Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 – informacje dodatkowe dla RodzicówSzanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną – ze względu na Państwa bezpieczeństwo i nasze, rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.
Należy zaznaczyć, iż nie wrócimy do szkoły przed zakończeniem rekrutacji, organ prowadzący nie zmienił jego terminu, więc obowiązuje termin do 31 marca 2020r.
Prosimy o przesyłanie dokumentacji mailem w formie dokumentu elektronicznego, skanu lub nawet fotografii. Oryginały mogą dotrzeć później, kiedy szkoła zostanie otwarta.
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej są udostępnione wnioski dot. rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

List MEN dotyczący rekrutacji

  List MEN (2,2 MiB, 52 pobrań)


Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia z obwodu (262,0 KiB, 86 pobrań)

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu (291,2 KiB, 66 pobrań)

  Oświadczenie woli rodzica (274,8 KiB, 95 pobrań)

Zadbaj o bezpieczeństwo w internecie

Motywacja

Informacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną – ze względu na Państwa bezpieczeństwo i nasze, rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Prosimy o przesyłanie dokumentacji w formie skanów lub nawet fotografii. Przypominamy, ze na naszej stronie internetowej są udostępnione wnioski dot. rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

List MEN dotyczący rekrutacji

  List MEN (2,2 MiB, 52 pobrań)


Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia z obwodu (262,0 KiB, 86 pobrań)

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu (291,2 KiB, 66 pobrań)

  Oświadczenie woli rodzica (274,8 KiB, 95 pobrań)

Koronawirus informacje

WAŻNE TELEFONY:
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie: 661 868 810; 577 818 388
MINISTERSTWO ZDROWIA INFOLINIA: 800-190-590

Informacje odnośnie płacenia za obiadySzanowni Państwo

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności za obiady przelewami bankowymi. Nie będziemy przyjmować płatności w gotówce.
Dane do wpłat:
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
Numer konta: 94 8258 0005 2000 0017 0875 0001
Tytuł wpłaty: Wpłata za żywienie – luty 2020, imię i nazwisko ucznia, klasa

Zawieszenie zajęć – informacje dodatkowe dla Rodziców i Uczniów!!!

UWAGA!!!
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Pamiętajcie, że obecny czas wolny, to nie czas wakacji i przerwy od nauki. Proszę konsultować się ze swoimi nauczycielami i samodzielnie realizować nauczanie zdalne (np. przez iDziennik). Po powrocie do szkoły, materiał realizowany we własnym zakresie będzie doprecyzowany przez nauczycieli podczas lekcji.
Przypominamy również o ograniczeniu kontaktów towarzyskich do niezbędnych. W świetle prawa uczniom przebywających poza domem bez opieki grozi kontrola policyjna, ze skutkiem dla rodziców, czyli mandatem w wysokości 500 zł.
Nadmieniamy również, że sekretariat szkoły będzie czynny od 8 do 14, w celu załatwienia niezbędnych spraw lub w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych dla klas I.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – informacje dodatkowe dla Rodziców!!!

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca spotkania z Rodzicami zaplanowane na 17 marca zostają odwołane!
W związku z tym, że nie odbędzie się DZIEŃ OTWARTY w szkole, zapraszamy indywidualnie rodziców z wnioskami do zapisania dziecka do szkoły.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych):
• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. (więcej…)

Strona 5 z 53« Pierwsza...345678...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.