Świetlica SP | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Świetlica SP

Świetlica Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
w roku szkolnym 2017/2018
otwarta jest codziennie w godzinach:

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 700 – 830 – Izabela Wolska
700 – 1230 – Anna Jarzyn
930 – 1000 – Izabela Wolska
1230 – 1330 – Karolina Banasiak
1330 – 1600 – Izabela Wolska
Wtorek 700 – 1200 – Anna Knapik
800 – 830 – Karolina Banasiak
1130 – 1500 – Anna Jarzyn
1230 – 1430 – Izabela Wolska
1415 – 1600 – Łukasz Stefański
Środa 700 – 745 – Łukasz Stefański
800 – 830 – Anna Jarzyn
830 – 930 – Łukasz Stefański
930 – 1600 – Anna Jarzyn
1030 – 1130 – Łukasz Stefański
1230 – 1330 – Izabela Wolska
1230 – 1430 – Agnieszka Kustra
1330 – 1600 – Łukasz Stefański
Czwartek 700 – 1600 – Anna Knapik
800 – 830 – Karolina Woźniak
1230 – 1330 – Karolina Banasiak
1330 – 1415 – Anna Jarzyn
1415 – 1600 – Łukasz Stefański
Piątek 700 – 930 – Karolina Woźniak
800 – 1030 – Anna Jarzyn
930 – 1130 – Izabela Wolska
830 – 930 – Łukasz Stefański
1230 – 1330 – Izabela Wolska
1330 – 1430 – Karolina Banasiak
1130 – 1600 – Anna Jarzyn

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.