Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023


Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszamy do kościoła na mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego na godzinę 9:00.
Po zakończeniu mszy św. serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 10:00.
Po rozpoczęciu na sali gimnastycznej, uczniowie przejdą do klas wraz z wychowawcami w celu przekazania informacji dotyczących nowego roku szkolnego.


Dyrekcja szkoły

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 Urząd Gminy w Mykanowie rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
W roku szkolnym 2022/2023 w Urzędzie Gminy w Mykanowie można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej :
1. STYPENDIUM SZKOLNE
2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasady udzielania w/w świadczeń oraz druki wniosków znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  Pomoc materialna dla uczniów (1,6 MiB, 93 pobrań)


  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (885,8 KiB, 93 pobrań)


  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (2,0 MiB, 91 pobrań)


PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej – 2022/2023Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy dokument zawierający szczegóły wyprawki dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Załącznik:

  Wyprawka dla klasy I - 2022-2023 (57,9 KiB, 171 pobrań)

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo – udostępniamy zestaw podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny. Podręczniki i ćwiczenia zapewniamy bezpłatnie każdemu uczniowi naszej szkoły. Jedynie książkę do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Dyrekcja szkoły

  Zestaw podreczników na rok szkolny 2022/2023 (618,4 KiB, 363 pobrań)

Kolejna mobilność w ramach Erasmusa za nami

Wakacje w pełni, ale my nie ustajemy w wysiłkach, by podnosić swoje kompetencje, a ponadto wdrażać w szkole nowoczesne metody nauczania.
W ramach projektu Erasmus+ Power SE Kompetencje Kluczowe w praktyce Mobilność edukacyjna-Mobilność kadry edukacji szkolnej uczestniczyłam w dniach 24.07.-30.07.2022r. w kursie metodycznym z zakresu doradztwa zawodowego, który odbywał się w Splicie w Chorwacji.
W ramach zajęć poznałam m.in. metodę Dorothy Heathcote, która zastosowała technikę „nauczyciel w roli” jako podejście do nauczania w ramach programu nauczania w szkołach. Zespół tworzyli nauczyciele z Rumunii, Węgier, Niemiec i Portugalii. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, co było dobrą okazją treningu językowego.
Mam nadzieję, że poznane metody pracy ułatwią wdrażanie elementów doradztwa zawodowego w proces nauczania, a przy okazji dadzą uczniom możliwość poznania środowiska pracy oraz określenia swoich predyspozycji, co pozwoli na trafny wybór dalszej ścieżki edukacji oraz kariery zawodowej.

Aleksandra Bawor

Informacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo – Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uprzejmie informuję, że będzie organizowana wycieczka integracyjna dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie w dniach 14-15.10.2022. Zapisy na wycieczkę są przyjmowane w sekretariacie szkoły do 20.07.2022.

Informacja dotycząca trybu zgłaszania do kontroli autokarów przewożących dzieci na wypoczynek

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

W związku z wyjazdami na wakacje istnieje możliwość przeprowadzenia przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego kontroli stanu technicznego pojazdu, trzeźwości kierowcy, jak również kontroli dokumentów wymaganych przy wykonywaniu przewozu drogowego i regulacji związanych z czasem pracy kierowcy. Kontrola będzie przeprowadzona po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
Numery telefonów i adresy e-mail, pod którymi można zgłosić autobus do kontroli:

Tel. 32 428 81 53 lub 32 42 88 150
Fax 32 428 81 51
Adres skrzynki elektronicznej biuro@katowice.witd.gov.pl
Adres skrzynki elektronicznej ePUAP: /77y3rbx3fy/skrytka

Do właściwej terenowo jednostki Policji

Organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży mają możliwość sprawdzenia stanu technicznego autokaru i stanu psychofizycznego kierowcy, przed wyruszeniem w trasę. W tym celu prosimy z dwu, lub przynajmniej, jednodniowym wyprzedzeniem, powiadomić właściwą komendę policji o chęci przeprowadzenia takiej kontroli. Kierowca autokaru powinien podjechać 2 lub minimum godzinę przed planowanym odjazdem w miejsce kontroli. Stosując się do tych zasad, unikniemy ewentualnego opóźnienia wyjazdu.
Aby nie powielać wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli.

  Wykaz miejsc kontroli autokarów w poszczególnych jednostkach garnizonu śląskiego (356,2 KiB, 97 pobrań)


  Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję Bezpieczne Wakacje (83,8 KiB, 80 pobrań)

Aby samodzielnie sprawdzić podstawowe informacje o pojeździe (dane o badaniu technicznym, dane techniczne pojazdu, informacje o polisie OC), należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Zakończenie Roku Szkolnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończenie Roku Szkolnego odbędzie się 24 czerwca według następującego harmonogramu:
– o godz. 8.30 na sali gimnastycznej klasy I-III
– o godz. 10.00 na sali gimnastycznej klasy IV-VIII

Dowozy na zakończenie roku szkolnego (tj. 24.06. 2022) będą realizowane według następującego harmonogramu:
Dowozy:
I kurs
8.03 Kuźnica Lechowa – sklep
8.05 Kuźnica Lechowa
8.07 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met
8.08 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
8.09 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
8.15 Wola Hankowska
8.19 Wola Hankowska – Hemar
II Kurs
9.20 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
9.22 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
9.24 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met
9.26 Kuźnica Lechowa
9.28 Kuźnica Lechowa – sklep
9.36 Wola Hankowska – Hemar
9.39 Wola Hankowska
Odwozy:
I kurs – około godziny 10.00
II kurs – około godziny 11.30

„Spotkajmy się i uczmy się razem” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczyna realizację przedsięwzięcia nr 2021-1-PMU-4251 pt. „Spotkajmy się i uczmy się razem” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie ogłaszamy rekrutację uczniów, którzy już jesienią będą mogli wyjechać na tygodniowy pobyt w Sewilli w Hiszpanii, gdzie będą się wspólnie uczyć z rówieśnikami uczęszczającymi do lokalnej szkoły IES Carlos Haya będącej partnerem przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o naszym przedsięwzięciu.
Tytuł: „Spotkajmy się i uczmy się razem”
Cel: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 30 uczniów klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. (więcej…)

Wycieczka w Kotlinę Jeleniogórską

W dniach 06 – 08 czerwca odbyła się wycieczka w Kotlinę Jeleniogórską. W pierwszym dniu naszego wyjazdu zwiedziliśmy kwaterę Hitlera w Walimiu oraz Zamek w Grodnie. Drugi dzień upłynął nam na wędrówce po Górach Sokolich, w których zdobyliśmy szczyt Sokolik o wysokości 644m n.p.m.. Ważnym akcentem tego dnia był przystanek w Schronisku Szwajcarka, będącym najstarszym schroniskiem w Polsce, wybudowanym w 1823 roku w stylu tyrolskim. Ostatnim punktem tego dnia była wizyta w Muzeum Miłośników Kowar, gdzie zostaliśmy zapoznani z bogatą historią tego miasta.
Trzeciego dnia wjechaliśmy wyciągiem na Kopę 1342m n.p.m i czerwonym szlakiem weszliśmy na najwyższy szczyt Karkonoszy czyli Śnieżkę.

Zdjęcia z wycieczki

Strona 10 z 81« Pierwsza...8910111213...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.