Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Kartki świąteczne

Doskonaląc umiejętności językowe oraz kompetencje kluczowe uczniowie naszej szkoły tworzyli kartki świąteczne i w języku niemieckim pisali listy z życzeniami świąteczno-noworocznymi. Uczniowie wzięli udział w dwóch wymianach kartek: ze szkołą podstawową w Polsce w woj. podkarpackim w miejscowości Ujezna oraz ze szkołami w Niemczech, Grecji i Finlandii (projekt eTwinning).
W projektach wzięło udział 31 uczniów. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: z klasy 5a: Roksana, Bartek,Lena, Tymek, Filip, Marcel i Adam, z klasy 7: Julia, Fabian, Mikołaj, Bazyli, Franek, Daniel, Patrycja, Maja G. Iga i Jakub, z klasy 8a: Nela, Mikołaj, Nikola, Antek, Julia i Zosia, a z klasy 8b: Mateusz, Dominik, Zuzia C., Wiktoria, Emilia, Zuzia M., Oliwia i Adam. Piękne, kolorowe, bogato zdobione kartki trafiły do uczniów uczących się za granicą języka niemieckiego także jako drugiego języka obcego. Otrzymane kartki wiszą tymczasowo w sali 24. Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności! Zachęcamy wszystkich do udziału w podobnych projektach językowych!
Trening czyni mistrza!

Prezentacja wykonanych prac

Agata Marszałek

Projekt „Mniej znaczy więcej”

Zakończyliśmy akcję zbiórki odzieży w ramach projektu „Mniej znaczy więcej” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Jednym z elementów projektu jest ograniczenie produkcji śmieci. Zbiórka używanej odzieży miała miejsce w naszej szkole w dniach: 17-18. 11.2022. Udało się nam zebrać 5 dużych worków! Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej akcji Bardzo Dziękujemy! Zgodnie z ideą projektu zachęcamy do odpowiedzialnego życia w dobie globalizmu. Według stowarzyszenia jako konsumenci dysponujemy skuteczną bronią – Zero Waste.
Wystarczy, że będziemy kierować się w niezmiennej kolejności pięcioma prostymi zasadami, tzw. 5R :
1.Rezygnuj. 2. Redukuj. 3 Reużywaj. 4.Reperuj. 5. Recyklinguj

Więcej informacji można uzyskać na FB Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
W Nowym Roku życzmy wszystkim Zdrowia oraz podejmowania dobrych i mądrych decyzji dla dobra Naszej Planety!


Koordynatorki projektu szkolnego:
Paulina Kowalska
Agata Marszałek

„Akcja Integracja” i „Wypieczone Święta”

W Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie od 2018 roku jest realizowany Szkolny Program pt. „ Akcja Integracja” przy udziale wszystkich nauczycieli współorganizujących proces kształcenia zatrudnionych w placówce.
Koncepcja działania „Akcji Integracji” wynika w głównej mierze z osobistych doświadczeń i spostrzeżeń własnych autorek, które przez kilka ostatnich lat pracują jako nauczyciele wspierający pracę z uczniem z niepełnosprawnością. Projekt ściśle wiąże się z potrzebą kreowania postaw wzajemnej tolerancji, szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka. „Akcja Integracja” to program całkowicie skoncentrowany na dziecku i jego rozwoju. Kluczowym kierunkiem jest upodmiotowienie uczniów niepełnosprawnych w kreowaniu własnych relacji emocjonalnych budujących poczucie przynależności i przydatności społecznej, aby integracja stała się faktem a nie tylko szlachetnym hasłem.
Chcemy podkreślić, że przez termin integracja rozumiemy szeroko pojęte scalenie zarówno naszej społeczności szkolnej młodszych ze starszymi, pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, osoby wycofane, mające trudności z komunikowaniem i relacjami rówieśniczymi z ich kolegami/koleżankami ze szkolnych korytarzy i rodziny naszych uczniów z naszą bracią szkolną, dlatego też w tym roku szkolnym odbył się w naszej szkole I Rodzinny Konkurs pt.: „Wypieczone święta”, mający na celu kultywowanie tradycji rodzinnych poprzez przygotowanie wypieków bożonarodzeniowych, rodzinne spędzanie czasu wolnego poprzez wspólne rozmowy towarzyszące przygotowaniu słodkości, ale przede wszystkim wspólną „Akcję Integrację” ze środowiskiem lokalnym.

Konkurs polegał na przygotowaniu wypieku przez ucznia wraz z osobą dorosłą. Komisja oceniała nie tylko walory smakowe, ale również estetykę wypieku, przepis oraz nazwę. Jednogłośnie zdecydowano, że I miejsce zajął Bartłomiej Woźniak z mamą, natomiast dwa miejsca drugie przyznano Mai Kowalskiej z babcią oraz Dawidowi Kowalczykowi z tatą. Nagrody zostały wręczone podczas Jasełek środowiskowych 21 grudnia 2022 roku. Towarzyszyła temu licytacja trzech wyrobów cukierniczych, a pozostałe wypieki konkursowe zostały sprzedane. Pozyskane fundusze zasiliły budżet ww. programu.
Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym udział we wspólnej zabawie: Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, uczestnikom, komisji i wspierającym akcję. W szczególności podziękowania składamy panu wójtowi gminy Mykanów Dariuszowi Pomadzie, jak również Małgorzacie i Marcinowi Kokotom, Mirelli i Mateuszowi Młynkom oraz właścicielom sali weselnej „Daga”.

P. Kowalska, M. Niemczyk, W. Równiak, M. Trzewiczek

Zebranie z rodzicamiSzanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się 11 stycznia 2023 r. (środa) o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej.

Pilne! Zatrudnimy kucharza/kucharkę

Pilne!

Zatrudnimy kucharza/kucharkę na pełen etat. Wymagane wykształcenie w zawodzie kucharz, osoba po szkole gastronomicznej. Podania wraz z CV kierować do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie lub na adres email: spczarnysekretariat@o2.pl.
Bliższych informacji udziela sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

Dyrektor – Beata Sikorska

„Posiłek w szkole i w domu” – realizacja projektu

Początek realizacji projektu:Projekt w trakcie realizacji:

Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Zaproszenie na Jasełka środowiskowe

Sukces projektu „Spotkajmy się i uczmy się razem”Sukces projektu „Spotkajmy się i uczmy się razem” – uczniowie z Czarnego Lasu w Sewilli

W grudniu bieżącego roku zakończył się projekt nr 2021-1-PMU-4251 pt. „Spotkajmy się i uczmy się razem”, realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego koordynatorem była nauczycielka wychowania fizycznego Awieta Szpręgiel.
Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas VI, VII i VIII naszej szkoły wraz z opiekunami. Był to kolejny projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, tym razem skierowany nie do kadry pedagogicznej, lecz do uczniów.
Projekt składał się z kilku działań, pośród których kluczowymi elementami były intensywne kursy języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne oraz mobilność uczniów w Hiszpanii. Zajęcia prowadziły panie: Aneta Budzikur, Aleksandra Bawor oraz Awieta Szpręgiel. Punktem kulminacyjnym projektu były mobilności dwóch 15-osobowych grup uczniów wraz z opiekunami w Sewilli, które miały miejsce w listopadzie. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Awieta Szpręgiel, Marzanna Kudrzyn-Kowalska, Aleksandra Bawor, Aneta Budzikur oraz Beata Sikorska. Podczas pobytu uczniowie odwiedzili hiszpańską szkołę, brali udział w licznych zajęciach, w tym sportowych, informatycznych, warsztatach gotowania oraz tanecznych. Opierając się na zdobytej wiedzy i umiejętnościach, wypracowali w grupach polsko-hiszpańskich autorskie infografiki oraz przygotowali prezentację na temat zalet nauki języków obcych, które można zobaczyć na stronie naszej szkoły.Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Zainteresowanie udziałem przekroczyło nasze oczekiwania i możliwości, dlatego nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w zajęcia prowadzone przed mobilnością, a także w trakcie zajęć prowadzonych w szkole hiszpańskiej. Nasi uczniowie chętnie nawiązywali nowe znajomości, dzielili się swoimi doświadczeniami, rozwijali kompetencje językowe, rozmawiając w języku angielskim oraz ucząc się nowych słów w języku hiszpańskim. W wyniku udziału w przedsięwzięciu uczestnicy głębiej zrozumieli potrzebę i zalety nauki języków obcych oraz dostrzegli korzyści z tego płynące. Projekt wywarł również znaczący wpływ na organizację przyjmującą, z którą planujemy dalszą współpracę w ramach eTwinning.

Koordynator projektu Awieta Szpręgiel

Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Strona 10 z 85« Pierwsza...8910111213...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.