News

Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka. Obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Dzień ten przypomina Polakom, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest dobrem trwałym, tylko dobrem danym, które trzeba pielęgnować.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów. Przez 123 lata nasz kraj znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tak wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, religię i obyczaje. Jednak pomimo niewoli, tłumionych powstań i represji politycznych Polacy nigdy nie porzucili swoich marzeń o wolności.
Drodzy uczniowie, chcielibyśmy was i waszych rodziców zachęcić do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia. Oto kilka propozycji:
Zapraszamy was do obejrzenia krótkiego filmu. Dowiecie się z niego jak biały orzeł na czerwonym tle stał się godłem Polski, skąd się wzięły kolory na polskiej fladze i dlaczego Mazurek Dąbrowskiego to wyjątkowa pieśń.

Zapraszamy także do udziału w grach edukacyjnych MEN „Godność, wolność, niepodległość”, które znajdziecie pod poniższymi adresami:
Link ogólny: https://niepodlegla.men.gov.pl
„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11: 11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie możemy zrobić tego wspólne, więc śpiewajmy w małych grupach.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.