Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Plebiscyt Energa Basket Cup – wyniki


W poniedziałek 11 maja ogłoszono wyniki głosowania w plebiscycie Energa Basket Cup. Spośród szkół zgłoszonych do zabawy wybrano zwycięzcę głównej nagrody i kilkudziesięciu lauratów nagród dodatkowych.

Nagrodę główną w plebiscycie Energa Basket Cup zdobyło Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich w Luzinie. Szkoła wygrała wizytę EBC Truck połączoną z licznymi atrakcjami – m.in. pokazem koszykówki w wykonaniu Kacpra „Kapcy” Lachowicza. Przewidziano również koncert doskonale znanego w Polsce rapera – O.S.T.R.

Dodatkowe nagrody- zestawy piłek do koszykówki oraz tablic edukacyjnych z autografem Adama Wójcika, otrzyma pięć szkół z każdego województwa, z największą ilością głosów.

województwo śląskie:
Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach

Dziękujemy wszystkim sympatykom naszego Gimnazjum którzy przyczynili się do tego, że nasza szkoła znalazła się w gronie nagrodzonych dodatkowymi nagrodami – zestawami piłek do koszykówki oraz tablic edukacyjnych z autografem Adama Wójcika.

Apel z okazji Konstytucji 3 Maja


30 kwietnia w Zespole Szkół w Czarnym Lesie odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Podczas uroczystej akademii prowadzący przedstawili historię tego wydarzenia. Wypowiedzi narratorów przeplatane były recytacjami uczniów gimnazjum. Szkolny chór odśpiewał „Witaj majowa jutrzenko”, „Ostatni mazur” czy „Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna” wprowadzając wszystkich w podniosły nastrój.

Zbiórka na rzecz Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie


Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!
Apelujemy do waszych serc, wspomóżmy dzieci, podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci (Ośrodka Preadopcyjnego) przy ul. Michałowskiego 30 w Częstochowie.
Świetlica szkolna przypomina o corocznej akcji zbiórki darów dla niemowląt. Produkty zbierane są do 30 maja 2015r. i zostaną przekazane do ośrodka w pierwszych dniach czerwca w ramach Dnia Dziecka.
Zakład potrzebuje nieustannej pomocy, aby wypełniać swoje podstawowe cele. Nie pozostańmy więc obojętni!

Zaproszenie do obejrzenia repliki obrazu

Spektakl „Szkoła z klasą”


W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu teatralnym. Do naszej szkoły zawitał Teatr Kurtyna z Krakowa. Teatr ten jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce . Jego działalność skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno – profilaktycznych.
Spektakl „Szkoła z klasą” zaprezentowany młodzieży zawierał w sobie wiele treści o charakterze dydaktycznym i profilaktycznym takich jak:
– problem nietolerancji w odniesieniu do osób o innych cechach fizycznych, osobowościowych oraz osób o odmiennej sytuacji materialnej,
– zdecydowana krytyka i negacja stosowania używek ( papierosy, alkohol), ukazanie ich zgubnego wpływu dla zdrowia psychicznego i fizycznego u młodego człowieka,
– krytyka „chuligaństwa” słownego, czyli agresji, wulgaryzmów i wyzwisk w komunikacji interpersonalnej,
– propagowanie pozytywnej, uczciwej ścieżki zdobywania swojego miejsca w grupie. (więcej…)

Plebiscyt Energa Basket Cup – WYSTARCZY ZAGŁOSOWAĆ!


Nasze Gimnazjum bierze udział plebiscycie Energa Basket Cup. Głosowanie na szkoły potrwa do 8 maja. Głosy będzie można oddawać za pomocą kliknięć, facebooka i drogą sms-ową. Warto wziąć udział w plebiscycie Energa Basket Cup. Szkoła, które zdobędzie najwięcej głosów wygrywa wizytę Energa Basket Cup Truck, podczas której główną atrakcją będzie koncert O.S.T.R. i koszykarski show w wykonaniu Kacpra „Kapcy” Lachowicza.

Ponadto do szkół, które zdobędą najwięcej głosów w każdym z województw (15 szkół) przyjedzie ze swoim motywacyjnym koszykarskim show Kacper „Kacpa” Lachowicz.

Dodatkowo nagrody – zestawy piłek do koszykówki oraz tablic edukacyjnych z autografem Adama Wójcika, otrzyma pięć szkół z każdego województwa, z największą ilością głosów.

GŁOSUJ NA:

Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie

Dziennie możesz oddać 5 głosów na naszą kandydaturę!!!

Potrójny sukces naszych recytatorów!

Zwycięstwa naszych uczniów w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Mykanowie nie należą do rzadkości. W latach ubiegłych zdarzały się nagrody w jednej lub we dwóch kategoriach wiekowych, ale nigdy dotąd uczniowie nie punktowali w wszystkich kategoriach.
10 kwietnia 2015 roku odbyła się już XXVII edycja tegoż konkursu. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach recytatorskich (27 marca 2015 roku) w następujących kategoriach: (więcej…)

Świąteczne życzenia

Radosnych,
pełnych spokoju i pogody ducha
Świąt Wielkanocnych

życzą Nauczyciele
Zespołu Szkół
w Czarnym Lesie

Nasi uczniowie w Odysei Umysłu


Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.
W tegorocznej edycji tego konkursu wzięli udział uczniowie klas III w następującym składzie: Paulina Labocha, Weronika Woźniak, Karolina Żurawska, Kordian Dobosik, Weronika Kucharska i Karolina Tarczyńska. Opiekę trenerską objęła Maria Wróblewska. Eliminacje Regionalne 24 edycji ogólnopolskiego konkursu Odysei Umysłu – krajowego etapu międzynarodowego konkursu edukacyjnego Odyssey of the Mind, odbyły się 7 marca 2015 r. w Krakowie. (więcej…)

Dzień otwarty w Zespole Szkół w Czarnym Lesie

SP_VERT_CMYK

Dyrekcja Zespołu Szkół w Czarnym Lesie serdecznie zaprasza rodziców oraz dzieci 6 i 7 letnie na dzień otwarty w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w dniu 31 marca 2015 r.
W tym samym dniu zapraszamy również tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, którzy zechcą kontynuować naukę w Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie do odwiedzenia murów naszej Szkoły.

 
Strona 30 z 42« Pierwsza...1020...282930313233...40...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.