Samorząd SP

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2016/2017:

Nazwisko i imię Funkcja
Maria Kokot przewodnicząca
Weronika Nowak z-ca przewodniczącej
Natalia Szymańska skarbnik
Kinga Kwietniewska sekretarz

Opiekun samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej:
mgr  Marzanna Kudrzyn – Kowalska