Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.Szanowni Rodzice i Uczniowie klasy 8!

w nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wielu pytań i wątpliwości firma VULCAN organizuje Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji

Odbiór kart zdrowia – dotyczy uczniów klasy 8

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pani higienistka będzie 18 czerwca 2020 r. (tj. czwartek) od godz. 9:00 do 12:00 w szkole (gabinet pielęgniarki) i bardzo prosi, aby każdy uczeń klasy 8 przyszedł osobiście po odbiór swojej karty zdrowia.

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie Vulcan Śląskie NabórSzanowni Rodzice i Uczniowie klasy 8!

Poniżej zamieszczamy link do systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców:
Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Ogłoszenie dotyczące nauki gry na instrumentach (lekcje online)

I Piknik Rodzinny

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Dziś miał się odbyć nasz I Piknik Rodzinny, mający być Świętem Rodziny, czyli połączonym Dniem Matki i Ojca, jak i Dniem Dziecka.
Z przyczyn niezależnych od nas wszystkich nie możemy wspólnie Świętować. W związku z tym zarówno Rodzicom jak i wszystkim Dzieciom, a naszym Uczniom pragniemy złożyć najpiękniejsze życzenia. Rodzicom – cierpliwości, uśmiechu na co dzień, realizacji swoich marzeń i pasji pomimo wszystko, zadowolenia ze swoich pociech. A naszym Uczniom z okazji Dnia Dziecka radości niczym nie zmąconej, spełnienia marzeń i wszelkiej słodkości. A ogólnie Wszystkim życzymy wiary i nadziei na lepsze jutro, że będzie lepiej, że jeszcze wszystko wróci do normalności.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami Szkoły

Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

uprzejmie informujemy że od 4.06.2020 r. (tj. czwartek), będą odbywały się konsultacje z pedagogiem szkolnym w godzinach od 9:30 do 11:00 w każdy czwartek oraz z psychologiem szkolnym w godzinach 12:30 do 13:30 również w każdy czwartek, po uprzednim umówieniu się.

Procedury i oświadczenie do podpisu przez rodzica/opiekuna wraz z informacją o COVID-19 – dot. konsultacji dla uczniów kl. 4-7

Drodzy Rodzice!

Konsultacje dla uczniów klas 4 – 7 zaczynają od 1.06.2020 r.
Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji, procedury i oświadczenie do zapoznania się z nimi przez rodziców, w celu podpisania wymaganych oświadczeń i procedur.
Uczeń jednorazowo, przed konsultacjami przynosi podpisane dokumenty, które są zamieszczone poniżej.

Beata Sikorska

Procedury i oświadczenie:

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - klasy 4 - 7 (196,7 KiB, 144 pobrań)

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły (189,2 KiB, 173 pobrań)

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8 (188,0 KiB, 487 pobrań)

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 (190,1 KiB, 190 pobrań)

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las (383,0 KiB, 121 pobrań)

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko (190,2 KiB, 161 pobrań)

Aktualizacja „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym”

Informujemy, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:
– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
– zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacji prawnych,
– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.
Link bezpośredni do Informatora:
Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Informacja dla Uczniów i Rodziców dotycząca konsultacji

Uprzejmie przypominamy, że jest możliwość skorzystania z konsultacji, po uprzednim umówieniu ich z nauczycielem je prowadzącym, który musi czuwać nad odpowiednią ilością uczniów w sali lekcyjnej, w której odbywają się konsultacje.

Procedury i oświadczenie do podpisu przez rodzica/opiekuna wraz z informacją o COVID-19 – dot. konsultacji dla uczniów kl. 4-8

Drodzy Rodzice!

Konsultacje dla uczniów klas 8 zaczynają się od 25.05.2020 r., a uczniowie klas 4 – 7 dołączają od 1.06.2020 r.
Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji, procedury i oświadczenie do zapoznania się z nimi przez rodziców, w celu podpisania wymaganych oświadczeń i procedur.

Beata Sikorska

Procedury i oświadczenie:

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 (190,1 KiB, 190 pobrań)

  Oświadczenie rodzica - dotyczy klas 4-8 (188,0 KiB, 487 pobrań)

  Procedura dotycząca konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie szkoły (189,2 KiB, 173 pobrań)

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las (383,0 KiB, 121 pobrań)

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko (190,2 KiB, 161 pobrań)

  Harmonogram konsultacji nauczycieli - od 25 maja (189,4 KiB, 95 pobrań)

Strona 6 z 57« Pierwsza...456789...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.