Samorząd Gimnazjum

Samorząd uczniowski Gimnazjum
w roku szkolnym 2017/2018:

Nazwisko i imię Funkcja
Filip Dobosik przewodniczący
Wiktoria Soboniak/Maria Kokot z-ca przewodniczącego
Wiktoria Kiedrzynek/Wiktoria Kweczke sekretarz
Emilia Puch skarbnik

Opiekun samorządu uczniowskiego Gimnazjum:
mgr Adriana Nabiałczyk