News

Uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego

15 września 2013 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, dyrekcja Szkoły, uczniowie, rodzice i cała społeczność lokalna. Uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie obiektu dokonali: Wójt Gminy Mykanów Pan Krzysztof Smela, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty Pani Anna Gamalczyk, Radna Gminy Mykanów Pani Agnieszka Siwiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Pan Adam Jaros. Poświęcenia boiska dokonał ksiądz Tomasz Szczepanik, proboszcz naszej parafii.
Po części oficjalnej na boisku odbyły się mecze koszykówki, w których swoje umiejętności zaprezentowali obecni uczniowie i uczennice oraz absolwentki i absolwenci Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Czarnym Lesie odbyła się na sali gimnastycznej.

Listy gratulacyjne:

  List gratulacyjny 1 (2,6 MiB, 1 488 pobrań)

  List gratulacyjny 2 (2,0 MiB, 1 391 pobrań)

  List gratulacyjny 3 (77,3 KiB, 1 329 pobrań)

  List gratulacyjny 4 (3,4 MiB, 1 209 pobrań)

  List gratulacyjny 5 (3,4 MiB, 1 342 pobrań)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.