News

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2020

Tegoroczne obchody naszego wspólnego święta zmieniły formę, jest to znak obecnych czasów. Głównie przeniosły się do sieci. Opiekunowie i uczniowie jak zwykle spisali się na medal. Przygotowali artystyczny program w postaci przedstawienia w formie pantomimy na temat codzienności szkolnej, pokazując typy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Fragmenty przedstawienia oraz zdjęcia znajdują się na profilu naszej placówki na fb. Dziewczynki ze szkolnego chóru Domino wykonały piosenkę, której tekst znajduje się poniżej:
Za dużo roboty, by spokojnie siąść,
Za dużo papierów, by kawusię wypić,
Za dużo klasówek do sprawdzenia ma,
Za dużo dyżurów , żeby dało się zjeść!
Dziś chcemy docenić ten codzienny trud,
Wlewania do głowy wiedzy i cnót,
Mówimy dziękuję za cierpliwość i
Trudy wychowania i uśmiech co dnia!
Życzymy Sobie i Wam by Nas było stać na same szóstki.
Szczęścia ile się da, spokoju w bród,
Grzecznych dzieci wokół.

Od września do czerwca uczycie Nas, że
nauka potęgą, a wiedza to klucz!
Te rady przydadzą nam do życia się,
Będziemy wspominać dozgonnie je!
Życzymy Sobie i Wam by Nas było stać na same szóstki.
Szczęścia ile się da, spokoju w bród,
Grzecznych dzieci wokół.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania piosenki na profilu fb SP Czarny Las. Oprócz wyżej wymienionych nagrań i zdjęć, zamieściliśmy na powyższym profilu również życzenia z okazji tego święta.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowania tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej: paniom: Mirosławie Murek, Justynie Stefańskiej, panom: Sławomirowi Górnickiemu , Łukaszowi Stefańskiemu oraz uczniom z klas 6 a i 6 b serdecznie dziękujemy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.