Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy

Informacje pedagoga szkolnego


Pragnę przekazać informację o ciekawej stronie internetowej dla rodziców, ale też nauczycieli – http://dziecisawazne.pl/ . Poniżej publikujemy dwa przykładowe artykuły oraz informacje o ich autorach.
Ewelina Adamczyk

  Czym samoocena różni się od poczucia własnej wartości? (355,2 KiB, 636 pobrań)


Ewelina Adamczyk – pedagog, współzałożycielka śląskiej Wioski Rodziców, współorganizatorka pierwszej na Śląsku Konferencji Empatii, uczestniczka wielu warsztatów z Porozumienia bez Przemocy, opiekunka dzieci na rodzinnych obozach Inkubatora Empatii.

Jesper Juul

  Dialog z nastolatkiem według Jespera Juula (439,8 KiB, 1 223 pobrań)


Jesper Juul jest duńskim pedagogiem i terapeutą rodzinnym o światowej renomie.
Propaguje idee szacunku i współdziałania z dzieckiem we wzajemnych relacjach oraz dojrzałe przywództwo dorosłych.

M. Wróblewska

Szanuj zdrowie – ratuj życie


12 grudnia 2016 r. gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z programu „Szanuj zdrowie – ratuj życie”. Zajęcia obejmowały wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktykę uzależnień. Szkolenie prowadziła Pani Patrycja Mierzwa-Wcisło z Centrum Profilaktyki i Edukacji Profed z Krakowa. Na początku młodzież poznała zagrożenia dla zdrowia, dla siebie i bliskich wynikające z nadużywania alkoholu, nikotyny, napojów energetycznych a także te czyhające w internecie. Następnie Pani ratownik zapoznała młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy brali również udział w pokazie oraz ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem podstawowego sprzętu medycznego.

M. Wróblewska

XI Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Anioły z masy solnej i Pierniki” pod Patronatem Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej


Uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny, bardzo licznie i z dużym zaangażowaniem przystąpili do konkursu „Anioły z masy solnej i Pierniki”, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.
Cele tego konkursu:
– popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych;
– poznanie form plastycznych w rodzaju własnych wypieków, piernikowych ciasteczek oraz Aniołów z masy solnej;
– pobudzenie wyobraźni plastycznej i możliwości kulinarnych z zakresu wypieków regionalnych;
– ożywienie więzi międzyludzkich, relacji między uczniami, w rodzinie a nade wszystko w środowisku dostrzeżenie najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dzieci i starszych, niejednokrotnie samotnych;
– przekazanie wyrobów na rzecz potrzebujących oraz pokonkursowa sprzedaż Aniołów z masy solnej przez Akcję Charytatywną „Dzieci – Dzieciom” na rzecz zakupienia paczek żywnościowych dla dzieci potrzebujących. (więcej…)

Kiermasz używanych książek dla dzieci


„Książka pod każdą choinką”19 grudnia w godz. 8.00- 13.00 – pod taką nazwą już po raz drugi w naszej szkole odbędzie się Kiermasz używanych książek dla dzieci. Prosimy wszystkich, którzy mają w domu przeczytane książki, aby przynieśli je do biblioteki do dnia 16 grudnia. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży (19 XII) własnych książek można kupić „inną” literaturę, która dostarczy nam nowych wrażeń. Każda książka powinna być podpisana i zawierać cenę, jaką właściciele chcą za nią otrzymać( zapis na okładce ołówkiem).
Danuta Kokot

Wyniki ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół


Informujemy, że wyniki ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Czarnym Lesie w dniach 28-29 października oraz 3-4 listopada 2016 r. przez zespół wizytatorów Śląskiego Kuratorium Oświaty, są dostępne w postaci raportu na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”, oraz bezpośrednio dla Szkoły Podstawowej, oraz dla Gimnazjum.

Zebranie trójek klasowych


Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Czarnym Lesie zaprasza na zebranie
trójek klasowych w dniu 06 grudnia 2016 r. (wtorek)
o godz. 18.00 w sali nr 1 – budynek Gimnazjum.

Andrzejkowa dyskoteka


24 listopada w naszej Szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczynili się do tego uczniowie starszych klas, którzy przygotowali różnorodne wróżby. Uczniowie i nauczyciele mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb.Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako pierwszy przekroczy próg.
Tegoroczne andrzejki można uznać za udane. Miłą pamiątką będą fotografie wykonane podczas „wieczoru wróżb i tańca” (dostępne w galerii).

Reforma edukacji

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: reformaedukacji.men.gov.pl znajdują się informacje dotyczące przygotowanej reformy edukacji.
Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.

Zawiadomienie!


W dniu 23 listopada (środa) odbędzie się w bibliotece szkolnej Kiermasz Taniej Książki. Osoby zainteresowane (dzieci i rodzice) mogą zakupić wybrane przez siebie książki w godzinach : 8.00 – 13.30.

Serdecznie zapraszam .
Danuta Kokot

Strona 30 z 53« Pierwsza...1020...282930313233...4050...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.