News

Piknik Naukowy EduScience


W ramach uczestnictwa w projekcie EduScience w naszej szkole w dniu 3 czerwca odbędzie się Piknik Naukowy. W trakcie Pikniku Centrum Edukacji EduFun zrealizuje dla uczniów naszego Gimnazjum i naszych gości – uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – warsztaty, lekcje i pokazy.
Projekt EDUSCIENCE jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.
Piknik kojarzony jest przede wszystkim z wypoczynkiem na świeżym powietrzu, wydarzeniem odbywającym się w plenerze. W Projekcie EDUSCIENCE proponowana jest jednak jego alternatywna wersja.
Głównym celem organizowanych Pikników EDUSCIENCE jest uatrakcyjnienie, a co za tym idzie, zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką, fizyką, chemią, geografią, biologią czy przyrodą. Pokazujemy jak ciekawa może być nauka. Uczniowie i uczennice biorą czynny udział w przygotowanych warsztatach, co idealnie połączy zabawę z nauką i pozwoli lepiej zrozumieć przedstawianą problematykę dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy.

Oto atrakcje, które zapewnia program Pikniku:

 • ogólnodostępny pokaz naukowy rozpoczynający Piknik EDUSCIENCE,
 • warsztaty naukowe,
 • pokazy w planetarium,
 • stanowiska samoobsługowe,
 • dla klas uczestniczących w projekcie (zarówno ze szkoły, w której odbywa się piknik, jak i szkół zaproszonych) zorganizowane będą 45-minutowe lekcje dydaktyczne.
 • Program Pikniku Naukowego w Czarnym Lesie

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
  ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
  na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
  być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
  lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.