Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn: „Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm.)

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
ul. Szkolna 6
NIP 573- 283- 49- 48
tel. 34 328 02 52
email: spczarny@o2.pl

zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6”

Pełna informacja do pobrania/przejrzenia:

  Zapytanie ofertowe (475,9 KiB, 650 pobrań)

Z wizytą kolędową


Mimo, że święta już dawno za nami, to świąteczna aura zapanowała pośród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 17 stycznie 2018 roku wolontariusze z naszej szkoły wraz z zespołem „DOMINO’’ pod opieką pani Doroty Piętak i pana Sławomira Górnickiego udali się do DPS w Częstochowie przy ulicy Wieluńskiej. Wspólne kolędowanie oraz recytacja wierszy bożonarodzeniowych rozpoczęły spotkanie z podopiecznymi ośrodka. Mieszkańcy ciepło przywitali artystów i ze wzruszeniem słuchali występów. Seniorzy na miarę swoich możliwości chętnie włączali się we wspólne kolędowanie. Nasza szkoła otrzymała serdeczne podziękowania od siostry dyrektor i mieszkańców tego domu. Po przedstawieniu występujący udali się na słodkie „co nieco’’. Był też czas na odwiedziny swoich starszych przyjaciół i dzielenie się przeżyciami z tego występu. Na zakończenie wizyty uczniowie udali się na Jasną Górę, aby zobaczyć ruchomą szopkę . Wspólny spacer i zabawy na śniegu dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń. Zapewne wielu uczniów z naszej szkoły jeszcze nie jeden raz odwiedzi mieszkańców DPS, a nasi młodsi koledzy już planują godnie zastąpić odchodzących wolontariuszy.
Julita Łuszczyńska- wolontariuszka 😀

„Jaka to kolęda?”


Okres świąt Bożego Narodzenia, to szczególny czas niesienia wzajemnej pomocy, miłości, szacunku i zrozumienia. Kierując się tą ideą, w dniu 10. 01. 2018r. odbył się szkolny konkurs pt.: „Jaka to kolęda?”.
Dwuosobowe drużyny zmagały się z konkurencjami na temat znajomości polskich kolęd. Cieszymy się bardzo, że swoje umiejętności mogli także zaprezentować uczniowie, którzy muszą włożyć o wiele więcej pracy i wysiłku, aby osiągnąć sukces, a w dążeniu do celu pomagali im ich szkolni koledzy i koleżanki.
Jednym z celów konkursu była nauka empatii, wrażliwości na drugiego człowieka oraz wzajemna tolerancja i szeroko pojęta integracja.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania oraz świetnej zabawy. Każdy z biorących udział uczniów otrzymał dyplom oraz nagrody stosowne do zajętego miejsca. Liczymy na wasz udział w następnych konkursach.

Monika Niemczyk

Projekt eTwinning – Christmas Cards


W grudniu 2017 roku klasy czwarte pod opieką swoich nauczycielek języka angielskiego wzięły udział w międzynarodowym projekcie eTwinning – Christmas Cards. Realizacja tego projektu była okazją do wymiany samodzielnie stworzonych kartek świątecznych z uczniami z innych krajów. Partnerami w projekcie były szkoły z Włochy, Serbii, Bułgarii, Turcji, Rumuni, Czech, Hiszpanii i Polski. Dzięki dołączonym do kartek informacjom uczniowie mieli okazję przekonać się jakie zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem mają ich rówieśnicy. Udział w akcji był jednym z elementów realizowanego w naszej szkole projektu Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej.
Zdjęcia z przygotowań do realizacji projektu i otrzymanych przez naszych uczniów kartek można podziwiać w galerii.
Karolina Woźniak
Aneta Budzikur

Zmiana terminu spotkania z rodzicami


Na prośbę Rady Rodziców śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędzie się 22 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00, a nie jak wcześniej planowano 25 stycznia.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich Rodziców!

Zielona Pracownia w Czarnym LesieAkcja charytatywna


Dnia 14 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie rozpoczęła się akcja charytatywna, która miała na celu zbiórkę pieniędzy na zakup paczek świątecznych dla osób potrzebujących z okolic Czarnego Lasu. Przedsięwzięcie trwało do 18 grudnia 2017 roku i w tym czasie udało nam się zebrać 360 złotych. W paczkach znalazły się artykuły spożywcze oraz drobne upominki. Zaakceptowane przez Dyrekcję Szkolną paczki gotowe były do odebrania w sekretariacie szkolnym. Akcje zainicjowali uczniowie klasy IIIa gimnazjum razem z Jakubem Fidurą i Nicolą Skowron z klasy IIIb gimnazjum oraz Patrycją Szczypior z klasy IIa gimnazjum. Zbiórkę nadzorowały Pani Justyna Stefańska i Maria Wróblewska. Dzięki szlachetnym sercom i dużej ofiarności Uczniów oraz Nauczycieli z naszej placówki, zbiórka ta zakończyła się wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zorganizować podobną akcję charytatywną.

„Zima z książką”

Zaproszenie

Wycieczka do Warszawy


11 grudnia uczniowie, głównie klas trzecich gimnazjum, byli na wycieczce w Warszawie. W ramach jej programu uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich i Sejm RP.
Muzeum Historii Żydów Polskich jest miejscem szczególnym. Podjęto w nim próbę ukazania wzajemnych, polsko – żydowskich relacji na przestrzeni ponad 1000 lat. Oczywiście największe emocje wśród uczniów wzbudziły dramatyczne losy Żydów w okresie II wojny światowej. Zapewne zdobyta wiedza przyda się im w trakcie zwiedzania obozów w Auschwitz i Birkenau, do których wybierają się w przyszłym roku.
W Sejmie RP większość naszych uczniów już była. Jednak tym razem wyjazd i obiad (w stołówce poselskiej) finansowane były przez Kancelarię Sejmu RP. Organizacją pobytu w naszym parlamencie zajmował się Pan Patryk Kubat, były uczeń naszej szkoły, a obecnie pracownik biura poselskiego Tomasza Jaskóły. Władza ustawodawcza, ze względu na swoje kompetencje, jest najważniejszym organem w naszej strukturze władzy. Uczniowie, przy okazji każdej wizyty w Sejmie RP komentują bieżące wydarzenia, kierując się wielką troską o dzień dzisiejszy i swoją przyszłość. Niestety, w ostatnich latach, kolejne zwiedzania wiążą się z coraz większymi utrudnieniami, głównie na zewnątrz całego kompleksu.

Jarosław Lubkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.