News

Wycieczka klas trzecich w ramach programu „Poznaj Polskę”

10 listopada 2021 roku klasy 3a i 3b wyjechały na jednodniową wycieczkę do Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie oraz do podziemi zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. Wycieczka szkolna otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. „Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program ten, to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.
Dlatego pierwszym punktem naszego programu było zwiedzenie Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jest to jedyne takie muzeum na świecie. Znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Obejrzeliśmy park z maszynami, które służyły do produkcji zapałek. Wysłuchaliśmy kilku ważnych informacji i historii tego miejsca, a także poznaliśmy cykl produkcyjny zapałek. Wszystko było fascynujące i bardzo ciekawe, chociaż budynek niestety od wielu lat popada w ruinę. Potem pojechaliśmy do Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Aby dotrzeć do zalanego już chodnika kopalnianego, czekał nas długi spacer Parkiem Repeckim. Obiekt ten znajduje się w unikalnym 600-metrowym fragmencie XIX-wiecznej sztolni „Fryderyk”. Krętymi schodami szybu „Ewa” zeszliśmy 25 metrów w dół. Tam wsiedliśmy do łodzi, aby pokonać wodny korytarz. Przepłynęliśmy m. in. przez „Bramę Odważnych”, „Szczęśliwych” i „Leniwych”. Na powierzchnię wyszliśmy szybem „Sylwester”. Kolejnym punktem wycieczki była Zabytkowa Kopalnia Srebra. W tej kopalni od XV do początku XX w. wydobywano rudy ołowiu, srebra i cynku. Najpierw z przewodnikiem zwiedziliśmy ekspozycję muzealną. Późnej windą zjechaliśmy 40 metrów w głąb kopalni, gdzie chodziliśmy wąskimi korytarzami będącymi kiedyś miejscem pracy gwarków. Pokonaliśmy trasę 1700 m, w tym 270-metrowy odcinek łodziami. Warto zaznaczyć, że górnicze zabytki Tarnowskich Gór w 2017 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wycieczka dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń, pogłębiła wiedzę historyczną, ukazała jaką ciężką pracę wykonywali górnicy w tamtejszych czasach. Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Opracowała: Renata Paludkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.