News

„BO RODZINA TO RODZINA” – CZARNY LAS’ 22


„Są na świecie ludzie bliscy i najbliżsi
Co pod jednym dachem snują plany”

Wiosenne miesiące przynoszą nie tylko ciepłe, wonne powietrze, ale też rodzinne okazje do świętowania: Dnia Matki, Dnia Ojca czy Dnia Dziecka.
W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie 27 maja stał się pretekstem do zorganizowania Pikniku Rodzinnego, który łączył wszystkie te okazje, był chwilą wytchnienia i radości po długich miesiącach pandemii.
Na początek imprezy wystąpili najmłodsi uczniowie (kl.1-3), którzy zaprezentowali program artystyczny składający się z piosenek i tańców. Był on podziękowaniem za pracę i opiekę dla każdej Mamy i każdego Taty. Późnym popołudniem parada atrakcji zaczęła się rozkręcać – przyszedł czas na scenki dramowe, kabaret, pokaz mody, w którym obowiązywały przebrania za rodziców czy konkurs wiedzy o Gminie Mykanów (kl.4-8). Występom młodzieży towarzyszyły konkurencje sportowe, w których brali udział również opiekunowie dzieci.
Przez cały ten czas dostępnych było kilka punktów gastronomicznych. Oferowano smaczne ciasta, kawę, herbatę, napoje, gorący żurek i pyszne kiełbaski z grilla. Przy okazji można było zakupić „cegiełkę” , która stawała się złotym biletem do udziału w loterii. Wśród nagród przewidziano atrakcyjne vouchery, a najwięksi szczęśliwcy opuścili piknik na rowerach stanowiących główne nagrody. Mimo że pogoda nie dopisała, wszyscy świetnie się bawili!

Serdeczne podziękowania dla Przyjaciół i Sponsorów Szkoły!
Zapraszamy za rok!
ORGANIZATORZY

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.