Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!!!

Zwracamy się z prośbą o kontakt ze szkołą w sprawie problemów Waszych dzieci lub pytań dotyczących samej szkoły.
Tym samym zachęcamy Państwa do zachowania tzw. „drogi służbowej”. Dyrekcja i nauczyciele są otwarci na kontakt z Wami, do czego gorąco zachęcamy.

Serdecznie pozdrawiamy,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Spotkanie informacyjne (ponowne)

Z uwagi na niską frekwencję w dniu 26 września zapraszamy ponownie rodziców uczniów klas III Gimnazjum i klasy 8 Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie na spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00.

Piknik integracyjny

Z dala od sieci wi-fi, daleko od komputerów i telefonów, z wymarzoną pogodą i mnóstwem atrakcji – tak spędziliśmy piątkowe przedpołudnie w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie . Dnia 21. 09. 2018r. nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach programu „Akcja Integracja”. Celem programu jest uczenie tolerancji i empatii, nabywanie umiejętności interpersonalnych, bliższe poznanie uczniów z innych klas, a także uwrażliwienie naszych wychowanków na potrzeby ich niepełnosprawnych kolegów.
Piątkowe spotkanie rozpoczęło cykl zajęć zaplanowanych do realizacji w programie pt.: „Akcja Integracja”. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – V SP, wśród których powitaliśmy nowych uczniów naszej szkoły. Zalety gier i zabaw integracyjnych można by mnożyć, ale wyróżnimy te z użyciem chusty animacyjnej, bo to one sprawiły uczestnikom najwięcej radości. Pozwoliły one na przełamanie bariery wstydu i nieśmiałości, ułatwiły wzajemne poznanie imion nowych kolegów i wymianę podstawowych informacji o sobie, a także pobudziły wyobraźnię dzieci, a dodatkowe rekwizyty uatrakcyjniły zabawę. Zadania uczyły nie tylko przestrzegania zasad i słuchania poleceń prowadzących ćwiczenia nauczycielek, ale przede wszystkim, uczyły szacunku do kolegów i słuchania ich wypowiedzi. Zabawy pozwoliły również doświadczyć „bycia w grupie”, nabrać zaufania do współtowarzyszy, a co najważniejsze wywołały dobry nastrój i przyniosły psychiczne odprężenie.
Spotkanie zakończył wspólny piknik, w czasie którego dzieci bez skrępowania i otwarcie rozmawiały. Przyjemnie było posłuchać jak wymieniają się uwagami na różne tematy, prezentują swoje zainteresowania i pasje. Jak się okazało znalazło się wielu pasjonatów piłki nożnej, a że to temat rozległy, było o czym dyskutować.
Piątkowe spotkanie zaliczyć należy do udanych. Wspólnie przełamywaliśmy bariery nieśmiałości. Raz po raz udowadnialiśmy, że „razem raźniej” i że tak jest najlepiej! Tak właśnie buduje się relacje, które zostają w nas na długo. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Monika Niemczyk
Karolina Banasiak

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców uczniów klas III Gimnazjum i klasy 8 Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie na spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godzinie 15.30.

Spotkanie z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie PPPP

Szanowni rodzice uczniów posiadających orzeczenie PPPP – w związku z dyspozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej zwracamy się z prośbą o przybycie na spotkanie w środę – 26 września 2018 r. o godz. 15.00. Tematyka spotkania będzie dotyczyć specjalnych potrzeb edukacyjnych wymienionej grupy uczniów oraz planowanych działań szkoły na rzecz edukacji włączającej.
Maria Wróblewska

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie –to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu .
Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji 200- lecia Drugiej Wojny Polskiej – Inwazji na Rosję i najazdu Napoleona, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie.
Pierwsze Narodowe czytanie zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski.
Celem akcji jest obecność literatury narodowej nie tylko w szkole, ale również w każdym domu aby stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Publiczne czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012roku w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz słuchaczy.
W 2013 w akcji uczestniczyli już mieszkańcy ponad 700 miejscowości. Kancelaria prezydencka przygotowała specjalną pieczęć oraz plakat, autorstwa Piotra Młodożeńca. Odczytywano fragmenty dzieł Aleksandra Fredry.
Z roku na rok ” Narodowe czytanie” zatacza coraz szersze kręgi, przekroczyło granicę naszego państwa, a także Europy.
W tym roku nasza szkoła przystąpiła do tej akcji, zgłaszając swój udział do kancelarii Prezydenta RP i zostaliśmy oznaczeni na mapie Polski.

Po raz pierwszy wspólnie – chętni uczniowie klas VI, VII, VIII, IIIG – czytali i słuchali utworu Stefana Żeromskiego pt. ” Przedwiośnie”. Oczywiście – przed lekturą – w trakcie pogadanki zebrani dowiedzieli się, że powodem wybrania tej książki był czas jej powstania / 1921-1924 / oraz tematyka. Autor opisuje pierwsze lata wolnej Polski, budzenie się do życia wolnego narodu i tworzenie wolnego państwa.
Mamy nadzieję, iź akcja „Narodowego czytania” wpisze się na stałe w kalendarz działań Samorządu szkolnego i wszystkich uczniów.
Chętnym dziękuję, a niezdecydowanych zapraszam!
Marzanna Kudrzyn-Kowalska

Wolontariat – spotkanie integracyjne

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wolontariusze pod opieką nauczycieli Doroty Piętak i Moniki Niemczyk udali się na spotkanie integracyjne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Antoniego w Częstochowie. Siostra dyrektor DPS z radością powitała wszystkich przybyłych: tych, którzy już mają za sobą doświadczenie w tej pracy, jak i tych początkujących. Mówiła młodzieży: „Ludzie, którzy tutaj mieszkają mogą Was czegoś nauczyć, ponieważ mają za sobą wielkie i bardzo bogate doświadczenia życiowe…”. Zachęcała wolontariuszy, aby w wolnej chwili odwiedzali mieszkańców DPS, gdyż z tęsknotą i radością oczekują oni na każdą wizytę. Prosiła, aby swoją młodość i radość wnosili w życie tych, którzy tego bardzo potrzebują. Wolontariusze nie marnowali czasu i już pierwsze godziny pobytu poświęcili na rozmowy, śpiewy i spacery z podopiecznymi Sióstr Miłosierdzia , o czym świadczą te fotografie.

Dorota Piętak

Zebranie trójek klasowych

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
zaprasza na zebranie trójek klasowych
w dniu 11 września 2018 r. (wtorek)
o godz. 18.00
w świetlicy szkolnej.

Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018r.

W zakładce Download/Dokumenty zamieszczamy aktualny rozkład dowozów i odwozów obowiązujący od 6 września 2018r.

Plik do pobrania/obejrzenia:

  Rozkład dowozów i odwozów od 6 września 2018 r. (277,7 KiB, 144 pobrań)

Zebranie z rodzicami

Dyrekcja oraz wychowawcy
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
zapraszają na zebranie w dniu 05 września 2018 r.
(środa) o godz. 17.00
na sali gimnastycznej
następnie w salach lekcyjnych

Strona 5 z 42« Pierwsza...345678...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.