News

Jasełka Bożonarodzeniowe

Jak co roku w naszej szkole odbyły się Jasełka. Spektakl przygotowali uczniowie z klas: 3a, 6 oraz 8b. Widowisko przybliżyło widzom wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat – historię narodzin Dzieciątka Jezus wraz z towarzyszącymi im wydarzeniami. Oprócz głównych postaci jasełek: Dzieciątka Jezus, Maryi (Maja Kowalska) i Józefa (Mateusz Arabas) wystąpili pastuszkowie (Marta Szczechla, Blanka Sekret, Filip Kierat, Michał Kędziora, Nikodem Kucharczyk, Karol Jowczyk) z owieczkami (Kacper Kokot, Laura Górska, Antonina Polak), anioły (Oliwia Młynek, Emilia Dąbrowska, Zuzia Marszałek, Klaudia Małasiewicz, Liliana Woźniak, Weronika Marszałek, Martyna Mszyca, Michalina Lisowska), Mędrcy ze Wschodu (Adam Wróblewski, Szymon Krętuś, Oliwier Serwa), król Herod (Maciej Dziewior) oraz jego Dworzanin (Dominik Biecyk). W przedstawieniu wzięli udział krakowiacy i krakowianki (Natalia Arabas, Liliana Bawor, Oliwia Serwatka). Uczniowie klasy 3a wykonali, przygotowany przez panią Iwonę Popczyk, polski taniec ludowy Krakowiak. Część artystyczna została wzbogacona śpiewaniem kolęd i piosenek o tematyce świątecznej przez szkolny zespół wokalno – instrumentalny Domino, prowadzony przez pana Sławomira Górnickiego. Śpiewy solowe zaprezentowali: Zuzia Cieślik, Lena Żurawska, Nela Kucharczyk, Maja Kowalska, Filip Młynek, Mateusz Czerw, Liliana Woźniak, Blanka Sekret.
Wszyscy artyści występowali w pięknych strojach, na tle ciekawej dekoracji przygotowanej przez panią Dorotę Piętak oraz panią Wiktorię Równiak.
Występ aktorów został nagrodzony gromkimi brawami.
Do występu w Jasełkach uczniów przygotowała pani Anna Jończyk.
Życzenia świąteczne wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, a także zgromadzonym gościom złożyła pani dyrektor Beata Sikorska.
Za przygotowanie i wykonanie tegorocznych Jasełek oraz za wszelką pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.

Zdjęcia ze spektaklu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.