Projekty edukacyjne

lepsza_szkola

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla uczniów nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

  • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

Uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczą w tym projekcie realizując programy z języka polskiego i matematyki.

mat_innego_wym

Celem tego projektu jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele i nauczycielki będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych.

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli i nauczycielek. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzymy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami zaangażowanymi w projekt.
Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja tego projektu jest prowadzona w Szkole Podstawowej.


To ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedsiębiorczości.

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych w województwie śląskim została zakwalifikowana do udziału w tym programie.


Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet.