Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Konkurs Historyczny „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Konkursie Historycznym „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”. Uczniowie klasy 6, Mikołaj Makles i Nela Kucharczyk odnieśli olbrzymi sukces zajmując pierwsze i drugie miejsce. Należy również wspomnieć, że Mikołaj już w zeszłym roku, w XIX edycji konkursu, zajął I miejsce, a dwa lata temu będąc najmłodszym uczestnikiem był IV. Nela rozpoczęła swoją przygodę z konkursem w ubiegłym roku, ale wtedy jeszcze nie dostała się do ścisłego finału.
Zasadniczymi celami Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” jest propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu od pradziejów do czasów współczesnych, poznanie zabytków architektury tego terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków związanych z wyżej wymienionym obszarem na przestrzeni wieków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu od średniowiecza po dzień dzisiejszy oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego. (więcej…)

Podaruj 1%Życzenia ŚwiąteczneNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
Ulotka informacyjna:

  Narodowy Spis Powszechny 2021 (10,7 MiB, 369 pobrań)

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych!

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich uczniów do klasy pierwszej. Lista z podziałem na klasę pierwszą A i klasę pierwszą B została wywieszona w szkole.

Dyrekcja Szkoły i Komisja Rekrutacyjna

Organizacja pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r.

Organizacja pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r.

Od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych. Zajęcia dla uczniów klas I-III odbywać się będą w formie zdalnej. Głównym narzędziem pracy pozostaje bez zmian platforma Teams.  Uczniowie będą realizować nauczanie zgodnie z planem jaki obowiązuje od początku roku szkolnego – będą kontaktować się z nauczycielami   podczas spotkań online za pośrednictwem aplikacji Teams. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i przekazywane Rodzicom przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szkoły mają obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, a także dzieciom,  niepełnosprawnym, które ze względu na warunki domowe nie będą mogły uczyć się zdalnie w domu,

Warunkiem jest wniosek rodziców. (mail do dyrektora szkoły z uzasadnieniem )

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

NIE JESTEŚCIE SAMI

Hej Wy, tam po drugiej stronie ekranu – NIE JESTEŚCIE SAMI!

Wiemy, że obecna sytuacja sprawia, że jest Wam trudno i trochę samotnie.

Ale nie martwcie się!

My ciągle jesteśmy dla Was!

Jeśli obecna sytuacja, ciągłe siedzenie w domu, nauka zdalna i inne rzeczy Was przytłaczają to nie bójcie się przyjść – my czekamy na Was!

p. Kuba – psycholog: p. Dorotka – pedagog

wtorek 8:00-13:00 wtorek 9:30-12:30 i 14:30-15:30

środa 9:00-15:00 środa 8:30-11:30 i 14:30-15:30

czwartek 8:30-11:30.

Jeśli nie jest dla Was możliwe osobiste przyjście to zawsze z Wami możemy porozmawiać na platformie Teams (po wcześniejszym umówieniu się przez Librusa).

Komu przysługuje pomoc?

ZEBRANIA Z RODZICMI

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że 25.03.2021, tj. w czwartek,  odbędą się zebrania online z rodzicami. Rodzice będą się logować na platformie TEAM Microsoft na konta swoich dzieci.
Wychowawcy kl.1-3 –  spotkanie z rodzicami o godz. 16:00
Wychowawcy kl. 4-8 -spotkanie z rodzicami o godz. 17:00
Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych!


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich kandydatów do klasy pierwszej. Lista kandydatów została wywieszona w szkole. Ponadto, informujemy że lista przyjętych kandydatów z podziałem na klasy będzie wywieszona 25.03.2021 r. do godziny 15:00.

Dyrekcja Szkoły i Komisja Rekrutacyjna

Próbny egzamin ósmoklasisty – 17, 18, 19 marca 2021!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Nasza szkoła przeprowadzi testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:
• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski
Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Egzamin zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy 😀

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.