!

  Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian


  Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły – rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

  W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub
  materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.

  W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

  Szczegółowe informacje:


  Zakończenie roku szkolnego 2014-2015

  W dniu 26 czerwca kończymy rok szkolny 2014-2015. Organizacja tego dnia w Zespole Szkół w Czarnym Lesie będzie następująca:

 • dowozy uczniów będą odbywały się tak, jak w każdym dniu szkolnym,
 • 7.45 – 8.50 – spotkania uczniów klas Gimnazjum z wychowawcami, odbiór świadectw,
 • 9.00 – 10.30 – uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2014-2015,
 • około 10.30-10.40 – odwóz uczniów Gimnazjum
 • 10.30 – 11.15 – spotkania uczniów klas Szkoły Podstawowej z wychowawcami, odbiór świadectw,
 • około 11.20 – odwóz uczniów Szkoły Podstawowej.
 • (więcej…)

  Strona 30 z 43« Pierwsza...1020...282930313233...40...Ostatnia »

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
  ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
  na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
  być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
  lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.