Bez kategorii

Informacje z Zespołu Szkół w Czarnym Lesie na kanale MykaNEWS

Opublikowany 28 kwi 2017

Świetnie wypadli reprezentanci Zespołu Szkół w Czarnym Lesie w tegorocznych półfinałach Mistrzostw Śląska w Koszykówce Szkół Gimnazjalnych. W skład drużyny dziewcząt weszły: Emilia Pruciak, Emilia Puch, Malwina Bednarek, Karolina Długosz, Julia Gandera, Patrycja Szczypior, Karolina Kluza, Julia Zawada, Kinga Niepsuj, Julita Łuszczyńska, Dominika Chruścicka, Wiktoria Soboniak, Martyna Klimczak i Joanna Luks. W drużynie chłopców zagrali natomiast: Bartłomiej Kluźniak, Dawid Niemczyk, Karol Szymański, Michał Żurawski, Patryk Kościńczyk, Konrad Dudek, Piotr Bauć, Kamil Jendras, Piotr Szulc, Jakub Opiłka, Kamil Radoliński i Filip Dobosik.


Opublikowany 13 kwi 2017

Uczniowie Gimnazjum w Czarnym Lesie biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”. W połowie kwietnia zorganizowali z myślą o wszystkich podopiecznych Zespołu Szkół, do którego uczęszczają jednodniową akcję, mającą na celu promocję zdrowego stylu życia. Wśród punktów programu znalazły się m.in. pokazy sportowe, przygotowanie zdrowych potraw i wspólna degustacja.

Opublikowany 10 kwi 2017

Awansem do półfinału Mistrzostw Śląska w Koszykówce Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych zakończył się dla gospodarzy turniej zorganizowany w Czarnym Lesie. Gratulujemy dziewczynom i kibicujemy dalej!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.