Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Zawieszenie zajęć – informacje dodatkowe dla Rodziców i Uczniów!!!

UWAGA!!!
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Pamiętajcie, że obecny czas wolny, to nie czas wakacji i przerwy od nauki. Proszę konsultować się ze swoimi nauczycielami i samodzielnie realizować nauczanie zdalne (np. przez iDziennik). Po powrocie do szkoły, materiał realizowany we własnym zakresie będzie doprecyzowany przez nauczycieli podczas lekcji.
Przypominamy również o ograniczeniu kontaktów towarzyskich do niezbędnych. W świetle prawa uczniom przebywających poza domem bez opieki grozi kontrola policyjna, ze skutkiem dla rodziców, czyli mandatem w wysokości 500 zł.
Nadmieniamy również, że sekretariat szkoły będzie czynny od 8 do 14, w celu załatwienia niezbędnych spraw lub w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych dla klas I.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – informacje dodatkowe dla Rodziców!!!

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca spotkania z Rodzicami zaplanowane na 17 marca zostają odwołane!
W związku z tym, że nie odbędzie się DZIEŃ OTWARTY w szkole, zapraszamy indywidualnie rodziców z wnioskami do zapisania dziecka do szkoły.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych):
• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. (więcej…)

Zmiana terminu spotkań z RodzicamiTermin najbliższego spotkania z Rodzicami został zmieniony z 18 marca na 17 marca. Spotkania z Rodzicami rozpoczną się o godzinie 17.00.


Egzamin ósmoklasisty 2020 – informacje dla uczniów i dla rodziców

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty w 2020r. przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klasy ósmej – kilka kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym
b) struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c) zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
e) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
f) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
g) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
h) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Przypominamy również, że na stronie internetowej CKE (w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
b) przykładowe arkusze egzaminacyjne
c) od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.

Zaproszenie na Dzień Otwarty

„Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a uczeń wejść już musi sam”

To chińskie powiedzenie dosłownie i przenośnie wpisuje się w to, co będzie się działo w naszej szkole. W czwartek 12 marca w godzinach od 13.00 do 16.00 otworzymy nasze drzwi dla przyszłych uczniów i ich rodziców oraz pokażemy, jak pracujemy i w jakim kierunku podążamy.
Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych zajęciach.

Program Rekolekcji WielkopostnychRekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie odbędą się w dniach od 16 do 18 marca 2020 roku.
Program tych dni jest następujący:


PONIEDZIAŁEK, 16 marca 2020 r.
Godz. 8.30 – 9.20 klasy: VII i VIII (nauka rekolekcyjna w kościele)
Godz. 9.30 – 10.15 klasy: IV, V i VI (nauka rekolekcyjna w kościele)
Godz. 10.15 – 10.55 klasy: I, II i III (nauka rekolekcyjna w szkole)


WTOREK, 17 marca 2020 r.
Dzień Sakramentu Pokuty

Godz. 8.30 – 9.30 klasy: VII i VIII ( spowiedź w kościele)
Godz. 8.30 – 9.30 klasy: IV, V i VI ( nauka rekolekcyjna w szkole)
Godz. 9.30 – 10.30 klasy: IV, V i VI ( spowiedź w kościele)
Godz. 9.30 – 10.30 klasy: VII i VIII ( nauka rekolekcyjna w szkole)
Godz. 10.30 – 11.15 klasy: I, II i III (nauka rekolekcyjna w szkole)


ŚRODA: 18 marca 2020 r.
Zakończenie Rekolekcji Szkolnych

Godz. 9.00 Msza Święta (wszystkie klasy)

Informacja dla RodzicówDyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na stan zdrowia swoich dzieci i w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia, grypy – zapewnili im opiekę w domu i nie posyłali ich do szkoły.Informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia:
– często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żelów na bazie alkoholu (min.60%),
– podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody,
– zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, co kaszlą, kichają i mają gorączkę,
– unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem,
– jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej,
używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Instrukcja mycia rąk


Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.


Ważne – częstochowska infolinia – telefon dla osób, które wróciły z rejonów zakażonych (CHINY, WŁOCHY itd tel.: 34 344 99 69

Telefon alarmowy, na który należy dzwonić w sytuacjach wymagających interwencji w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
661-868-810

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że bieżące informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronach:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC)
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Większości z nas luty kojarzy się przede wszystkim z walentynkami oraz czasem karnawałowych zabaw. Mało kto wie jednak, że 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ten dzień przypomina nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.
Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień, upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.
Na świecie, jak podają dane statystyczne, istnieje około 6 tysięcy żywych języków. Szacuje się, że w historii ludzkości istniało ich dwa razy tyle, z czasem jednak niektóre z nich zaczęły zanikać i stały się martwe. Mieszkańcy Ziemi nie tylko gubią swoją tożsamość narodową, ale w wyniku migracji doprowadzają także do zacierania się, bądź też całkowitego zaniku ojczystych dialektów. Niemal połowa języków świata jest zagrożona utratą w ciągu następnych dwóch, trzech pokoleń. Od 1950 r. umarło 250 języków. I to budzi niepokój UNESCO. Dlatego więc Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w swoim założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Szacuje się, że polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. (więcej…)

Strona 6 z 53« Pierwsza...456789...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.