Bez kategorii

Rozkład przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

Przedstawiamy tygodniowy rozkład przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego dowożącego uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w poszczególnych dniach tygodnia:

Dowozy:

Dowóz na 1 godzinę lekcyjną na 7.45

 I kurs

 6.50 Florków – 6.55 Wierzchowisko – 7.05 Antoniów – 7.07 Wola Hankowska (HEMAR) – 7.10 Wola Hankowska (Kapliczka) – 7.12 Kolonia Wierzchowisko – 7.15 Szkoła

II kurs

 7.20 Kuźnica Kiedrzyńska (Stacja) – 7.25 Kuźnica Lechowa – 7.35 Lubojna –
7.40 Szkoła

Dowóz na 2 godzinę lekcyjną na 8.40

8.10 Kuźnica Lechowa – 8.15 Kuźnica Kiedrzyńska

Dowóz dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej na drugą zmianę
od poniedziałku do piątku

Kurs
Kuźnica Lechowa – Kuźnica Kiedrzyńska – Wola Hankowska (przez Lubojnę)

10.00 Kuźnica Lechowa (sklep) – 10.05 Kuźnica Kiedrzyńska (Wkręt-met) – 10.06 Kuźnica Kiedrzyńska (Przedszkole) – 10.10 Kuźnica Kiedrzyńska (stacja paliw) – 10.20 Wola Hankowska (HEMAR) – 10.25 Szkoła

Odwozy:

Poniedziałek

13.30            Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

14.25             Wierzchowisko + Wola Hankowska

15.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum (Objazd)

Wtorek

13.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

14.25             Wierzchowisko

15.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum (Objazd)

Środa

13.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

14.25             Wierzchowisko

15.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum (Objazd)

Czwartek

13.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

14.25             Wierzchowisko

15.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum (Objazd)

Piątek

12.30             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

13.30             Wierzchowisko

14.40             Szkoła Podstawowa + Gimnazjum (Objazd)

Rozkład odjazdów i przyjazdów autobusu szkolnego do pobrania:

  Autobus szkolny - rozkład jazdy (284,8 KiB, 734 pobrań)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.