Świetlica Gimnazjum

Świetlica Gimnazjum
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
w roku szkolnym 2017/2018
otwarta jest codziennie w godzinach:

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 700 – 930 – Łukasz Stefański
1330 – 1600 – Anna Jarzyn
Wtorek 700 – 745 – Izabela Wolska
1330 – 1530 – Joanna Wawszczak
Środa 700 – 745 – Izabela Wolska
745 – 830 – Łukasz Stefański
1330 – 1600 – Łukasz Stefański
Czwartek 700 – 830 – Joanna Wawszczak
1415 – 1600 – Łukasz Stefański
Piątek 700 – 745 – Łukasz Stefański
1430 – 1500 – Izabela Wolska