Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Ogłoszenie – kandydaci zakwalifikowani do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Zmiany w planie lekcji!Ze względów organizacyjnych został zmieniony plan lekcji, który obowiązuje od 1 marca. Podgląd planu dostępny jest w dzienniku elektronicznym.
„Szkoła dostępna dla wszystkich”

SPOTKANIE INTEGRUJĄCE PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW

Zakochani w książkach

Walentynki, święto zakochanych obchodzone każdego roku 14 lutego, to okazja do wyrażania uczuć i dzielenia się miłością, a także przyjaźnią.
Wczoraj w naszej szkole uczniowie zostali zaproszeni do udziału w walentynkowej zabawie, która wzbudziła wiele emocji i radości.
Inicjatywa polegała na tym, że uczniowie w dniu Walentynek wyruszyli na poszukiwanie papierowych serduszek, na których wypisane były imiona zakochanych par literackich. Serduszka te, ukryte w różnych zakątkach szkoły, stały się przedmiotem szkolnego łowu. Po znalezieniu i sparowaniu serduszek każda klasa przygotowała plakat.
Wszystkie plakaty są wywieszone na korytarzu, tak aby każdy mógł podziwiać efekt wspólnych wysiłków i poczuć się częścią szkolnej społeczności.
Najlepiej z zadania wywiązała się klasa 2a.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Egzamin ósmoklasisty 2024 – informacje dla uczniów i dla rodziców

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty w 2024r. przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klasy ósmej – kilka kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym
b) struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c) zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
d) zasadach pracy z arkuszami egzaminacyjnymi z matematyki i języka obcego nowożytnego, w których rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w karcie rozwiązań zadań otwartych (dotyczy uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach standardowych, tj. „100”)
e) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut/ 10 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi oraz przeniesienia rozwiązań na kartę rozwiązań zadań otwartych – j. angielski
f) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
g) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
h) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
i) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Przypominamy również, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024,
b) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024
c) przykładowe arkusze egzaminacyjne
d) arkusze egzaminu próbnego
e) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
d) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmokasisty w latach 2019-2023.

Kluczowe informacje o egzaminie:

  Informacja dla rodziców ósmoklasistów 2024 (142,8 KiB, 38 pobrań)

EDUKIDO zaprasza dzieci w okresie ferii zimowych na zajęcia kreatywne z klockami LEGO®

Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty do pobrania:

  Zgłoszenie ucznia - OBWÓD 2024_2025 (126,3 KiB, 122 pobrań)


  Zgłoszenie ucznia - SPOZA OBWODU 2024_2025 (117,9 KiB, 47 pobrań)


  OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA-2024_2025 (141,3 KiB, 66 pobrań)


  KLAUZULA INFORMACYJNA-do rekrutacji (115,8 KiB, 56 pobrań)

ORGANIZACJA DNIA 24 STYCZNIA – DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Ze względu na obchody Dnia Seniora i przewidziany z tej okazji program artystyczny lekcje w tym dniu kończą się wcześniej, aby dzieci miały czas na posiłek oraz przygotowanie się do występu. Impreza odbędzie się o 16.30.

Z tego względu klasy 1-4 kończą lekcje o 12.15.
Natomiast klasy 5-8 o 13.15.

12.25 – I odwóz
13.25 – II odwóz

Opieka świetlicowa zgodnie z planem.

Proszę przypomnieć dzieciom o odpowiednim stroju.

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa na zebrania półroczne w dniu 17 stycznia br.
Klasy 1-3 godz. 16.30
Klasy 4-8 godz. 17.30
Zebranie klasy 7 wyjątkowo 14 lutego o godz. 16.30.
W danym tygodniu nie będzie konsultacji z nauczycielami wg. harmonogramu. Wszyscy nauczyciele będą do dyspozycji Państwa w dniu zebrania w godzinach 17.00 – 18.00.

Strona 4 z 90« Pierwsza...234567...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.