News

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100. rocznicę odzyskania suwerenności

Dnia 9. 11. 2018 r. w piątek w naszej szkole pod kierunkiem pani Justyny Stefańskiej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Akademia rozpoczęła się w dość nietypowy sposób, a mianowicie tańcem niepodległościowym z szarfami w kolorze białym i czerwonym. Tancerkami były uczennice z klasy pani Justyny Stefańskiej-4B oraz dwie uczennice z klasy 6B i jedna gimnazjalistka z klasy 3B-Wiktoria Kweczke, zasługująca na szczególne wyróżnienie, gdyż uczyła pozostałe dziewczęta układu tanecznego. Chętnych zapraszam do obejrzenia tańca na naszej stronie internetowej-uwierzcie mi naprawdę warto! Uczennice spisały się wspaniale.
Na kolejną część uroczystości składało się przedstawienie pt. „Podróż przez historię…”,które miało na celu podkreślić i przypomnieć zebranym najważniejsze momenty w historii naszego narodu. Składały się na nie m.in. utworzenie Gniezna przez jednego z trzech braci-Lecha; przygotowania do bitwy pod Grunwaldem, w których uczestniczył król Władysław Jagiełło i książę Witold; rozbiory Polski, za sprawą, których Polska została podzielona na trzy zabory: pruski, rosyjski, austriacki, tym samym przestała istnieć. Podczas przedstawienia Duch Patriotyczny podał informacje dotyczące zbrojnych walk o wolność Polski, tj. powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe czy styczniowe, aż po kluczowe wydarzenie: odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i postać marszałka Piłsudskiego.
Dzięki tej „telegraficznej podróży” uczniowie mogli sobie uświadomić ile poświęceń wymagało najpierw utrzymanie a potem odzyskanie przez nasz piękny kraj niepodległości. Przy czym dowiedzieli się jak mogą jako młodzi Polacy dbać o dobro ojczyzny.
Na zakończenie części artystycznej wyświetlono wzruszający film o pięknych krajobrazach naszego wspaniałego kraju, pt. „Zakochaj się w Polsce”.
Tym samych płynnie przeszliśmy do części drugiej tej niezwykle ważnej uroczystości, a mianowicie do zaśpiewania pełnej, czterozwrotkowej wersji polskiego hymnu o symbolicznej godzinie 11.11. Zapraszamy do obejrzenia filmiku z tej części wydarzenia. Zaśpiewaliśmy również, przy wtórze szkolnego chóru Domino, kilka patriotycznych pieśni. Przygotowanych przez pana Sławomira Górnickiego oraz panią Marzannę Kudrzyn-Kowalską. W oczekiwaniu na godzinę 11.11.klasa 8 pod opieką wychowawczyni pani Marzanny Kudrzyn-Kowalskiej zatańczyła poloneza.
Wszystkim zaangażowanym w akademię oraz uczestnikom tego niezwykle ważnego wydarzenia serdecznie dziękujemy. Na zakończenie używając nomenklatury wojskowej napiszemy: Ku chwale ojczyzny!
oprac. Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.