Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych!

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich kandydatów do klasy pierwszej. Lista kandydatów została wywieszona w szkole. Ponadto, informujemy że lista przyjętych kandydatów z podziałem na klasy będzie wywieszona 25.03.2022 r. do godziny 15:00

.

Dyrekcja Szkoły i Komisja Rekrutacyjna

Powiatowy konkurs fotograficzny

Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie
Fotograficznym
pt. „ Mój sposób na stres w czasie pandemii”

Konkurs został objęty patronatem
Wójta Gminy Mykanów.
Patron medialny: MykaNews.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, których pula wynosi 800 zł.
Wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wójt Gminy Mykanów oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

TERMIN SKŁADANIA PRAC 31.03.2022R.

Komunikat ws. organizowania pomocy dla Ukrainy

Pomagamy Ukrainie

Wszystkie osoby, które chcą przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy proszone są o kontakt z Urzędem Gminy osobiście lub pod numerami telefonów 34 3288019 wew. 51 lub 609 657 406.
Obywatele Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. muszą skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich całodobowo pod numerami telefonu: 660 464 788 lub 508 857 585, w celu rejestracji pobytu, co z kolei będzie uprawniało ich do otrzymania wszelkiego rodzaju świadczeń.
Informujemy, że został utworzony punkt odbioru darów dla potrzebujących na Ukrainie, w Hali Sportowej w Mykanowie ul. Słoneczna 144. Zgromadzona pomoc zostanie przekazana na Ukrainę oraz do rodzin umieszczonych na terenie naszej gminy. Prosimy, aby w miarę możliwości dary były nowe lub czyste, nadające się do natychmiastowego użytku. Poniżej zamieszczamy listę przydatnych produktów i środków czystości.
Potrzebujemy również łóżek, szaf, biurek, mebli kuchennych, stołów, krzeseł, kuchenek gazowych, elektrycznych, lodówek, grzejników elektrycznych. Jeśli możecie Państwo wspomóc uchodźców tymi rzeczami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 34 3288019, wew. 51 lub 609 657 406! (Potrzebne rzeczy odbierzemy osobiście, nie przywozimy ich na halę sportową!)

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Uchodźcom: (więcej…)

Aktualizacja – wytycznych MEiN w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Warszawa, 21 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

od prawie dwóch lat zmagamy się z pandemią COVID-19. W sytuacji zagrożenia epidemicznego staramy się podejmować działania, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zakażenia i zwiększenia bezpieczeństwa. Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły
i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzenie podwyższonych standardów bezpieczeństwa służy temu, aby nauka i opieka mogły odbywać się w trybie stacjonarnym
jak najdłużej. Dla rozwoju każdego dziecka – bez względu na to, na jakim etapie edukacji się znajduje – bardzo ważne jest systematyczne wsparcie nauczyciela, bezpośrednia komunikacja oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji rówieśniczych w przyjaznym otoczeniu.
Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka. W przypadku podejrzenia zakażenia kluczowa jest konsultacja z lekarzem oraz nieposyłanie dziecka do szkoły lub przedszkola. (więcej…)

Egzamin ósmoklasisty 2022 – informacje dla uczniów i dla rodzicówDrodzy Rodzice! Uczniowie klas ósmych!

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty w 2022r. przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klasy ósmej – kilka kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym
b) struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c) zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
e) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
f) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
g) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
h) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
Przypominamy również, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
b) przykładowe arkusze egzaminacyjne
c) od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.

Kluczowe informacje o egzaminie (do przejrzenia/pobrania):

  Informacja dla uczniów i rodziców ósmoklasistów 2022 (249,3 KiB, 160 pobrań)

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023
Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia - OBWÓD 2022/2023 (262,5 KiB, 151 pobrań)


  Zgłoszenie ucznia - SPOZA OBWODU 2022/2023 (292,4 KiB, 124 pobrań)


  OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA (280,0 KiB, 130 pobrań)


  KLAUZULA INFORMACYJNA (365,5 KiB, 127 pobrań)

Prezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym LesieDrodzy Rodzice! Przyszli Uczniowie!
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej naszą szkołę. Serdecznie zapraszamy!

Akcja Integracja

28 stycznia 2022 r. w ramach Akcji Integracji odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-III.
Dzieci tworzyły pejzaże zimowe oraz obrazy malowane wyobraźnią.


Harmonogram dowozów dla klas 1-4 od 27.01.2022 do 27.02. 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie w czasie nauczania zdalnego od 27.01.2022 do 27.02. 2022 ustala następujący harmonogram dowozów dla klas 1-4

Dowozy:
7.15 Kuźnica Kiedrzyńska – stacja benzynowa
7.17 Kuźnica Kiedrzyńska – przedszkole
7.19 Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt – Met
7.21 Kuźnica Lechowa
7.23 Kuźnica Lechowa – sklep
7.31 Wola Hankowska – Hemar
7.34 Wola Hankowska

Odwozy:
Poniedziałek – 14.15
Wtorek – 14.15
Środa – 13.20
Czwartek – 13.20
Piątek – 12.25

Kształcenie na odległość – decyzja Ministra Edukacji i Nauki

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, uprzejmie informujemy, że od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. zajęcia w naszej szkole dla klas od 5 do 8 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Strona 4 z 72« Pierwsza...234567...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.