News

Wycieczka do Bielska- Białej


Dnia 11 czerwca 2014r. o godz. 9.00 uczniowie klasy I i II wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Bielska- Białej. Organizatorem wycieczki była Renata Paludkiewicz, a opiekunami Ewelina Gondro, Magdalena Kmiecik, Danuta Kokot i Anna Oberska-Wilk.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do poznania procesu produkcji filmu animowanego w miejscu, w którym te filmy powstają. Dzięki pobytowi w Studio uczniowie poznali kolejne etapy tworzenia filmu animowanego i poszerzyli wiedzę na ten temat. W kolejnych pomieszczeniach obcowali z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami i rysunkami animacyjnymi. Wizyta zakończyła się w kinie „Studio” pokazem filmów min. „Bolek i Lolek” oraz „Reksio”. Dzieci mogły dokonać zakupów pamiątkowych w tamtejszym sklepiku.
Następnym wspaniałym przeżyciem dla wszystkich uczestników wycieczki była podróż kolejką gondolową, która w niespełna 10 min wywiozła wszystkich z Bielska-Białej dwukilometrową trasą do górnej stacji. Uczniowie bez większego trudu
w ciągu paru minut zdobyli szczyt Szyndzielni na wys. 1026m.n.p.m. docierając do Schroniska PTTK. Schronisko to jest jednym z największych i najstarszych schronisk
w Beskidzie Śląskim, którego nazwa jest identyczna z nazwą góry, na której jest położone. Tutaj uczniowie mogli trochę się posilić i odpocząć. Na pamiątkę uczniowie otrzymali pocztówki z pieczątką Schroniska.
Około godz. 21.00 zmęczeni lecz zadowoleni uczniowie wrócili do Czarnego Lasu, gdzie już czekali na nich rodzice. Myślę, że to była niezapomniana wycieczka, która dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu miłych wrażeń.

Anna Oberska-Wilk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.