News

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski 

Dnia 19.04. w piątek odbył się apel, podczas którego rozdano dyplomy oraz nagrody za udział w szkolnym konkursie recytatorskim. W zmaganiach wrażliwych na słowo pisane wzięli udział uczniowie z klas I-III oraz IV-VI w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-III:

I miejsce otrzymał Filip Kubacik z klasy 3a

II miejsce przypadło w udziale Wojciechowi Lisowskiemu z klasy 2a

III miejsce zajęła Natalia Podgórniak z klasy 3b

wyróżnienie zdobyła Alicja Kokot z klasy 2a

W kategorii klas IV-VI

I miejsce otrzymał Mieszko Barciś z klasy 4a

II miejsce zdobyła Liliana Woźniak z klasy 6b

III miejsce zajęła OliwiaSerwatka z klasy 4b

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym w szkolnym etapie konkursu recytatorskiego.

 Do kolejnego, gminnego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w etapie szkolnym zajęli miejsca I-III w swoich kategoriach wiekowych. W Gminnych Eliminacjach XXXV Regionalnych Spotkań z Poezją „Wrażliwość na słowa” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie Wojciech Lisowski zajął II miejsce w kategorii klas 1-3 oraz Mieszko Barciś, który również otrzymał II miejsce w kategorii klas 4-6, tym samym uczniowie otrzymali promocję do udziału w eliminacjach powiatowych konkursu organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Etap ten odbył się w środę 17.04.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Mieszko Barciś został wytypowany do udziału w finale regionalnym, który odbędzie się w dniach 22-23 maja.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

oprac. Justyna Stefańska

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.