Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Informacja dotycząca 1 września 2020 – dowozySzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. dowozów dzieci do szkoły nie będzie, w związku z tym, że rozpoczęcie roku szkolnego jest organizowane w różnych godzinach.

List do rodziców uczniów dotyczący aplikacji ProteGo Safe

Szanowni Państwo,
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Aplikacja ProteGo Safe – wspólny list MEN i GIS
  2. ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. ProteGo Safe_list MEN i GIS

Informacja dotycząca dowozu uczniówSzanowni Państwo,
w dniu 1 września 2020 r. dowozy uczniów nie funkcjonują. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 uprzejmie prosimy, aby podczas przewozów w kolejnych dniach uczniowie mieli założone maseczki w autobusach, jedynie osoby niepełnosprawne mogą być bez maseczek.

Wskazówki dla rodziców

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. o godz. 18:00 w kościele w Czarnym Lesie.


Wyprawka dla uczniów klasy pierwszejSzanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyprawkę dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik:

  Wyprawka dla klasy 1 (286,0 KiB, 562 pobrań)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi na rozpoczęcie roku szkolnego na teren szkoły wchodzą jedynie rodzice klas pierwszych. Rodzice proszeni są o zabranie ze sobą maseczek. Wejście i wyjście dla uczniów klas 1 i rodziców od strony sali gimnastycznej. Prosimy aby dziecko przyszło tylko z jednym rodzicem/opiekunem.

Bezpieczny powrót do szkół

Zestaw podręczników na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2020/2021 dla klas 1 – 8.
Uprzejmie informujemy, że podręczniki i ćwiczenia zapewnia dla każdego ucznia szkoła, natomiast podręcznik do religii prosimy kupić w własnym zakresie.

Załącznik:

  Zestaw podręczników na rok 2020/2021 (619,5 KiB, 755 pobrań)

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół – od 1 września 2020 r.

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie przekazuje w załączeniu Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.. Do powyższych wytycznych należy stosować się podczas organizacji zajęć w szkołach i placówkach.

Załącznik:

  Wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek (281,5 KiB, 561 pobrań)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.