News

Testy diagnostyczne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu eAkademia Przyszłości, 5 października rozpoczynamy diagnozowanie uczniów.

Terminy i czas trwania testów diagnostycznych

 • Matematyka z elementami przedsiębiorczości
  informatyki od 5 do 7 października 2010 r.
 • Język angielski lub test kompetencji językowych dla uczniów, którzy nie uczyli się wcześniej języka angielskiego od 11 do 12 października 2010 r.
 • Przedmioty przyrodnicze od 18 do 20 października 2010 r.

Czas trwania poszczególnych testów diagnostycznych wynosi 45 minut.

Dla uczniów z dysfunkcjami: 60 minut.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia testów diagnostycznych ustalony przez dyrektora gimnazjum:

 • Test – matematyka z elementami przedsiębiorczości – 5. 10. 2010 (wtorek)
  • Klasa IB 10.00 -10.45 (3 lekcja) sala nr. 5 i 17
  • Klasa IA 11.55 -12.40 (5 lekcja) sala nr. 5 i 17
 • Test językowy (predyspozycji językowych) – 11. 10. 2010 (poniedziałek)
  • Klasa IA 8.15 -9.00 (1 lekcja) sala nr. 5 i 17
  • Klasa IB 9.05 -9.50 ( 2 lekcja) sala nr. 5 i 17
 • Test z części przyrodniczej – 18. 10. 2010 (poniedziałek)
  • Klasa IA 8.15 -9.00 (1 lekcja) sala nr. 5 i 17
  • Klasa IB 9.05 -9.50 ( 2 lekcja) sala nr. 5 i 17

Wersję demonstracyjną testu diagnostycznego oraz instrukcję dla ucznia można znaleźć na stronie www.eakademiaprzyszlosci.pl w zakładce „Strefa uczestnika projektu” w dziale„Testy diagnostyczne”.

Przykładowy test diagnostyczny można rozwiązać wcześniej wpisując kod aktywacyjny Etesty2010DemoGi oraz swój numer w dzienniku.

Kliknij, by rozpocząć przykładowy test diagnostyczny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.