Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie w roku szkolnym 2017/2018:

Nazwisko i imię Funkcja
Kić Kamila przewodnicząca
Florjańska Izabela z-ca przewodniczącej
Długosz Aneta sekretarz
Kielan Malwina skarbnik
Bauć Edyta członek Rady
Bulska Marzena członek Rady
Dziewior Anna członek Rady
Kokot Aleksandra członek Rady
Kokot Marta członek Rady
Lisowski Marcin członek Rady
Wytrzymała Justyna członek Rady