News

Rajd pieszy

Dnia 10.06 uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami wzięli udział w rajdzie pieszym po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w tego typu wycieczce uczniowie uczestniczyli pierwszy raz, mimo pogody, która płatała nam figla, wyjazd należy zaliczyć do udanych. Zwiedziliśmy okolice Pałacu Raczyńskich, Dworku Zygmunta Krasińskiego, okoliczne stawy, ruszyliśmy urokliwą ścieżką ze Złotego Potoku do Siedlca aż dotarliśmy do wspaniałej Pustyni Siedleckiej. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z naszej wyprawy. oprac. Justyna Stefańska

Zebranie organizacyjne

Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że zebranie organizacyjne przyszłych klas pierwszych odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godzinie 15:30 z wychowawcami i dyrektorem szkoły (wyprawka szkolna na nowy rok szkolny i istotne kwestie dotyczące uczniów klasy pierwszej).

” Trzymaj Formę!”

Nasza szkoła uczestniczyła w XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ” Trzymaj Formę!”

III Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa

Szkolny Konkurs Ortograficzny-wyniki

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 2-3.

        Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej dzieci.
      Do rywalizacji konkursowej przystąpiło 15 uczniów. W teście ortograficznym musieli udowodnić, że posiadają doskonałą znajomość pisowni wyrazów i zasad ortograficznych.
        Zwyciężczynią została Maja Grygiel z klasy 3a i uzyskała
tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii”.
Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno: Aleksandra Bożek i Oliwia Mirowska z klasy 3a.
Uczennice uzyskały tytuł „Szkolnego Wicemistrza Ortografii”.
   
    Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy na pewno włożyli wiele wysiłku w przygotowanie się do konkursu.
Życzymy im dalszych sukcesów w potyczkach z ortografią! 🙂

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Szkolny Konkurs Matematyczny ma na celu promowanie i zachęcanie do nauki tego przedmiotu oraz wyszukiwanie talentów matematycznych. W tym roku szkolnym w zmaganiach brało udział 13 uczniów klas 2 – 3. Musieli oni rozwiązać złożone zadania tekstowe oraz wykonać rachunek pamięciowy. 

Najlepiej poradził sobie w konkursie Filip Kubacik z kl. 3a, który zajął I miejsce i otrzymał tytuł „Mistrza Matematyki”. II miejsce i tytuł „Wicemistrza Matematyki” uzyskał Kacper Kokot z kl. 3b. III miejsce zdobyły: Nikola Kwećka z kl. 3a i Laura Górska z kl. 3b i one również uzyskały tytuł „Wicemistrza Matematyki”.

Pozostali uczniowie również świetnie poradzili sobie z matematycznymi łamigłówkami.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

 

Powiatowy konkurs literacko-plastyczny „CV ulubionego bohatera literackiego,,

📚🎨 Z wielką radością informujemy, że nasze uczennice osiągnęły wspaniałe sukcesy w powiatowym konkursie literacko-plastycznym „CV ulubionego bohatera literackiego”! 🎨📚

🥈 Kinga zajęła zaszczytne 2. miejsce

🌟 Zosia otrzymała wyróżnienie

Gratulujemy dziewczętom wspaniałych osiągnięć i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły na tak wysokim poziomie! Jesteśmy z Was bardzo dumni! 🎉👏

Erasmus+

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, wszystkim zaangażowanym Rodzicom i Sponsorom za pomoc w organizacji Pikniku oraz ufundowanie nagród, Nauczycielom za przygotowanie programu artystycznego, Dzieciakom za uświetnienie tego dnia występami, Pracownikom obsługi za zapewnienie porządku.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć  Wójta Gminy Mykanów Pana Dariusza Pomadę, Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów Pana Tomasza Nowickiego, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Magdalenę Kierat, Kierowniczkę Referatu Oświaty Urzędu Gminy Mykanów Panią Justynę Rudowicz, Radnego Czarnego Lasu Pana Janusza Drekslera, Zastępcę Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Państwowej Staży Pożarnej st. bryg. dr Damiana Hajdasa, Policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, Strażaków z OSP Czarny Las.

Rekrutacja

Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 r. komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym stwierdziła, że uczeń, którego rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia, został zakwalifikowany do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

Uprzejmie informujemy, że listy z podziałem na grupy uczniów zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2024/2025 w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

Strona 1 z 71123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.