Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Zaproszenie na mszę św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo

Ksiądz Proboszcz serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie na mszę św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, która odbędzie się 1 września 2021 roku o godzinie 18-stej.

List Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo

zamieszczamy list Ministra Zdrowia od dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.

Dyrekcja szkoły

  List Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów od 12 do 15 roku życia (2,6 MiB, 123 pobrań)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i o przyznanie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Zamieszczamy wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 i o przyznanie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Dyrekcja szkoły

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 (2,4 MiB, 264 pobrań)


  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 (2,0 MiB, 251 pobrań)

Harmonogram dowozów i odwozów – 1 września 2021 roku

Harmonogram dowozów i odwozów na dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego – 1 września 2021 roku:

Dowozy:
Klasy I-III

8.00 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
8.02 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
8.04 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met
8.06 Kuźnica Lechowa
8.08 Kuźnica Lechowa – sklep
8.16 Wola Hankowska – Hemar
8.19 Wola Hankowska

Klasy IV-VIII
9.10 Kuźnica Lechowa – sklep
9.12 Kuźnica Lechowa
9.14 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met
9.15 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
9.16 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
9.30 Wola Hankowska
9.32 Wola Hankowska – Hemar

Odwozy:
Uczniowie klas I-III ok. godz. 9.15
Uczniowie klas IV-VIII ok. godz. 10.15

Dyrekcja szkoły

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 (1.09.2021)

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, odbędzie się na sali gimnastycznej:
– o godz 8:30 – klasy 1-3
– o godz 9:30 – klasy 4-8

Po rozpoczęciu na sali gimnastycznej, uczniowie przejdą do klas wraz z wychowawcami w celu przekazania informacji dotyczących nowego roku szkolnego.

Dyrekcja szkoły

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

udostępniamy zestaw podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny. Podręczniki i ćwiczenia zapewniamy bezpłatnie każdemu uczniowi naszej szkoły. Jedynie książkę do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Dyrekcja szkoły

  Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022 (618,4 KiB, 641 pobrań)

Bezpieczne wakacje 2021

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającymi się wakacjami letnimi, w załączeniu przekazujemy zalecenia Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji, na obszarze województwa śląskiego, akcji „Bezpieczne wakacje 2021”. Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym województwie, w szczególności w aspekcie istniejącego jeszcze stanu zakażeniami wywoływanego wirusem SARS-CoV-2.
Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w dziale aktualności, znajduje się wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję „Bezpieczne wakacje 2021” oraz wykaz miejsc kontroli autokarów. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania mają na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, szczególnie nad wodą i w górach, a także bezpieczeństwa i higieny w związku z sytuacją epidemiczną oraz o zagrożeniach związanych z dostępem do alkoholu i środków psychoaktywnych.

  Zalecenia w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne wakacje 2021” (346,3 KiB, 293 pobrań)

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończenie roku odbędzie się:
– dla klas 1-3 o godz. 08:30 i będzie trwało do godz. 09:30
– dla klas 4-8 o godz. 10:00 i będzie trwało do godz. 11:00.
Szczegółowe informację o zakończeniu roku szkolnego, wychowawcy klas  przekazali swoim uczniom.
Dyrekcja szkoły

Dowozy i odwozy na zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dowozy w dniu
25 czerwca 2021 roku będą odbywały się według następującego harmonogramu.

Dowozy:

Klasy I-III

8.00 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa

8.02 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole

8.04 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met

8.06 Kuźnica Lechowa

8.08 Kuźnica Lechowa – sklep

8.16 Wola Hankowska – Hemar

8.19 Wola Hankowska

Klasy IV-VIII

9.10 Kuźnica Lechowa – sklep

9.12 Kuźnica Lechowa

9.14 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met

9.15 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole

9.16 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa

9.30 Wola Hankowska

9.32 Wola Hankowska – Hemar

Odwozy:

Uczniowie klas I-III ok. godz. 945

Uczniowie klas IV-VIII ok. godz. 1145

Dziękujemy

Zebranie!Strona 10 z 72« Pierwsza...8910111213...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.