News

Ślubowanie pierwszaków

24 października 2019 roku – 27 pierwszaków z klasy Ia i Ib zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. Na uroczystość oprócz uczniów klas I, wychowawczyń, nauczycielek wspomagających, przybyli: pani dyrektor Beata Sikorska, pan wicedyrektor Piotr Paludkiewicz, grono pedagogiczne, uczniowie wszystkich klas, zaproszone przedszkolaki z grupy starszej wraz z Panią dyrektor Grażyną Skrok i wychowawczynią Katarzyną Walczak oraz rodzice. Przygotowania do tej ważnej chwili trwały już od początku roku szkolnego. Pierwszaki ćwiczyły recytację i śpiew, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Przygotowana przez nich inscenizacja pokazała jak z „Żółtodziobów” stały się Uczniami. Zadania do wykonania przygotowała im Dobra wróżka, która chciała odczarować ich żółte dzioby, otrzymane od obrażonej Czarnej wróżki. Wykonując jej polecenia i zadania, uczniowie udowodnili, że wiedza, jaką posiadają, pozwala włączyć ich do „braci uczniowskiej”. Piękny śpiew, głośna deklamacja wierszy i odgadnięte zagadki sprawiły, że Pierwszaki mogły być pasowane na prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Po części artystycznej nastąpiła część najważniejsza, czyli Ślubowanie przed Sztandarem Szkoły. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Beata Sikorska dokonała symbolicznego pasowania, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Dzieci otrzymały od wychowawczyń dyplomy upamiętniające tę chwilę oraz granatowe birety. Ważnym momentem było wręczenie prezentów- maskotek od starszych kolegów oraz rodziców, którzy przygotowali dla dzieci personalizowane koszulki i słodycze. Po akademii osłodzono ten ważny dzień wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klas pierwszych. Ogromne podziękowania dla nich za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tego dnia. Ciastem zostali poczęstowani również nauczyciele oraz uczniowie całej szkoły. Wspomnienia związane z tą ważną uroczystością zostaną w naszej pamięci oraz na fotografiach, które były robione w ciągu całej akademii.

Magda Kałuża, Renata Paludkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.