Polityka jakości

Wysoki standard naszych usług jest najważniejszą podstawą długofalowego rozwoju szkoły. Będziemy zmierzać do uzyskania w przyszłości pozycji wiodącej szkoły publicznej i jednocześnie dążyć do stałej poprawy jakości naszych usług poprzez:

  1. zapewnienie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie,
  2. budowanie wzorowego systemu opiekuńczo-wychowawczego,
  3. stworzenie trwałej, rodzinnej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa dzieciom oraz satysfakcję zatrudnionym pracownikom,
  4. utrzymanie i polepszenie wizerunku szkoły,
  5. systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  6. zapewnienie samowystarczalności ekonomiczno-finansowej szkoły

Najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie naszych klientów. Wymagania i zastrzeżenia klienta muszą być spełnione przez nasze zobowiązania wobec ucznia i jego rodziców. We wszystkich obszarach działalności dążymy do unikania błędów i ich konsekwentnego usuwania.

Zapewnienie realizacji i rozwoju procesów jakościowych jest w pierwszym rzędzie zadaniem pracowników zatrudnionych w Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie.